https://religiousopinions.com
Slider Image

Haarbedekking in Judaïsme

In die Judaïsme bedek Ortodokse vroue hul hare wanneer hulle trou. Hoe vroue hul hare bedek, is 'n ander storie, en om die semantiek van die bedekking van die hare teenoor die bedekking van die kop te verstaan, is ook 'n belangrike aspek van die halakha (wet) van bedekking.

In die begin

Covering vind sy wortels in die sotah, of vermoedelike owerspel, die vertelling van Numeri 5: 11-22. Hierdie verse beskryf wat gebeur wanneer 'n man sy vrou van owerspel verdink .

En God het met Moses gespreek en gesê: Praat met die kinders van Israel en sê vir hulle: As die vrou van 'n man afdwaal en ontrou teen hom is, en 'n man vleeslik by haar lê en dit vir die man van haar man verborge is en sy word unclean of onsuiwer ( tameh ) seker, en daar is geen getuies teen haar nie of sy word gevang, en die gees van jaloesie kom oor hom en hy is jaloers op sy vrou en sy is of as die gees van jaloesie oor hom kom en hy is jaloers op haar en sy is nie onrein of onrein nie, dan bring die man sy vrou na die Heilige Priester en bring hy vir haar, 'n offer tiende deel van 'n efa garsmeel, en hy moet daarop geen olie giet of wierook daarop sit nie, want dit is 'n graanoffer van jaloesie, 'n graanoffer van gedenksteen wat ter herinnering gebring moet word. En die Heilige Priester sal haar nader bring. en stel haar voor God en die Heilige Priester sal heilige water neem in 'n erdepot en van die stof wat daar is die Heilige Priester sal dit op die vloer lê in die water. Die Heilige Priester sal die vrou voor God stel en haar haar en die graanoffer van gedenksteen in haar hande plaas, wat die graanoffer van jaloesie is, en in die hand van die priester moet dit die water van bitterheid wees. dit bring 'n vloek. En sy sal deur die Heilige Priester onder eed gesit word deur te sê: "As niemand by u gelê het en u nie onrein geword het of onrein is by u man nie, sal u teen hierdie bitterheidswater immuun wees. Maar as u het hulle afgedwaal en is onrein of onrein; die waters sal jou laat verdwyn, en sy sal sê amen, amen.

In hierdie gedeelte teks is die hare van die vermeende egbreekster parah, wat baie verskillende betekenisse het, insluitend ongebreidelde of ongebonde. Dit kan ook beteken dat ons in die steek gelaat word, ontbloot of ontwrig is. In albei gevalle word die openbare beeld van die vermeende egbreker verander deur 'n verandering in die manier waarop haar hare op haar kop gebind is .

Die rabbynse verstaan ​​uit hierdie gedeelte uit die Torah, dan dat kop- of haarbedekking 'n wet was vir die 'dogters van Israel' ( Sifrei Bamidbar 11) direk van God. In teenstelling met ander godsdienste, insluitend Islam wat meisies hul hare bedek voor die huwelik, het die rabbyne bymekaargemaak dat die betekenis van hierdie gedeelte van die sotah beteken dat hare en hoofbedekking slegs op getroude vroue van toepassing is .

Finale beslissing

Baie wysmense het mettertyd gedebatteer of hierdie beslissing was Dat Moshe (Torah wet) or Dat Yehudi, in wese n gewoonte van die Joodse volk (onderhewig aan streek, familiale gebruike, ens.) Dat het wet geword. Net so maak die gebrek aan duidelikheid oor die semantiek in die Torah dit moeilik om die styl of tipe hoof- of haarbedekking wat gebruik is, te verstaan.
Die oorweldigende en aanvaarde mening rakende hoofbedekking lui egter dat die verpligting om 'n mens se hare te bedek, onveranderlik is en nie onderhewig is aan verandering nie ( Gemara Ketubot 72a-b ), wat dit maak dat die Mosh, of 'n goddelike besluit. Daar word dus van ’n Torah - oplettende Joodse vrou verwag om haar hare tydens die huwelik te bedek. Wat dit egter beteken, is iets heeltemal anders.

Wat om te dek

In die Torah sê dit dat die vermeende egbreker se "hare" parah was . In die styl van die rabbyns is dit belangrik om die volgende vraag te oorweeg: Wat is hare?

hare (n) 'n skraal draadagtige uitgroei van die epidermis van 'n dier; veral: een van die gewoonlik gepigmenteerde filamente wat die kenmerkende laag van 'n soogdier vorm (www.mw.com)

In die Judaïsme staan ​​hoofbedekking of haarbedekking bekend as kisui rosh (sleutel-sue-ee-ry), wat letterlik vertaal word as die bedekking van die kop. Deur hierdie rekening, selfs as 'n vrou haar kop skeer, is sy steeds nodig om haar kop te bedek. Op dieselfde manier meen baie vroue dat u slegs u hoof moet bedek en nie hare wat van die kop af val nie .

In Maimonides (ook bekend as Rambam) se c kodifikasie van die wet, onderskei hy tussen twee soorte ontbloot: geheel en gedeeltelik, met eersgenoemde ’n oortreding van Dat Moshe (Torah wet). Hy sê in wese dat dit 'n direkte Torah-opdrag vir vroue is om te voorkom dat hul hare in die openbaar blootgestel word, en 'n gewoonte van Joodse vrouens om die standaard in die belang van beskeidenheid te verhoog en 'n ongeskonde bedekking op hul koppe te hou. alle kere, ook binne die huis ( Hilchot Ishut 24:12). Rambam sê dan dat volle dekking wetgewing is en dat gedeeltelike bedekking gewoonte is. Uiteindelik is sy punt dat u hare nie in die steek gelaat moet word nie.
In die Babiloniese Talmud word 'n ligter patroon bepaal deurdat 'n minimale hoofbedekking nie in die openbaar aanvaarbaar is nie, in die geval van 'n vrou wat deur 'n stegie van haar binnehof na 'n ander gaan, dit voldoende is en nie oortreding Yehudit, of maatstaf-gedraaide wet. The Jerusalem Talmud, aan die ander kant, dring aan op ’n minimale hoofbedekking in die binnehof en’ n volledige een in ’n stegie.

Beide die Babiloniese en die Jerusalemse Talmoed is gemoeid met 'openbare ruimtes' in hierdie beslissings.
Rabb Shlomo ben Aderet, die Rashba, het gesê dat “hare wat normaalweg buite die velletjie strek en haar man daaraan gewoond is” nie as “sensueel beskou word nie. In Talmudiese tye, die Maharam Alshakar het gesê dat dit toelaatbaar is om toe te laat dat sommige stringe die voorkant (tussen die oor en voorkop) ophang, ondanks die gebruik dat dit elke laaste gedeelte van die vrou se hare bedek. Hierdie uitspraak het geskep wat baie Ortodokse Jode verstaan ​​as die reël van die tefach, of die handbreedte, van hare wat sommige mense in staat stel om hare los te hê in die vorm van bangs.

Rabbyn Moshe Feinstein het in die 20ste eeu beslis dat alle getroude vroue hul hare in die openbaar moet bedek en dat hulle verplig is om elke deel te bedek, met die uitsondering van die tefach. Hy bepleit volledige dekking as 'behoorlik', maar dat die onthulling van a tefach nie in stryd was met Dat Yehudit.

Hoe om te dek

Baie vroue bedek met serpe bekend as a tichel (uitgespreek “kietel”) of a mitpaha in Israel, terwyl ander kies om met ’n tulband of hoed te bedek. Daar is baie wat ook kies om met 'n pruik te bedek, wat in die Joodse wêreld bekend staan ​​as 'n Sheitel (uitgespreek shay-tull) .

Parysdrag het gewild geword onder nie-Jode voordat dit onder waarnemende Jode was. In Frankryk in die 16de eeu, het pruike gewild geword as 'n mode-bykomstigheid vir mans en vroue, en rabbyns het pruike as 'n opsie vir Jode verwerp omdat dit onvanpas was om die 'weë van die nasies' na te boots. Vroue het dit ook as 'n leemte tot hoofbedekking beskou. Pruike is omhelsend omhels, maar vroue het gewoonlik hul pruike bedek met 'n ander hoofbedekking, soos 'n hoed, soos in baie godsdienstige en Hasidiese gemeenskappe vandag.

Rabbyn Menachem Mendel Schneerson, wyle Reboel van Lubavitcher, het gemeen dat 'n pruik die beste moontlike haarbedekking vir 'n vrou is omdat dit nie so maklik soos 'n serp of hoed verwyder kon word nie. Aan die ander kant het die voormalige Sephardi-hoofrabaas van Israel, Ovadiah Yosef, pruike 'n 'melaatsheids plaag' genoem, wat so ver gaan as om te sê dat 'sy wat met 'n pruik uitgaan', die wet is asof sy met haar kop uitgaan ]. "

Volgens Darkei Moshe, Orach Chaim 303, kan jy ook jou eie hare afsny en dit in 'n pruik laat verander:

"'N Getroude vrou mag haar pruik ontbloot en daar is geen verskil in haar eie hare of haar vriendinne nie."

Kulturele eienaardighede tot bedekking

In Hongaarse, Galisies en Oekraïense Chassidiese gemeenskappe, trou vrouens met vroue om hul koppe voor hulle elke maand te bedek en te skeer voordat hulle mikvah toe gaan . In Litaue, Marokko en Roemenië vrouens het glad nie hul hare bedek nie. Uit die Litausse gemeenskap kom die vader van die moderne Ortodoksie Rabbi Joseph Soloveitchik, wat vreemd never sy menings oor haarbedekking neergeskryf het en wie se vrou glad nie haar hare bedek het nie.

Wat is die betekenis van die apokalips in die Bybel?

Wat is die betekenis van die apokalips in die Bybel?

Huweliksmaal van die Bybelstudiegids vir die Lam

Huweliksmaal van die Bybelstudiegids vir die Lam

Mikro-evolusie teen makro-evolusie

Mikro-evolusie teen makro-evolusie