https://religiousopinions.com
Slider Image

Lees meer oor Islamitiese smeking (Du'a) tydens etes

As hulle ete eet, word Moslems opdrag gegee om te erken dat al hul seëninge van Allah afkomstig is. Regoor die wêreld sê Moslems dieselfde persoonlike smeking (du'a) voor en na etes. Vir lede van 'n ander geloof, lyk hierdie handelinge van du'a may soortgelyk aan gebede, maar streng gesproke sien Moslems hierdie dade van smeking en beroep as 'n manier om met God te kommunikeer wat beslis anders is as die vyf daaglikse gebede wat Moslems bied oefen gereeld. Vir Moslems is 'n gebed 'n stel rituele bewegings en woorde wat op vaste tye van die dag herhaal word, terwyl dit 'n manier is om enige tyd van die dag 'n band met God te voel.

In teenstelling met die gebed met 'n genade wat voor etes in baie kulture en gelowe gesê word, is die Islamitiese Du'a-smeking vir etes nie gemeenskaplik nie. Elke individu sê hul eie persoonlike Du'a stil of rustig, of dit nou alleen of in 'n groep eet. Hierdie du'a word gesê wanneer kos of drank by die lippe kom - of dit nou 'n slukkie water, 'n versnapering of 'n drankie is. volledige ete. Daar is verskillende soorte Du'a wat in verskillende omstandighede opgesom moet word. Die woorde van die verskillende dua's is soos volg, met die Arabiese transliterasie gevolg deur die betekenis in Engels.

Voordat u 'n maaltyd eet

Kort algemene weergawe:

Arabies: Bismillah.
Afrikaans: In die naam van Allah.

Volledige weergawe:

Arabies: Allahomma barik lana fima razaqtana waqina athaban-nar. Bismillah.
Afrikaans: O Allah! Seën die kos wat U aan ons gegee het en red ons van die straf van die helvuur. In die naam van Allah.

alternatiewe:

Arabies: Bismillahi wa barakatillah .
Engels: In die naam van Allah en met die seëninge van Allah.

Wanneer u 'n maaltyd klaarmaak

Kort algemene weergawe:

Arabies: Alhamdulillah.
Afrikaans: Geloof aan Allah.

Volledige weergawe:

Arabies: Alhamdulillah.
Bronpublikasie: Statistiekwoordeboek Afrikaans: Bly tot Allah.)
Arabies: Alhamdulillah il-lathi at'amana wasaqana waja'alana Muslimeen.
Afrikaans: Die lof van Allah wat ons gevoed en gegee het om ons te drink en Moslems gemaak het.

As 'n mens vergeet voordat die maaltyd begin word

Arabies: Bismillahi foal awalihi wa akhirihi.
Engels: In die naam van Allah, aan die begin en einde.

Wanneer hy die gasheer bedank vir 'n maaltyd

Arabies: Allahumma at'im man at'amanee wasqi man saqanee.
Afrikaans: O Allah, voed die een wat my gevoed het, en blus die dors van die een wat my drink.

Wanneer u Zamzam-water drink

Arabies: Allahumma innee asalooka 'ilman naa fee-ow wa rizq-ow wa see-ow wa shee-faa amm min kool-lee daa-een.
Engels: Ag Allah, ek vra dat u voordelige kennis, oorvloedige voeding en genesing vir alle siektes sal verleen.

When Breaking the Fast of Ramadan

Arabies: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa alayka tawakkaltu wa 'ala rizq-ika aftartu.
Afrikaans: O Allah, ek het gevas vir U en glo in U, en vertrou op U, en ek breek my vas van die voeding wat U gegee het.
Projekte ter viering van Samhain, die nuwe jaar van die hekse

Projekte ter viering van Samhain, die nuwe jaar van die hekse

Die voordele van meditasie

Die voordele van meditasie

Kaneelstok Yule Kandelaar

Kaneelstok Yule Kandelaar