https://religiousopinions.com
Slider Image

Inleiding tot die Markusevangelie

Die Markusevangelie is geskryf om te bewys dat Jesus Christus die Messias is. In 'n dramatiese en aksiebelaaide reeks gebeure skilder Mark 'n opvallende beeld van Jesus.

Sleutelverse

  • Markus 10: 44-45
    ... en wie eerste wil wees, moet slaaf van almal wees. Want selfs die Seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en om sy lewe as 'n losprys vir baie te gee. (NIV)
  • Markus 9:35
    Toe hy gaan sit, roep Jesus die twaalf en sê: 'As iemand eerste wil wees, moet hy die heel laaste wees en die dienskneg van almal.' (NIV)

Mark is een van die drie Sinoptiese Evangelies. As die kortste van die vier Evangelies, was dit waarskynlik die eerste of vroegste wat geskryf is.

Markus illustreer wie Jesus as persoon is. Die bediening van Jesus word met helder besonderhede geopenbaar en die boodskappe van sy leer word meer aangebied deur wat hy gedoen het as deur wat hy gesê het . Die Markusevangelie openbaar Jesus, die dienskneg.

Wie het die Evangelie van Markus geskryf?

John Mark is die skrywer van hierdie Evangelie. Daar word geglo dat hy die dienaar en skrywer van die apostel Petrus was. Dit is dieselfde Johannes Markus wat saam met Paulus en Barnabas as 'n helper op hul eerste sendingreis gereis het (Handelinge 13). John Mark is nie een van die twaalf dissipels nie.

Datum geskryf

Die Evangelie van Markus is ongeveer 55-65 nC geskryf. Dit was waarskynlik die eerste Evangelie wat geskryf is, aangesien al die 31 verse in die ander drie Evangelies voorkom.

Geskryf aan

Markus is geskryf om die Christene in Rome sowel as die breër kerk aan te moedig.

landskap

John Mark het die Evangelie van Markus in Rome geskryf. Instellings in die boek sluit in Jerusalem, Bethanië, die Olyfberg, Golgota, Jerigo, Nasaret, Kapernaum en Caesarea Philippi.

Temas in die Markusevangelie

Markus teken meer wonderwerke van Christus aan as enige van die ander Evangelies. Jesus bewys sy godheid in Markus deur die demonstrasie van wonderwerke. Daar is meer wonderwerke as boodskappe in hierdie Evangelie. Jesus wys dat hy bedoel wat hy sê en hy is wie hy sê.

In Markus sien ons dat Jesus die Messias as 'n dienaar kom. Hy openbaar wie hy is deur wat hy doen. Hy verduidelik sy missie en boodskap deur sy optrede. John Markus vang Jesus aan die beweeg. Hy slaan die geboorte van Jesus oor en duik vinnig in die aanbieding van sy openbare bediening.

Die belangrikste tema van die Markusevangelie is dat Jesus gekom het om te dien. Hy het sy lewe in diens aan die mensdom gegee. Hy het sy boodskap deur middel van diens geleef, daarom kan ons sy optrede volg en deur sy voorbeeld leer. Die uiteindelike doel van die boek is om Jesus se oproep tot persoonlike gemeenskap deur daaglikse dissipelskap te openbaar.

Sleutelkarakters

Jesus, die dissipels, die Fariseërs en godsdienstige leiers, Pilatus.

Verse ontbreek

Van die vroegste manuskripte van Markus ontbreek hierdie slotverse:

Markus 16: 9-20
Toe hy vroeg op die eerste dag van die week opstaan, verskyn hy eers aan Maria Magdaléna, van wie hy sewe duiwels uitgedryf het. Sy gaan en vertel diegene wat by hom was terwyl hulle treur en ween. Maar toe hulle hoor dat hy leef en deur haar gesien is, sou hulle dit nie glo nie.

Na hierdie dinge het hy in 'n ander vorm aan twee van hulle verskyn terwyl hulle die land binnestap. En hulle het teruggegaan en die res vertel, maar hulle het hulle nie geglo nie.

Daarna het hy aan die elf self verskyn terwyl hulle aan tafel was, en hy het hulle bestraf vanweë hul ongeloof en hardheid van hart, omdat hulle diegene wat Hom gesien het nadat hy opgestaan ​​het, nie geglo het nie.

En hy het vir hulle gesê: Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die hele skepping ...

Toe is die Here Jesus, nadat Hy met hulle gespreek het, opgeneem in die hemel en gaan sit aan die regterhand van God. En hulle het oral uitgegaan en gepreek, terwyl die Here met hulle gewerk het en die boodskap met gepaardgaande tekens bevestig het. (ESV)

Oorsig van die Markusevangelie

  • Die voorbereiding van Jesus, die kneg - Markus 1: 1-13.
  • Die boodskap en bediening van Jesus, die kneg - Markus 1: 14-13: 37.
  • Die dood en opstanding van Jesus, die kneg - Markus 14: 1-16: 20.
Alles oor Guru Gobind Singh

Alles oor Guru Gobind Singh

Litha Craft Projekte

Litha Craft Projekte

Godsdiens in Thailand

Godsdiens in Thailand