https://religiousopinions.com
Slider Image

Evangelie-teenstrydighede van die laaste nagmaal

Daar is goeie redes waarom Jesus deur die eeue deur so baie kunstenaarsprojekte deur die eeue heen die laaste maaltyd . Hier, tydens een van die laaste byeenkomste wat almal bygewoon het, gee Jesus instruksies om nie die ete te geniet nie, maar hoe om hom te onthou sodra hy weg is. Baie word in net vier verse gekommunikeer. Ongelukkig is dit moeilik om presies te sê wat tydens hierdie aandete gebeur het, omdat die evangelieverslae soveel verskil.

Was die laaste maaltyd 'n paasmaaltyd?

Die idee dat die Laaste Avondmaal 'n Paasmaaltyd was om die offer van 'n lam te vier om die Hebreërs te red terwyl hulle in Egipte was, word beskou as 'n belangrike verband tussen die Christendom en die Jodendom. Nie alle skrywers van die evangelie was dit egter eens nie.

  • Markus 14:12, Matteus 26:17, Lukas 22: 7 - Die laaste maaltyd vind plaas op die eerste dag van die pasga
  • Johannes 19:14 - Die laaste aandete kom die vorige dag voor, en Jesus word op die eerste dag van die pasga gekruisig

Jesus voorspel sy verraad tydens die laaste aandete

Dit is belangrik dat Jesus teenoor sy vyande verraai word, en Jesus weet dit, maar wanneer sê hy vir die ander?

  • Markus 14: 17-21, Matteus 26: 20-25, Johannes 13: 21-30 - Jesus voorspel sy verraad voor die nagmaalgedeelte van die Laaste Avondmaal
  • Lukas 22: 21-23 - Jesus voorspel sy verraad ná die nagmaalgedeelte van die Laaste Avondmaal

Orde van die nagmaal tydens die laaste aandete

Die vestiging van die nagmaalviering is miskien die belangrikste aspek van die Laaste Avondmaal, so waarom kan die evangelies nie saamstem oor die orde nie?

  • Markus 14: 22-25, Matteus 26: 26-29 - Die volgorde van die nagmaal: brood, dan wyn
  • Lukas 22: 17-20 - Die volgorde van die nagmaal: wyn, dan brood
  • John - Daar is geen nagmaal tydens die laaste aandete nie

Jesus voorspel die verloëning van Petrus tydens die laaste maaltyd

Petrus se drie keer verloëning van Jesus is 'n belangrike aspek van die evangelieverhale, maar nie een van die verhale stem saam oor wat Jesus voorspel het dat hy sou doen nie.

  • Markus 14:30 - Jesus voorspel dat Petrus hom sal verloën voordat die haan twee keer kraai
  • Matteus 26:34, Lukas 22:34, Johannes 13:38 - Jesus voorspel dat Petrus hom sal verloën voordat die haan kraai
Projekte ter viering van Samhain, die nuwe jaar van die hekse

Projekte ter viering van Samhain, die nuwe jaar van die hekse

Die voordele van meditasie

Die voordele van meditasie

Kaneelstok Yule Kandelaar

Kaneelstok Yule Kandelaar