https://religiousopinions.com
Slider Image

Jesus leer sy dissipels die Here se gebed

In die Evangelie van Lukas 11: 1-4 leer Jesus die gebed van die Here aan sy dissipels wanneer een van hulle vra: 'Here, leer ons om te bid'. Byna alle Christene het hierdie gebed leer ken en memoriseer.

Die Onse Vader word deur die Katolieke die Onse Vader genoem. Dit is een van die gebede wat die meeste gebid word deur mense uit alle Christelike gelowe in openbare en privaat aanbidding.

Die Onse Vader in die Bybel

Die volledige weergawe van die Onse Vader word opgeteken in Matteus 6: 9-15:

'Dit is hoe jy moet bid:
'' Ons Vader in die hemel,
laat u naam geheilig word,
u koninkryk kom,
U wil geskied
op aarde soos in die hemel.
Gee ons vandag ons daaglikse brood.
Vergewe ons ons skuld,
soos ons ook ons ​​skuldenaars vergewe het.
En lei ons nie in versoeking nie,
maar verlos ons van die Bose. '
Want as u mans vergewe as hulle teen u sondig, sal u hemelse Vader u ook vergewe. Maar as u mense nie hul sondes vergewe nie, sal u Vader ook nie u sondes vergewe nie. (NIV)

Jesus leer die patroon vir gebed

Met die Onse Vader het Jesus Christus ons 'n patroon of model gegee vir gebed. Hy het sy dissipels geleer hoe om te bid. Daar is niks magies aan die woorde nie. Die gebed is nie 'n formule nie. Ons hoef nie die lyne woordeliks te bid nie. Inteendeel, ons kan hierdie gebed gebruik om ons in te lig en ons te leer hoe om tot gebed tot God te nader.

Belangrike wegneemetes

  • Die Onse Vader is die patroon van gebed wat Jesus sy volgelinge geleer het.
  • Twee weergawes van die gebed is in die Bybel: Matteus 6: 9-15 en Lukas 11: 1-4.
  • Die weergawe van Matthew is deel van die Bergrede.
  • Lukas se weergawe is in antwoord op die versoek van 'n dissipel om hulle te leer bid.
  • Die Onse Vader word ook deur die Katolieke die Onse Vader genoem.
  • Die gebed is bedoel vir die gemeenskap, die Christelike gesin.

Hier is 'n vereenvoudigde uiteensetting van elke afdeling om u te help om 'n deeglike begrip van die Onse Vader-gebed te ontwikkel:

Ons Vader in die Hemel

Ons bid tot God ons Vader wat in die hemel is. Hy is ons Vader, en ons is sy nederige kinders. Ons het 'n noue band. As 'n hemelse, volmaakte Vader, kan ons vertrou dat hy ons liefhet en na ons gebede sal luister. Die gebruik van 'ons' herinner ons daaraan dat ons (sy volgelinge) almal deel is van dieselfde familie van God.

Laat u Naam geheilig word

Heilig beteken "om heilig te maak." Ons erken die heiligheid van ons Vader as ons bid. Hy is naby en omgee, maar hy is nie ons maat of ons gelyke nie. Hy is God, die Almagtige. Ons benader hom nie met 'n gevoel van paniek en straf nie, maar met eerbied vir sy heiligheid, met erkenning van sy geregtigheid en volmaaktheid. Ons is verbaas dat ons selfs in sy heiligheid aan hom behoort.

U koninkryk kom, U wil gedoen word, op aarde soos in die hemel

Ons bid vir God se soewereine heerskappy in ons lewens en op hierdie aarde. Hy is ons koning. Ons erken dat hy in volle beheer is, en ons onderwerp ons aan sy gesag. As ons 'n stap verder gaan, wil ons dat God se Koninkryk en heerskappy sal uitgebrei word tot ander in ons omliggende wêreld. Ons bid vir die redding van siele omdat ons weet dat God wil hê dat alle mense gered moet word.

Gee ons vandag ons daaglikse brood

As ons bid, vertrou ons op God om in ons behoeftes te voorsien. Hy sal vir ons sorg. Terselfdertyd is ons nie bekommerd oor die toekoms nie. Ons is afhanklik van God ons Vader om te voorsien in wat ons vandag nodig het. Môre sal ons ons afhanklikheid hernu deur weer in gebed na Hom toe te kom.

Vergewe ons ons skuld, soos ons ook ons ​​skuldenaars vergewe

Ons vra dat God ons sondes sal vergewe as ons bid. Ons ondersoek ons ​​harte, besef dat ons sy vergifnis nodig het en bely ons sondes. Net soos wat ons Vader ons genadig vergewe, moet ons mekaar se tekortkominge vergewe. As ons vergewe wil word, moet ons dieselfde vergifnis aan ander verleen.

Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose

Ons het krag van God nodig om versoeking te weerstaan. Ons moet in ooreenstemming wees met die leiding van die Heilige Gees om enigiets te vermy wat ons tot sonde aanleiding gee. Ons bid daagliks dat God ons sal verlos van Satan se listige lokvalle sodat ons kan weet wanneer om weg te hardloop.

Die Onse Vader-gebed in die boek gemeenskaplike gebed (1928)

Ons Vader wat in die hemel is,
Laat u Naam geheilig word.
U koninkryk kom.
U wil geskied,
Op aarde soos in die hemel.
Gee ons vandag ons daaglikse brood.
Vergewe ons ons oortredinge,
Terwyl ons diegene vergewe wat teen ons oortree.
En lei ons nie in versoeking nie,
Maar verlos ons van die bose.
Want aan u behoort die koninkryk,
en die krag,
en die heerlikheid,
vir ewig en altyd.
Amen.

Hebreeuse name vir seuns en hul betekenis

Hebreeuse name vir seuns en hul betekenis

Litha Craft Projekte

Litha Craft Projekte

Alles oor Guru Gobind Singh

Alles oor Guru Gobind Singh