https://religiousopinions.com
Slider Image

Hoe het 'n engel Adam en Eva uit die tuin verdryf?

Die eerste twee mense van die wêreld Adam en Eve het dit in die Tuin van Eden geleef, met God self gepraat en ontelbare seëninge geniet. Maar toe sondig hulle, en hul fout het die val van die wêreld veroorsaak. Adam en Eva moes die tuin verlaat sodat hulle dit nie met sonde sou besoedel nie, en God het 'n engel gestuur om hulle uit die paradys te verdryf, volgens die Bybel en die Torah.

Die engel, 'n lid van die gérubs wat 'n vurige swaard gebrand het, was die aartsengel Jophiel, volgens die Christelike en Joodse tradisie.

Die sondeval

Die Bybel en die Tora vertel die verhaal van die wêreld se val in Genesis hoofstuk 3. Satan, die leier van die gevalle engele, kom na Eva terwyl sy vermom is as 'n slang en lê vir haar oor die Boom van Kennis (ook bekend as die Boom van Dat God haar en Adam gewaarsku het om nie van te eet of selfs aan te raak nie, anders sou hulle sterf as gevolg daarvan.

Verse 4 en 5 noem die misleiding van Satan en die versoeking wat hy aan Eva gebring het om soos God self te probeer wees:

'U sal sekerlik nie sterf nie, ' het die slang aan die vrou gesê, 'want God weet dat as u daaruit eet, u oë sal oopgaan en dat u soos God sal wees deur goed en kwaad te ken.' "

Eva het die satan se plan geteister deur te besluit om teen God in opstand te kom: Sy het van die verbode vrug geëet, en sy het Adam dan aangemoedig om dieselfde te doen. Dit het sonde in die wêreld gebring en elke deel daarvan beskadig. Adam en Eva wat nou deur die sonde besmet is, kon nie meer in die teenwoordigheid van 'n volkome heilige God wees nie. God het Satan gevloek vir wat hy gedoen het en die gevolge vir die mensdom aangekondig.

Die gedeelte eindig met die feit dat God Adam en Eva uit die paradys werp en 'n gérubsengel stuur om die Boom van die Lewe te bewaak:

'En die HERE God het gesê:' Die man het nou soos een van ons geword en het goed en kwaad geken. Hy mag nie toegelaat word om sy hand uit te steek en ook van die boom van die lewe te neem en te eet en vir ewig te lewe nie. ' En die HERE God het hom uit die Tuin van Eden verban om die grond te bewerk waaruit hy weggeneem is. Nadat hy die man uitgedryf het, het hy aan die oostekant van die gérubs van die tuin van Eden geplaas en 'n vlammende swaard heen en weer geflits. bewaak die weg na die boom van die lewe. '
Genesis 3: 22-24

Die eerste engel word in die Bybel en die Torah genoem

Aartsengel Jophiel het die eer om die heel eerste te wees van baie engele wat in die Bybel en Torah genoem word. In haar boek Simply Angels, skryf Beleta Greenaway:

"Jophiel (Beauty of God) is die eerste engel wat in die Bybel genoem word (waarvan die eerste deel ook die Torah is). Sy rol is om die Boom van die Lewe vir die Skepper te bewaak. Hy het 'n vreesaanjaende, vurige swaard aangegryp en het die 'n ongelooflike taak om Adam en Eva uit die tuin van Eden te verban en 'n mens te weerhou om weer op die heilige grond te trap. Hy het wysheid, sal inspirasie gee en sal help om diskriminasie te gebruik. '

Skoonheid verlore, met die hoop op herstel

Dit is interessant om daarop te let dat Jophiel, wie se naam 'skoonheid van God' beteken, die engel is wat God verkies om Adam en Eva uit die pragtige paradys van die Tuin van Eden te verdryf. In sy boek The Spiritual Sense in Sacred Legend lewer Edward J. Brailsford kommentaar:

"Jophiel, die skoonheid van God, was die beskermheer van die Boom van Kennis. Dit was hy wat Adam en Eva na die sondeval uit die Tuin van Eden verdryf het. Die assosiasie van skoonheid met kennis is natuurlik en het geen verduideliking nodig nie. Maar hoekom sou Beauty die skuldige paar moet verdryf en die vlammende swaard waai, tensy dit ooit sou wees dat hulle die herinnering dat die geregtigheid met genade gehard is, moes dra en op hul laaste geheue van die paradys 'n visioen ingeprent het, nie die vreeslike frons van 'n kwaad God, maar van die skoonheid van goedheid wat bedroef en bereid was om met mekaar versoen te word? '

Artistieke uitbeeldings van Jophiel vertoon die engel in die tuin van Eden dikwels, en is bedoel om die pyn van die gevolge van die sonde en die hoop op herstel by God uit te beeld, skryf Richard Taylor in sy boek, How To Read a Church . In kuns, skryf Taylor, word Jophiel dikwels gewys "dra die swaard van die uitsetting van Adam en Eva uit die tuin van Eden" en dat uitbeelding dien "om die vroeë verdeling en later hereniging van God en die mensdom te simboliseer."

'N Toekomstige paradys

Net soos die Boom van die Lewe in die eerste boek van die Bybel — Genesis — gesien word as die sonde die wêreld binnekom, word dit weer in die Bybel se laaste boek — Openbaring — in 'n hemelse paradys gesien. Openbaring 22: 1-5 onthul hoe die tuin van Eden herstel sal word:

'Toe wys die engel my die rivier van die water van die lewe, so helder soos kristal, wat van die troon van God en van die Lam af vloei in die middel van die groot straat van die stad. Aan weerskante van die rivier het die boom van lewe met twaalf gewasse vrugte, wat elke maand sy vrugte lewer, en die blare van die boom is vir die genesing van die nasies. Daar sal geen vloek meer wees nie. Die troon van God en die Lam sal in die stad wees, en sy diensknegte sal hom dien. Hulle sal sy aangesig sien, en sy naam sal op hulle voorhoofde wees; daar sal geen nag meer wees nie; hulle sal die lig van 'n lamp of die sonlig nie nodig hê nie, want die Here God sal gee hulle lig. En hulle sal regeer tot in alle ewigheid. "

In sy boek, Living With Angels, skryf Cleo Paul Strawmyer: "Wanneer Johannes in Openbaring praat van die Boom van die Lewe in die paradys, is dit dan dieselfde Boom van die Lewe wat die gérubs in die Tuin van Eden bewaak het? Dit is dieselfde boom . " Strawmyer gaan voort deur te skryf dat engele waarskynlik die Boom van die Lewe van die aarde na die hemel gedra het om dit te bewaar sonder die sondebesoedeling - hulle sou "nie net die boom van die lewe moes bewaak terwyl hulle in die tuin was nie, maar nou sou hulle moes oplig die boom en neem dit veilig in die paradys. '

Jophiel se swaard van gewete

Die vurige swaard wat aartsengel Jophiel gebruik het om die Boom van die Lewe te beskerm, kan die mag wat engele het om sondige mense te help om waarheid te onderskei, verteenwoordig, skryf Janice T. Connell in haar boek, Angel Power :

"Die aarde het 'n vallei van lyding geword toe God se kinders nie meer toegang tot die tuin van Eden gehad het nie. Toe ons die paradys verloor het, het ons die vermoë verloor om die waarheid te sien. Die vurige swaard wat die ingang na die paradys blokkeer, is die groot swaard van die gewete. Dit neem elke minuut bewustheid om die swaard van die gewete aan die brand te steek met die lig van die waarheid. Dit is engelkrag wat sulke bewustheid bring. Diegene wat toegang tot engelkrag het, is bekleed met die heilige engele en kan deur die vurige swaard van gewete om weer die paradys in te gaan. '
10 van die belangrikste Shinto-heiligdomme

10 van die belangrikste Shinto-heiligdomme

Godsdienste van Brunei

Godsdienste van Brunei

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge