https://religiousopinions.com
Slider Image

Mormoonstempels is geestelike hospitale vir individue en gesinne

Goeie gesondheidspraktyke en middels vir liggaamlike siekte is noodsaaklik in hierdie wêreld. Sommige sou selfs mediese sorg 'n reg maak, indien nie net 'n verpligting nie.

U geestelike gesondheid is net so belangrik soos u liggaamlike gesondheid en miskien meer. Die Kerk van Jesus Christus van die Heiliges van die Laaste Dae (LDS / Mormone) bevat die leiding en waarheid wat u nodig het om u geestelike potensiaal te bereik. Tempels en familiegeskiedenis is 'n belangrike deel hiervan. Die verbonde wat ons sluit en die verordeninge wat ons in tempels voer, is van uiterse belang vir ons geestelike gesondheid.

Tempels is geestelike hospitale

Soos aardse hospitale, bied tempels ons kennis en instrumente om ons te help om ons geestelike kwale te genees en om te voorkom dat geestelike wonde baar. Dit help om ons geestelike groei individueel en gesamentlik te laat groei. Tempels dien as herstellende sowel as voorkomende doeleindes.

Tempelordonnansies kan ons as gesinne vir ewig saam bind. Dit is die deurslaggewende stap om onsself en ander te help om ons volle geestelike potensiaal te bereik. Hoe meer tyd ons aan hierdie geestelike doeleindes spandeer, hoe beter is dit natuurlik, omdat ons onsself en ander help om 'n vreugde op te lewer.

Wat is ons geestelike potensiaal?

Hemelse Vader het ons vertel dat ons ewige welstand sy eerste en enigste prioriteit is. Soos enige aardse ouer, wil Hy die beste vir ons hê. Die beste is om soos Hy te word en weer na Hom te sterf na Hemelse heerlikheid.

Met dit in gedagte het die hemelse Vader hierdie aarde vir ons voorberei en Jesus Christus in staat gestel om as ons verlosser te dien. Ons is hier om te leer en te werk.

Die versoening van Jesus Christus stel ons in staat om weer terug te keer en by ons hemelse Vader te gaan woon. Die ewige lewe is die gawe van die hemelse Vader en Jesus Christus aan ons deur genade.

Ons weet die hemel het drie vlakke. Die hemelse Vader en Jesus Christus woon in die hoogste vlak. Om saam met hulle in die hoogste vlak te woon, hang af van wat ons doen in sterfte vir onsself en vir ander, veral ons gesinne.

Watter stappe moet ons neem om te verseker dat ons hierdie potensiaal bereik?

Die beginstappe om ons volle geestelike potensiaal te bereik, behels die aanvaarding van die herstelde evangelie van Jesus Christus en om onsself aan sy kerk te verbind:

  1. Geloof in Jesus Christus
  2. bekering
  3. Doop deur onderdompeling
  4. Bevestiging en die Geskenk van die Heilige Gees

Enigiemand agt jaar oud kan hierdie stappe doen. Dit vorm beloftes wat ons aan die hemelse Vader en aan onsself maak. Ons neem hierdie stappe en voer hierdie verordeninge uit voordat ons na 'n tempel kan gaan en ons geestelike werk kan voltooi

Later stappe om ons geestelike welsyn te verseker, kan slegs in tempels plaasvind. Tempels is spesiale geboue wat toegewy is aan die Here en sy werk. Ons moet die volgende in tempels vir onsself en ander doen, deur volmag:

  1. Maak belangrike beloftes en verbonde
  2. Wees vir ewig getroud en / of verseël met 'n eggenoot van die teenoorgestelde geslag

Totdat ons sterf, moet ons alles in ons vermoë doen om ons beloftes na te kom. Dit sluit in om ons lewens te leef soos Jesus sou doen. Hy is ons voorbeeld. Mormone verwys gewoonlik hierna as blywend tot die einde.

Hoe kan ons ander help om hul geestelike potensiaal te bereik?

Baie mense woon tans op die aarde. Baie meer het op die aarde gewoon en gesterf. Min van hulle het die geleentheid gehad om verbonde in 'n tempel of andersins te sluit en te hou.

Ons help ander wat reeds gesterf het om die stappe wat ons in die sterfte gedoen het, te neem. Hierdie proses begin deur geslagsregister, meer algemeen bekend as familiegeskiedenis in LDS-parlance.

Gesinsgeskiedeniswerk word gekombineer met tempelwerk

Gesinsgeskiedenis is nie net 'n stokperdjie vir LDS-lede nie. Dit is 'n verantwoordelikheid sowel as 'n verpligting. Dit behels die volgende:

  1. Opstel van rekords van ons voorouers deur genealogie en navorsing te doen
  2. Bepaal of ons voorouers hierdie stappe deur volmag kon doen
  3. Deur seker te maak dat ons voorouers die tempelwerk doen, word dit deur volmag gedoen

Die identifisering van ons voorouers kan insluit die versinsel van familierekords, sensusrekords en ander materiaal. Dit is iets wat almal kan doen om genealogiese werk vir hulself en ander te help.

Mense wat reeds gesterf het, kan nie hierdie werk vir hulself doen nie. Ons doen dit alles vir hulle deur gevolmagtigde in tempels. As u dit doen, kan hulle in die volgende lewe die keuse maak om hierdie stedelike werk te aanvaar of te verwerp. Ons hoop dat hulle dit aanvaar.

Ons weet dat ons in die volgende lewe as gesinne kan saamleef, maar slegs as die werk wat families ewig saam bind, gedoen is. Ons gaan na tempels om dit te bereik.

Hoe moet dit alles my lewe verander?

Dit moet sorg dat u hierdie stappe vir uself neem.

Dit moet u ook help om u voorouers en ander te help om hierdie stappe te doen.

Dit moet u help om ander te help om hierdie stappe self te neem en hulle ook te help om hul eie voorouers te help.

Volgende: Spirit Life is die volgende fase na die sterflike lewe

Imbolc-rituele en seremonies

Imbolc-rituele en seremonies

Wat beteken dit as u oor slange droom?

Wat beteken dit as u oor slange droom?

Ontmoet Mefiboset: Seun van Jonathan Aangeneem deur David

Ontmoet Mefiboset: Seun van Jonathan Aangeneem deur David