https://religiousopinions.com
Slider Image

Jesus se les van die verdorde vyeboom (Markus 11: 20-26)

  • 20 En in die môre toe hulle verbygaan, sien hulle die vyeboom verdroog van die wortels af.
  • 21 En Petrus het hom herdenk en vir hom gesê: Meester, kyk, die vyeboom wat U vervloek het, verdwyn. 22 En Jesus antwoord en sê vir hulle: Glo in God.
  • 23 Want voorwaar Ek sê vir julle, elkeen wat aan hierdie berg sal sê: Gaan weg en word in die see gewerp; en sal nie in sy hart twyfel nie, maar sal glo dat die dinge wat hy sê, sal gebeur; hy sal alles hê wat hy sê. 24 Daarom sê Ek vir julle: Alles wat julle wil hê, as julle bid, glo dat julle dit sal ontvang en dit sal hê.
  • 25 En as julle staan ​​en bid, vergeef as julle iets teenstaan, sodat ook u Vader wat in die hemele is, u oortredinge kan vergewe. 26 Maar as julle nie vergewe nie, en julle Vader wat in die hemele is, ook nie julle oortredinge sal vergewe nie.
  • Vergelyk : Matteus 21: 19-22

Jesus, geloof, gebed en vergewing

Nou leer die dissipels die lot van die vyeboom wat Jesus gevloek het en die “toebroodjie” van Markus is voltooi: twee verhale, die een om die ander, met elkeen dieper betekenis aan die ander. Jesus verduidelik aan sy dissipels een van die lesse wat hulle uit die twee voorvalle moes neem; al wat u nodig het, is geloof en daarmee kan u alles bereik.

In Markus gaan daar 'n dag tussen die vloek van die vyeboom en die ontdekking van die dissipels van wat daarmee gebeur het; in Matteus is die effek onmiddellik. Die aanbieding van Markus maak die verband tussen die voorval met die vyeboom en die skoonmaak van die Tempel meer eksplisiet. Op hierdie punt ontvang ons egter eksegese wat verder gaan as alles wat deur die vorige teks geregverdig is.

Eerstens verduidelik Jesus die krag en belangrikheid van geloof - dit is die geloof in God wat hom die krag gegee het om die vyeboom te vloek en dit oornag te verdroog, en soortgelyke geloof aan die dissipels sal hulle die krag gee om ander wonders te verrig. Hulle kan selfs berge beweeg, hoewel dit waarskynlik 'n bietjie hiperbool is.

Die onbeperkte krag van gebed kom ook in ander evangelies na vore, maar dit is altyd in die konteks van geloof. Die belangrikheid van geloof was 'n deurlopende tema vir Markus. As daar voldoende vertroue is van iemand wat hom rig, kan Jesus genees; as daar 'n duidelike gebrek aan geloof is by diegene rondom hom, kan Jesus nie genees nie.

Geloof is die belangrikste punt vir Jesus en sal 'n bepalende kenmerk van die Christendom word. Terwyl ander godsdienste gedefinieër kan word deur die nakoming van mense aan rituele praktyke en behoorlike gedrag, sou die Christendom gedefinieer word as 'n spesifieke soort geloof in sekere godsdienstige idees - nie soveel empiries-verifieerbare stellings soos die idee van God se liefde en God se genade nie.

Die rol van gebed en vergewing

Dit is egter nie genoeg dat iemand eenvoudig bid om dinge te ontvang nie. As 'n mens bid, is dit ook nodig om die mense te vergewe waarop iemand kwaad is. Die frase in vers 25 is baie dieselfde as in Matteus 6:14, om nie te praat van die Onse Vader-gebed nie. Sommige geleerdes vermoed dat vers 26 later bygevoeg is om die verbinding nog meer eksplisiet te maak - die meeste vertalings laat dit heeltemal weg. Dit is tog interessant dat God net iemand se oortredinge sal vergewe as hy die oortredinge van ander vergewe.

Die implikasies hiervan op die tempel-gebaseerde Judaïsme sou vir Markus se gehoor voor die hand liggend gewees het. Dit sou nie langer geskik wees vir hulle om voort te gaan met tradisionele kultiese praktyke en opofferings nie; die nakoming van God se wil sou nie meer gedefinieer word deur die nakoming van streng gedragsreëls nie. In plaas daarvan sou die geloof in God en vergifnis vir ander die belangrikste dinge in die opkomende Christengemeenskap wees.

Projekte ter viering van Samhain, die nuwe jaar van die hekse

Projekte ter viering van Samhain, die nuwe jaar van die hekse

Godsdienste van Brunei

Godsdienste van Brunei

Wat is die heiligheid van God?

Wat is die heiligheid van God?