https://religiousopinions.com
Slider Image

Taal, betekenis en kommunikasie

Alhoewel dit miskien triviaal of selfs irrelevant klink om basiese aangeleenthede soos taal, betekenis en kommunikasie na vore te bring, is dit die belangrikste elemente van argumente - selfs meer fundamenteel as stellings, afleidings en gevolgtrekkings. Ons kan nie sin maak uit 'n argument sonder dat ons die taal, betekenis en doel van dit wat in die eerste plek gekommunikeer word, kan begryp nie.

Taal is 'n subtiele en ingewikkelde instrument wat gebruik word om 'n ongelooflike aantal verskillende dinge te kommunikeer, maar hier kan ons die heelal van kommunikasie in vier basiese kategorieë verminder: inligting, rigting, emosie en seremonie. Die eerste twee word gereeld saam behandel omdat hulle kognitiewe betekenis uitdruk, terwyl laasgenoemde twee gewoonlik emosionele betekenis uitdruk.

inligting

Die kommunikasie van inligting is miskien die mees algemene taalgebruik, maar dit is waarskynlik nie so oorheersend soos wat die meeste glo nie. Die basiese manier om inligting oor te dra, is deur middel van stellings of stellings ('n stelling is 'n verklaring wat 'n feitelike saak stel, in teenstelling met 'n mening of waarde) - die boustene van argumente. Sommige van die “inligting” hier is moontlik nie waar nie, want nie alle argumente is geldig nie; met die oog op die bestudering van logika, kan die inligting wat in 'n verklaring oorgedra word, óf vals of waar wees.

Die informatiewe inhoud van 'n verklaring kan direk of indirek wees. Die meeste stellings in argumente sal waarskynlik direk wees - iets basies soos “alle mense is sterflik.” Indirekte inligting kan ook oorgedra word as u tussen die reëls lees. Poësie dra byvoorbeeld inligting indirek deur middel van tegnieke soos metafore.

rigting

Kommunikasie van rigting vind plaas wanneer ons taal gebruik om 'n aksie te veroorsaak of te voorkom. Die eenvoudigste voorbeelde sou wees as ons stop! of Kom hier! Anders as die kommunikasie van inligting, kan opdragte nie waar of vals wees nie. Aan die ander kant kan die redes vir die gee van opdragte waar of onwaar wees, en kan dit dus logies wees.

Gevoelens en emosies

Laastens kan taal gebruik word om gevoelens en emosies oor te dra. Sulke uitdrukkings is of nie bedoel om reaksies by ander op te wek nie, maar as emosionele taalgebruik in 'n argument voorkom, is die doel om soortgelyke gevoelens by ander te ontlok om hulle te laat saamstem met die argument se slotsom (s).

seremonie

Ek het hierbo aangedui dat die seremoniële gebruik van taal gebruik word om emosionele betekenis oor te dra, maar dit is nie heeltemal akkuraat nie. Die probleem met seremoniële taal is dat dit al drie ander kategorieë op een of ander vlak kan betrek en baie moeilik kan wees om behoorlik te interpreteer. 'N Priester wat rituele frases gebruik, kommunikeer moontlik inligting oor die godsdienstige ritueel, wend hy op voorspelde emosionele reaksies in godsdienstige aanhangers aan, en gee hulle opdrag om die volgende fase van die ritueel te begin tegelyk en met dieselfde half dosyn woorde. Seremoniële taal kan nie letterlik verstaan ​​word nie, maar die letterlike betekenisse kan ook nie geïgnoreer word nie.

In gewone gesprek, kom ons nie al vier kategorieë van kommunikasie in hul pure -vorm tegemoet nie. Normaalweg gebruik mense se kommunikasie alle soorte strategieë tegelyk. Dit geld ook vir argumente, waar voorstelle wat bedoel is om inligting oor te dra, op 'n wyse wat ontwerp is om emosie aan te wakker, neergesit kan word, en die hele saak lei tot 'n richtlijn. .

skeiding

Die vermoë om emosionele en informatiewe taal te skei, is 'n sleutelkomponent van die verstaan ​​en evaluering van 'n argument. Dit is nie ongewoon as gevolg van die gebrek aan substantiewe redes vir die aanvaarding van die waarheid van 'n gevolgtrekking deur die gebruik van emosionele terminologie nie, soms doelbewus, soms nie.

Doelbewuste gebruik

Die doelbewuste gebruik van emosionele taal kan gesien word in baie politieke toesprake en kommersiële advertensies. Dit is noukeurig saamgestel om mense 'n emosionele reaksie op iets te gee. In gemaklike gesprekke is emosionele taal waarskynlik minder doelbewus omdat die uitdrukking van emosie 'n natuurlike aspek is van hoe ons met mekaar kommunikeer. Byna niemand konstrueer normale argumente in 'n suiwer logiese vorm nie. Daar is niks inherent verkeerd daarmee nie, maar dit bemoeilik die ontleding van 'n argument.

Betekenis en impak

Ongeag die motief, om die emosionele taal uit te haal om net die ruwe stellings en afleidings te laat, is belangrik om te verseker dat u die regte dinge evalueer. Soms moet ons versigtig wees, want selfs 'n enkele woord kan 'n letterlike betekenis hê wat heeltemal neutraal en regverdig is, maar wat ook die emosionele impak dra wat beïnvloed hoe 'n persoon sal reageer.

Dink byvoorbeeld aan die terme bureaucrat en openbare bediende albei kan gebruik word om dieselfde posisie te beskryf, en beide het neutrale betekenisse in hul mees letterlike sin. Die eerste sal egter wrok opwek terwyl die laaste veel eerbaarder en positiewer klink. Slegs die term .

Afsluiting

As u goed wil redeneer en 'n goeie werk doen om die argumente van ander te evalueer, moet u leer hoe om taal goed te gebruik. Hoe beter jy is om jou gedagtes en idees te struktureer, hoe beter sal jy dit kan verstaan. Dit sal u op hul beurt weer op verskillende maniere uitdruk (om ander te help om u te verstaan), en u ook in staat te stel om foute wat opgelos moet word, te identifiseer. Dit is waar vaardighede met logika en kritiese redenering inkom - maar let op dat vaardighede met taal eerste kom.

The Shakers: Origins, Beliefs, Invloed

The Shakers: Origins, Beliefs, Invloed

Hoe om 'n ondersoek na die gewete te doen

Hoe om 'n ondersoek na die gewete te doen

Top 6 inleidende boeke oor Islam

Top 6 inleidende boeke oor Islam