https://religiousopinions.com
Slider Image

Hoe die boeke van die Bybel georganiseer is

Kinders in Sondagskoolklasse speel soms 'n speletjie met die naam "swaardborings." Die onderwyser skree 'n spesifieke Bybelgedeelte 2 Kronieke 1: 5, byvoorbeeld en die kinders blaai woedend deur hul Bybels in ’n poging om die eerste een te wees wat die gedeelte opspoor. Wie die eerste een is wat die regte bladsy vind, kondig die oorwinning aan deur die vers hardop te lees.

Hierdie aktiwiteit is bedoel om kinders te help oefen om verskillende plekke in die Bybel te vind, sodat hulle meer vertroud raak met die struktuur en organisasie van die teks. Immers, nuwe lesers het dikwels baie vrae oor die rede waarom die Bybel georganiseer is. Waarom kom Eksodus voor Psalms? Waarom is 'n klein boekie soos Ruth aan die voorkant van die Ou Testament terwyl die boek Maleagi agter is? Waarom kom die Briewe van Johannes nie direk na die Evangelie van Johannes nie, in plaas daarvan om deur Openbaring naby te wees?

Daar is heeltemal wettige antwoorde op hierdie vrae. In ooreenstemming met drie afdelings is die boeke van die Bybel noukeurig in hul huidige volgorde ingedeel.

Ou en Nuwe testamente

Die eerste afdeling wat gebruik is om die boeke van die Bybel te organiseer, is die verdeling tussen die Ou en Nuwe Testamente. Hierdie een is relatief eenvoudig. Boeke wat voor die tyd van Jesus geskryf is, word in die Ou Testament versamel, terwyl boeke wat geskryf is na Jesus se lewe en bediening op aarde in die Nuwe Testament versamel is. Daar is 39 boeke in die Ou Testament en 27 boeke in die Nuwe Testament.

genre

Die tweede afdeling is 'n bietjie ingewikkelder omdat dit gebaseer is op literatuursoorte. Binne die Ou en Nuwe Testamente is die boeke so georganiseer dat al die geskiedenisse bymekaar is, al die evangelies bymekaar is, ensovoorts. Die genres van Bybelse literatuur in die Ou Testament sluit in:

  • Die Pentateug of die boeke van die wet: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium
  • [Ou Testament] Historiese boeke: Josua, Rigters, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Konings, 2 Konings, 1 Kronieke, 2 Kronieke, Esra, Nehemia en Ester
  • Wysheidsliteratuur: Job, Psalms, Spreuke, Prediker en die Hooglied van Salomo
  • Die profete: Jesaja, Jeremia, Klaagliedere, Esegiël, Daniël, Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Miga, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Sagaria en Maleagi

Die verskillende literêre genres van die Nuwe Testament is:

  • Die Evangelies: Matteus, Markus, Lukas en Johannes
  • [Nuwe Testament] Historiese boeke: Handelinge
  • Briewe (briewe): Romeine, 1 Korintiërs, 2 Korintiërs, Galasiërs, Efesiërs, Filippense, Kolossense, 1 Tessalonisense, 2 Tessalonisense, 1 Timoteus, 2 Timoteus, Titus, Filemon, Hebreërs, Jakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes en Judas
  • Profetiese / apokaliptiese letterkunde: Openbaring

Chronologie, outeur en lengte

Die finale verdeling vind plaas binne die literêre genres, wat volgens chronologie, outeur en lengte gegroepeer is. Die historiese boeke van die Ou Testament volg byvoorbeeld op 'n chronologiese geskiedenis van die Joodse volk vanaf die tyd van Abraham (Genesis) tot Moses (Eksodus) tot Dawid (1 en 2 Samuel) en verder. Die wysheidsliteratuur volg ook op 'n chronologiese patroon.

Ander genres word volgens grootte gegroepeer, soos die profete. Die eerste vyf boeke van hierdie genre (Jesaja, Jeremia, Klaagliedere, Esegiël en Daniël) is baie langer as die ander. Daarom word na hierdie boeke verwys as die 'belangrikste profete', terwyl die 12 kleiner boeke bekend staan ​​as die 'minderjarige profete'. Baie van die sendbriewe in die Nuwe Testament word ook volgens grootte gegroepeer, met die langer tekste wat Paulus geskryf het voor die korter briewe van Petrus, Jakobus, Judas en ander.

Laastens word sommige boeke van die Bybel volgens outeur gegroepeer. Dit is waarom Paulus se sendbriewe almal saam in die Nuwe Testament gegroepeer is. Dit is ook die rede waarom Spreuke, Prediker en die Hooglied van Salomo binne die Wysheidsliteratuur saamgegroepeer word, omdat elkeen van hierdie boeke hoofsaaklik deur Salomo geskryf is.

Alles oor Guru Gobind Singh

Alles oor Guru Gobind Singh

Projekte ter viering van Samhain, die nuwe jaar van die hekse

Projekte ter viering van Samhain, die nuwe jaar van die hekse

Gunsteling Indiese seuntjies en hul betekenis

Gunsteling Indiese seuntjies en hul betekenis