https://religiousopinions.com
Slider Image

Eschatologie: Wat die Bybel sê, sal in die eindtyd gebeur

Eschatologie Definisie

Eschatologie is die tak van die Christelike teologie wat handel oor die Bybelse studie van profetieë in die eindtyd en die gebeure van die laaste dae.

Sommige van hierdie gebeure sluit die Wegraping, die wederkoms van Christus, die verdrukking, die duisendjarige koninkryk en die toekomstige oordele in. Die belangrikste boeke in die Bybel wat betrekking het op die eindtyd profesie, is die boek Daniël, die boek Esegiël en die boek Openbaring.

Hoewel 'n uitdagende studieveld, help Eschatologie gelowiges om die profetiese Skrifgedeeltes te verstaan ​​en hoe om die Christelike lewe te lei ter voorbereiding van die eindtyd.

Wat is die wegraping?

Alhoewel die term "wegraping" nie in die Bybel voorkom nie, is die teorie gebaseer op die Skrif. Die wegraping beskryf 'n toekomstige gebeurtenis in die eindtyd wanneer alle ware gelowiges wat nog voor die einde van die wêreld leef, deur God na die hemel geneem sal word.

Wat is die verdrukking?

Die verdrukking, soos deur die meeste Bybelkundiges geleer, behels 'n toekomstige periode van sewe jaar waarin God sy dissipline oor Israel en die finale oordeel oor die ongelowige landsburgers sal voltooi. Diegene wat 'n voor-verdrukking-wegrapingsteorie aanvaar, glo dat Christene wat Christus as Here en Verlosser vertrou, die verdrukking sal vryspring.

Wie is die Antichris?

Die naam "antichris" word slegs vier keer in die Bybel aangetref. 'N Studie van hierdie verse toon dat daar baie antichriste (valse leraars) sal verskyn tussen die tyd van Christus se eerste en wederkoms, maar daar sal 'n groot antichris wees wat gedurende die eindtyd, of' laaste uur ', tot krag sal kom as 1 John verwoord dit. Hy sal ontken dat Jesus die Christus is. Hy sal sowel God die Vader as God die Seun verloën. Hy sal 'n leuenaar en 'n misleier wees.

Die wegraping en die wederkoms

Volgens geleerdes praat die Bybel van twee afsonderlike en afsonderlike gebeure, die wegraping van die kerk en die wederkoms van Jesus Christus. Die Wegraping sal plaasvind wanneer Jesus Christus terugkeer vir sy kerk . Die wederkoms sal plaasvind wanneer Jesus Christus met die kerk terugkeer om die antichris te verslaan, die kwaad omver te werp en dan sy duisendjarige regering sal vestig.

Wat is die slag van Armageddon? Hierdie epiese botsing van die eindtyd, wat deur die apostel Johannes in die boek Openbaring voorspel word, sal Jesus Christus teen die magte van die bose neersit. Die resultaat is 'n oorwinning vir Jesus Christus en sy volgelinge.

Wat is die regterstoel van Christus?

By die Regterstoel van Christus sal Christene voor Jesus verskyn, om beloon te word vir hul werke in sy naam terwyl hulle op aarde was. Dit is 'n ernstige tyd in die ewige lewe van elke gelowige, maar dit behoort nie 'n geleentheid vir vrees te wees nie.

Profetiese boeke

Die boek Daniël is 'n belangrike profetiese boek wat handel oor die toekoms van Israel en die duisendjarige koninkryk.

Die boek Esegiël het 'n paar opvallende ooreenkomste met die profetiese boek Openbaring, met 'n visie van die Nuwe Jerusalem, die sentrum van die Duisendjarige Koninkryk.

Die boek Openbaring word grotendeels gewy aan die onderwerp van die eindtyd profesie.

The Shakers: Origins, Beliefs, Invloed

The Shakers: Origins, Beliefs, Invloed

Hoe om 'n ondersoek na die gewete te doen

Hoe om 'n ondersoek na die gewete te doen

Top 6 inleidende boeke oor Islam

Top 6 inleidende boeke oor Islam