https://religiousopinions.com
Slider Image

Gedenkdag gebede

Op die gedenkdag, gewoonlik die laaste Maandag in Mei in die Verenigde State van Amerika, onthou ons diegene wat in aktiewe diens in ons land gesterf het. Ons eer hulle met dankbaarheid vir hul diens en gebed vir ons militêre gesinne, ons troepe en ons land. Die dag van die president word sedert 1969 opsy gesit as 'n dag van gebed vir vrede.

'N Gedenkdag Bybelvers

Die Bybel roep ons om op die gedenkdag te bid:

"Ek doen 'n ernstige beroep op u om in die eerste plek vir alle mense te bid. Vra die Here om hulle te help; tree namens hulle saam en bedank hulle. Bid so vir konings en almal wat gesag het, sodat ons rustig en veilig kan leef. stil lewens gekenmerk deur godsaligheid en waardigheid. '

(1 Timoteus 2: 1-2)

Gedenkdag gebed

Liewe Hemelse Vader,

Op hierdie dag van herinnering aan diegene wat die uiteindelike offer gebring het vir die vryhede wat ons elke dag geniet, besin ons hoe dit in die voetspore van u Seun, ons Verlosser, Jesus Christus, gevolg is.

Hou ons mans en vrouens in u sterk arms. Bedek hulle met u beskutte genade en u teenwoordigheid terwyl hulle in die kloof staan ​​vir ons beskerming.

Ons onthou ook die families van ons troepe. Ons vra u unieke seëninge om hul huise te vul, en ons bid vir u vrede, voorsiening, hoop en krag om hul lewens te vul.

Mag die lede van ons gewapende magte die moed kry om elke dag in die gesig te staar en mag hulle vertrou op die magtige krag van die Here om elke taak te verrig. Laat ons militêre broers en susters ons liefde en ondersteuning voel.

Soewereine God en Here van alle nasies, mag ons tyd neem om na te dink oor die groot seëninge wat ons as volk en as 'n volk deel. Ons seëninge het 'n hoë prys vir ander gebring. Mag ons hierdie opofferings altyd met diep dankbaarheid onthou.

Ons vra dat u wysheid sal gee aan die leiers van ons gewapende magte. Lei en rig hulle in hul besluite. Mag hulle gelei word deur u wil en u hart terwyl hulle ons land se vryheid nastreef. Ons bid steeds vir vrede in ons wêreld. Here, laat u koninkryk op die aarde kom soos in die hemel.

In die naam van Jesus Christus bid ons.

Amen.

Katolieke gebed vir troepe

Almagtige God en ewig lewende God,
Toe Abraham sy geboorteland verlaat
En hy het van sy volk vertrek
U het hom veilig gehou deur al sy reise.
Beskerm hierdie soldate.
Wees hul konstante metgesel en hul krag in die stryd,
Hulle toevlug in elke teenspoed.
Leer hulle, Here, dat hulle veilig kan terugkeer huis toe.
Ons vra dit deur Christus ons Here.

Amerikaanse presidente lewer kommentaar op die herdenkingsdag

Voormalige president George W. Bush het die burgers herinner waarom dit belangrik is om ons militêre gesinne in die gebed op die gedenkdag te onthou:

"Hulle het ons land verdedig, die onderdruktes bevry, hulle het die saak van vrede gedien. En alle Amerikaners wat die verlies en hartseer van oorlog geken het, hetsy onlangs of lank gelede, kan dit weet: die persoon wat hulle liefhet en mis, word geëer en onthou deur die Verenigde State van Amerika. "

- George W. Bush, gedenkdag-toespraak, 2004

Terwyl ons ons oorlogsdood onthou, pas dit by Christene regoor die wêreld om God te vra om vrede in ons land en in ons wêreld te bewerkstellig. Tydens Ronald Reagan se presidentskap het hy Amerikaners versoek om gebede vir vrede op hul agenda vir die gedenkdag te plaas:

"Daarom wys ek, Ronald Reagan, president van die Verenigde State van Amerika, hiermee die gedenkdag, Maandag 30 Mei 1983, aan as 'n dag van gebed vir permanente vrede, en ek benoem die uur wat begin in elke gemeente op 11 uur die oggend van die dag as 'n tyd om te verenig in gebed. Ek doen 'n beroep op die pers, radio, televisie en alle ander inligtingsmedia om saam te werk aan hierdie onderhouding. ”

- Ronald Reagan, Proklamasie van Gedenkdag, 1983

Ons kan bid dat diegene wat vir ons land veg en gesterf het, nie tevergeefs sou sterf nie. Ons kan vra dat hulle opoffering sal voortduur om ander te inspireer om in vryheid te leef en om hul medeburgers te dien en lief te hê:

"Dat ons hier beslis besluit dat hierdie dooies nie tevergeefs sal sterf nie; dat hierdie volk onder God 'n nuwe geboorte van vryheid sal hê; en dat die regering deur die volk vir die volk nie van die aarde sal vergaan nie. "

- Abraham Lincoln, Gettysburg-adres, 1863

Alles oor Guru Gobind Singh

Alles oor Guru Gobind Singh

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Handwerk vir die Imbolc Sabbat

Handwerk vir die Imbolc Sabbat