https://religiousopinions.com
Slider Image

Moses

Moses (Moses) het die Israeliete bevry van Egiptiese slawerny.

Moses, die seun van Amram en Jochebed (Yocheved) uit die stamme van Levi, is gebore in die periode van die grootste Egiptiese verdrukking - die tweede helfte van die 13de eeu vC, toe Ramses II die farao van Egipte was.

Om hom te verlos van die farao se bevel om alle Hebreeuse manlike babas dood te maak, het die moeder van Moses hom in 'n mandjie gesit wat sy op die Nylrivier gestuur het. Die baba is deur die Farao se dogter gevind, en daarom is Moses in die farao se paleis grootgemaak.

Toe Moses sien hoe 'n Egiptenaar 'n Hebreeuse slaaf slaan, het hy die Egiptenaar doodgemaak. Moses het toe na die woestyn gevlug, waar hy die Midianiete ontmoet het. Daar trou hy met Jetro, die Midianiet, se dogter, Sippora. Terwyl hy die kudde van Jethro versorg, ervaar hy 'n openbaring. In die vorm van 'n brandende struik wat nie verteer is nie, vertel God vir Moses dat hy gekies is om die Israeliete van Egiptiese slawerny te bevry.

Moses keer terug na Egipte en gaan saam met sy broer Aaron (Aharon) na Farao. Hulle sê vir Farao dat God hom beveel het om die Jode vry te laat.

Farao het geweier om die opdrag na te kom. Nege plae het Farao nie oortuig om die slawe vry te laat nie. Die tiende plaag, die dood van eersgebore kinders, insluitend die seun van Farao, het Farao oortuig om die Israeliete te laat gaan.

Die Israeliete het vinnig Egipte verlaat. Farao het kort daarna van plan verander en sy leër gestuur na die Israeliete. Toe die Israeliete die Rooi See bereik, het die waters wonderbaarlik geskei om hulle te laat kruis. Toe die Egiptiese leër hulle probeer agtervolg, het die waters gesluit en die Egiptiese soldate verdrink.

Na weke se reis in die woestyn het die Israeliete die berg Sinai bereik. Daar het die Israeliete die Torah (die Tien Gebooie) ontvang en 'n verbond met God gesluit.

God het besluit dat slegs die volgende geslag die beloofde land sou binnegaan. Moses het die volgende veertig jaar wandel in die woestyn gebruik om die mense op te voed. Hy het die grondslag gelê vir 'n gemeenskap gebaseer op godsdiens en geregtigheid. Net voordat die Israeliete die beloofde land binnegekom het, is Moses dood.Moses word onthou as die bevryder, die leier, die wetgewer, die profeet en die tussenganger in die verbond tussen God en die Joodse volk.

Meer bekende Joodse leiers, Moses (Moses), het die Israeliete van Egiptiese slawerny bevry.

Moses, die seun van Amram en Jochebed (Yocheved) uit die stamme van Levi, is gebore in die periode van die grootste Egiptiese verdrukking - die tweede helfte van die 13de eeu vC, toe Ramses II die farao van Egipte was.

Om hom te verlos van die farao se bevel om alle Hebreeuse manlike babas dood te maak, het die moeder van Moses hom in 'n mandjie gesit wat sy op die Nylrivier gestuur het. Die baba is deur die Farao se dogter gevind, en daarom is Moses in die farao se paleis grootgemaak.

Toe Moses sien hoe 'n Egiptenaar 'n Hebreeuse slaaf slaan, het hy die Egiptenaar doodgemaak. Moses het toe na die woestyn gevlug, waar hy die Midianiete ontmoet het. Daar trou hy met Jetro, die Midianiet, se dogter, Sippora. Terwyl hy die kudde van Jethro versorg, ervaar hy 'n openbaring. In die vorm van 'n brandende struik wat nie verteer is nie, vertel God vir Moses dat hy gekies is om die Israeliete van Egiptiese slawerny te bevry.Moses keer terug na Egipte en gaan saam met sy broer Aaron (Aharon) na Farao. Hulle sê vir Farao dat God hom beveel het om die Jode vry te laat. Farao het geweier om die opdrag na te kom. Nege plae het Farao nie oortuig om die slawe vry te laat nie. Die tiende plaag, die dood van eersgebore kinders, insluitend die seun van Farao, het Farao oortuig om die Israeliete te laat gaan.

Die Israeliete het vinnig Egipte verlaat. Farao het kort daarna van plan verander en sy leër gestuur na die Israeliete. Toe die Israeliete die Rooi See bereik, het die waters wonderbaarlik geskei om hulle te laat kruis. Toe die Egiptiese leër hulle probeer agtervolg, het die waters gesluit en die Egiptiese soldate verdrink.

Na weke se reis in die woestyn het die Israeliete die berg Sinai bereik. Daar het die Israeliete die Torah (die Tien Gebooie) ontvang en 'n verbond met God gesluit.

God het besluit dat slegs die volgende geslag die beloofde land sou binnegaan. Moses het die volgende veertig jaar wandel in die woestyn gebruik om die mense op te voed.

Hy het die grondslag gelê vir 'n gemeenskap gebaseer op godsdiens en geregtigheid. Net voordat die Israeliete die beloofde land binnegekom het, is Moses dood.

Moses word onthou as die bevryder, die leier, die wetgewer, die profeet en die tussenganger in die verbond tussen God en die Joodse volk.

Samhain Gees wierook

Samhain Gees wierook

Godsdiens in Viëtnam

Godsdiens in Viëtnam

Magiese grondtoerusting, sentrering en afskermingstegnieke

Magiese grondtoerusting, sentrering en afskermingstegnieke