https://religiousopinions.com
Slider Image

Spierkristendom: manlik Christendom vs gefeminiseerd Christendom

Wat is spierkristendom?

Aangesien kerke so met vroue en feminisering geassosieer geword het, het Christelike mans in die laat 19de eeu veranderinge in die aard van die Christendom en Christelike kerke begin soek wat 'manlike' waardes weerspieël. In Amerika het hierdie vroeë vorm van spierkristendom sport gebruik as 'n oordraer of morele waardes, soos manlikheid en dissipline. Sport word deesdae meestal gebruik as 'n instrument vir evangelisasie, maar die basiese beginsel dat die Christendom 'manlik' moet wees, oorleef in ander kontekste.

Gekristianiseerde Duitsers & Warrior-Christendom:

Oorlog en die vegterlewe was sentraal in die Germaanse stamme wat beheer oor die Romeinse Ryk oorgeneem het. Om die Christendom te oorleef, moes Christen-leiers hul godsdiens aanpas by die Germaanse krygersetos. Die Duitsers is gekristelik gemaak, maar die Christendom is in die proses gemilitariseer. Jesus het 'n jong vegter geword, die hemel het Valhalla geword, en die dissipels het 'n oorlogsgroep geword. Dit was die vroegste poging om die Christendom van iets sag of vroulik in iets manliks te omskep.

Spierkristendom in Nazi-Duitsland:

Tradisionele manlike eienskappe het 'n baie belangrike rol in die Nazi-retoriek gespeel, dus natuurlik het Nazi-Christene 'n manlike Christendom bo 'n vroulike verkies. Volgens hulle was die ware Christendom manlik en hard, nie vroulik en swak nie. Adolf Hitler het Jesus, 'my heer en verlosser', beskryf as ''n vegter'. Sy Jesus, en die Jesus van Duitse Christene in die algemeen, was 'n militante vegter wat vir God veg, nie 'n lydende dienskneg wat straf aanvaar vir die sondes van die wêreld nie.

Spierkristendom en Amerikaanse Fundamentalisme:

'N Belangrike aspek van die vroeë Amerikaanse fundamentalisme was die herwinning van die Christelike kerk vir mans. Dit het beteken dat die vrouekrag in kerke eerstens verminder moes word deur die legitimiteit van hul gesag te bevraagteken, en tweedens die taal van viriliteit, heldedom en militarisme in die Christelike leer ingespuit moes word. Hedendaagse geestelikes word beskou as te swak en vroulik; soos die vroeë Amerikaanse pioniers het 'n oproep gekom vir manlike ministers. Hulle wou 'n militante, aggressiewe Christelike kerk hê.

Spierkristendom met 'n gespierde Jesus:

Om die Christendom suksesvol te omskep in 'n meer militante en gespierde ideologie, is 'n rolmodel nodig, 'n gespierde en militante Jesus. Verhale van Jesus se aggressiwiteit, soos die tempel skoonmaak, het nuwe klem gekry. Selfs ikonografie van Jesus is getransformeer, terwyl Jesus letterlik uitgebeeld word met groot spiere en in stryd teen mekaar. Amerikaanse Christene het 'n gespierde Jesus ontwikkel om 'n nuwe, gespierde Christendom te lei in die verowering van moderniteit en ongeloof.

Spierkristendom en sport:

Gegewe hoe mans sport histories oorheers het, is dit net natuurlik dat hulle 'n lokus van die spierkristendom sou word. In die laat 19de eeu het Christenmense by broedersgroepe aangesluit wat die oefening beklemtoon het. Met die groei van professionele sportsoorte gedurende die 20ste eeu het Christen-atlete aangevoer dat die liggaam 'n tempel vir God is, wat atlete kwasi-priesters maak. Die gebruik van hoërskool- en kollege-sportsoorte vir die bevordering van die Christendom, veral vir evangeliese Christene, is veral belangrik.

Spierkristendom en Christenvroue:

Omdat die spierkristendom daarop fokus om vroulike eienskappe met manlike deugde te vervang, behels dit noodwendig aanvalle op vroue in die kerk. Die aanvalle kan subtiel wees, maar alles wat met vrouens verband hou, is onvermydelik. Deur aan te dring dat Jesus, God en die Christelike kerk manlik is en spesifiek nie vroulik nie, word die boodskap gestuur dat vroulike eienskappe minderwaardig is as alles manlik. Vroue kry ook die skuld vir probleme in die kerk.

Spierkristendom en die beloftebewaarders:

Miskien is die nuutste en mees prominente voorbeeld van 'n openbare stoot vir 'n meer gespierde Christendom die opkoms van die Promise Keepers-beweging. Dit is gestig deur Bill McCartney, 'n sokkerafrigter, om 'n forum te bied vir mans om hul Christendom te verken in die eksklusiewe geselskap van ander mans. The Promise Keepers is geskep om manlike waardes, manlike deugde en uiteindelik 'n getransformeerde Christelike kerk in Amerika te bevorder, waar mans meer tuis en (natuurlik) in beheer kan voel.

Vroue-, mans- en geslagsdemografie in die Christendom:

'N Belangrike aanname wat gebruik is om die spierkristendom te bevorder, was die idee dat vroue die Christelike kerk oorgeneem het - dat die Christendom op 'n tydstip 'n manlike godsdiens was, maar dat iets verlore gegaan het. Bewyse dui egter daarop dat die Christelike demografie nog altyd hoofsaaklik vroulik was. Vroue het nog altyd belangrike leierskapsrolle in die kerke beklee, maar mans het dit betwis en hulle so ver as moontlik op die agtergrond gehou.

Spierkristendom as aanval op liberalisme, moderniteit:

Die spierkristendom is gegrond op 'n radikale sowel as teologiese onderskeid tussen veronderstelde manlike en vroulike waardes. As gevolg hiervan was dit moontlik dat fundamentaliste wat teen die moderniteit gekant was, dit wat hulle nie van moderniteit gehou het nie, oorgedra word na die "vroulike" kategorie. Dus het vroue draers geword van alles wat gehaat was oor die moderne wêreld, terwyl mans met alles goed en positief belê is.

'N Belangrike stukrag agter die aanranding op vroue en moderniteit was die gevoel dat vroue tradisionele manlike sfere soos die werkplek en kolleges beleef het. Verder het die leierskap van vroue in die kerke die Christendom benadeel deur 'n gevloede geestelikes en 'n swak gevoel van self te skep. Dit alles het verband gehou met liberalisme, feminisme, vroue en moderniteit.

Alhoewel voorbeelde van iets soos spierkristendom in die antieke Christendom en in Europa gevind kan word, is dit hoofsaaklik 'n Amerikaanse verskynsel en 'n Amerikaanse fundamentalistiese reaksie teen die moderne era van gelykheid en vryheid. Die gespierde Christendom stoot manlikheid deels deur tradisionele hiërargieë en tradisionele gesagstrukture te stoot - strukture wat natuurlik deur mans bestuur en beheer word. Die stryd teen die "feminisering" van die kerk of die samelewing is dus 'n stryd teen die verlies van tradisionele voorregte en mag.

Die ontwikkeling van fundamentalisme en later die Christelike Reg kan inderdaad beskryf word, ten minste gedeeltelik, as 'n reaksie teen gelykheid en 'n poging om tradisionele voorregte te verdedig of te herstel. Aangesien soveel voorregte gekoppel is aan tradisies wat self nou verband hou met godsdiens, is dit natuurlik dat aanrandings op tradisionele voorregte as aanrandings op godsdiens gesien word.

Op 'n manier is dit ' n aanval op godsdiens - godsdiens is deels die skuld vir die volgehoue ​​onregverdige voorregte in die samelewing. Net omdat ongelykheid en voorreg godsdienstige steun het, maak hulle nie van rasionele evaluering en kritiek vrygestel nie.

Hebreeuse name vir seuns en hul betekenis

Hebreeuse name vir seuns en hul betekenis

Litha Craft Projekte

Litha Craft Projekte

Alles oor Guru Gobind Singh

Alles oor Guru Gobind Singh