https://religiousopinions.com
Slider Image

Hoop Bybelverse

Hierdie versameling Bybelvers oor hoop bring boodskappe van beloftes uit die Skrif bymekaar. Haal diep asem en word vertroos terwyl u oor hierdie gedeeltes oor hoop nadink, en laat die Here u gees inspireer en vertroos.

Bybelvers oor hoop

Jeremia 29:11
'Want ek ken die planne wat ek vir u het, ' sê die Here. 'Dit is planne vir goed en nie vir 'n ramp nie, om vir jou 'n toekoms en hoop te gee.'

Psalm 10:17
HERE, U ken die hoop van hulpeloses. U sal sekerlik hul geroep hoor en hulle vertroos.

Psalm 33:18
Kyk, die oog van die HERE is op die wat Hom vrees, op die wat op sy vaste liefde hoop.

Psalm 34:18
Die HERE is naby die gebrokenes van hart; Hy red diegene wie se gees verpletter is.

Psalm 71: 5
Vir U, o Here, is my hoop, my vertroue, o HERE, van my jeug af.

Psalm 94:19
Toe onsekerheid my gedagtes gevul het, het u vertroosting my hernude hoop en gejuig gegee.

Spreuke 18:10
Die Naam van die Here is 'n sterk vesting; die goddelike hardloop na hom toe en is veilig.

Jesaja 40:31
Maar die wat op die HERE wag, sal hul krag hernu; hulle sal met vleuels optrek soos arende; hulle sal hardloop en nie moeg word nie, en hulle sal loop en nie flou word nie .

Jesaja 43: 2
As u deur diep waters gaan, sal ek by u wees. As u deur moeilike riviere gaan, sal u nie verdrink nie. As u deur die vuur van verdrukking loop, sal u nie verbrand word nie; die vlamme sal jou nie verteer nie.

Klaagliedere 3: 22-24
Die oneindige liefde van die HERE eindig nooit! Deur sy barmhartigheid is ons van die volledige vernietiging bewaar. Sy getrouheid is groot; sy barmhartigheid begin elke dag opnuut. Ek sê vir myself: "Die HERE is my erfdeel; daarom sal ek op Hom hoop!"

Romeine 5: 2-5
Deur Hom het ons ook deur die geloof toegang verkry tot hierdie genade waarin ons staan, en ons verheug ons in die hoop op die heerlikheid van God. Meer as dit, verheug ons ons in ons lyding, wetende dat lyding uithouvermoë produseer, en uithouvermoë karakter produseer, en karakter produseer hoop, en hoop beskaam ons nie, want God se liefde is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is.

Romeine 8: 24-25
Want in hierdie hoop is ons gered. Die hoop wat gesien word, is nie hoop nie. Want wie hoop op wat hy sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met geduld.

Romeine 8:28
En ons weet dat God alles laat saamwerk ten goede vir diegene wat God liefhet en geroep word volgens sy doel daarvoor.

Romeine 15: 4
Want alles wat in die vroeëre dae geskrywe is, is geskryf vir ons opdrag, sodat ons deur uithouvermoë en deur die bemoediging van die Skrif hoop kan hê.

Romeine 15:13
Mag die God van hoop u vul met alle vreugde en vrede in die geloof, sodat u deur die krag van die Heilige Gees oorvloedig kan wees van hoop.

2 Korintiërs 4: 16-18
Daarom verloor ons nie die hart nie. Alhoewel ons uitwendig mors, word ons innerlik elke dag vernuwe. Want ons ligte en kortstondige probleme is besig om 'n ewige heerlikheid vir ons te bereik wat baie groter is as almal. Ons let dus nie op wat gesien word nie, maar op dit wat onsigbaar is. Want wat gesien word, is tydelik, maar wat nie gesien word nie, is ewig.

2 Korintiërs 5:17
Daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepping; ou dinge het verbygegaan; kyk, alle dinge het nuut geword.

Efesiërs 3: 20-21
Nou al die eer aan God wat in staat is om deur sy geweldige krag in ons werk oneindig meer te bewerkstellig as wat ons mag vra of dink. Verheerlik hom in die kerk en in Christus Jesus deur alle geslagte tot in alle ewigheid! Amen.

Filippense 3: 13-14
Nee, liewe broers en susters, ek is nog steeds nie al wat ek behoort te wees nie, maar ek fokus al my energie op hierdie een ding: vergeet die verlede en sien uit na wat voorlê, en ek wil die einde van die wedloop bereik en ontvang die prys waarvoor God ons, deur Christus Jesus, na die hemel oproep.

1 Tessalonisense 5: 8
Maar omdat ons tot die dag toe behoort, laat ons nugter wees, die borstas van geloof en liefde aangetrek en die hoop op verlossing as 'n helm.

2 Tessalonisense 2: 16 17
Mag ons Here Jesus Christus self en God ons Vader wat ons liefgehad het en ons deur sy genade ewige troos en 'n wonderlike hoop gegee het, u vertroos en versterk in alles wat u doen en sê.

1 Petrus 1: 3
Loof die God en Vader van onse Here Jesus Christus! In sy groot barmhartigheid het hy ons nuwe geboorte gegee in 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood.

Hebreërs 6: 18-19
... sodat ons deur twee onveranderlike dinge, waarin God onmoontlik is om te lieg, sterk aanmoediging kan hê om vas te hou aan die hoop wat voor ons gestel is. Ons het dit as 'n seker en standvastige anker van die siel, 'n hoop wat binnekom agter die gordyn.

Hebreërs 11: 1
Nou is geloof die versekering van dinge waarop ons hoop, die oortuiging van dinge wat nie gesien word nie.

Openbaring 21: 4
Hy sal elke traan van hulle oë afvee, en daar sal nie meer dood of hartseer of huil of pyn meer wees nie. Al hierdie dinge is vir ewig weg.

Die voordele van meditasie

Die voordele van meditasie

Godsdienste van Brunei

Godsdienste van Brunei

Hoe om 'n tarotkaartsak te maak

Hoe om 'n tarotkaartsak te maak