https://religiousopinions.com
Slider Image

Nuwe-Testamentiese gebede

Wil u 'n Bybelgebed bid wat in die Nuwe Testament verskyn het? Hierdie nege gebede word gevind in die teks van die Evangelies en Briewe. Kom meer te wete oor hulle. U sal miskien in sommige omstandighede woordeliks daarmee bid of as inspirasie vir gebed gebruik. Die begin van die gedeeltes word aangehaal. U wil miskien die volledige verse opsoek om te lees, te verstaan ​​en te gebruik.

Die Onse Vader

Toe sy dissipels gevra word om geleer te word hoe om te bid, het Jesus hulle die eenvoudige gebed gegee. Dit toon verskillende aspekte van gebed. Eerstens erken en prys hy God en sy werke en onderwerping aan sy wil. Dan versoek dit God om basiese behoeftes. Dit vra om vergifnis vir ons verkeerde dade en bevestig dat ons op barmhartige wyse teenoor ander moet optree. Dit vra dat ons die versoeking kan weerstaan.

Matteus 6: 9-13 (ESV)

'Bid dan so:' Ons Vader in die hemel, laat u Naam geheilig word. U koninkryk kom, u wil geskied, soos in die hemel, op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skuld, omdat ons ook ons ​​skuldenaars vergewe het. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. ''

Die tollenaargebed

Hoe moet u bid as u weet dat u verkeerd gedoen het? Die tollenaar in hierdie gelykenis het nederig gebid, en die gelykenis sê dat sy gebede verhoor is. Dit is in vergelyking met die Fariseër, wat aan die voorkant staan ​​en trots op sy waardigheid verklaar.

Lukas 18:13 (NLT)

"Maar die tollenaar staan ​​op 'n afstand en waag dit nie eens om na die hemel toe te gaan terwyl hy bid nie. In plaas daarvan het hy in sy bors geslaan en gesê: 'O God, wees my genadig, want ek is 'n sondaar.'

Christus se voorbidding gebed

In Johannes 17 lewer Jesus 'n lang voorbidding, eers vir sy eie verheerliking, dan vir sy dissipels en dan vir alle gelowiges. Die volledige teks kan in baie omstandighede nuttig wees vir inspirasie.

Johannes 17 (NLT)

'Toe Jesus klaar was met al hierdie dinge, het hy na die hemel opgekyk en gesê:' Vader, die tyd het aangebreek. Verheerlik u Seun, sodat hy U kan verheerlik. U het Hom die outoriteit gegee oor almal op die hele aarde. . Hy gee die ewige lewe aan elkeen wat u hom gegee het. En dit is die manier om die ewige lewe te hê om u te ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, die een wat u na die aarde gestuur het ... '"

Stefanus se gebed tydens sy steniging

Stephen was die eerste martelaar. Sy gebed by sy dood was 'n voorbeeld vir almal wat sterf weens hul geloof. Al het hy gesterf, het hy gebid vir die wat hom doodgemaak het. Dit is baie kort gebede, maar hulle toon 'n toegewyde nakoming van Christus se beginsels om die ander wang te draai en liefde vir u vyande te toon.

Handelinge 7: 59-60 (NVG)
'Terwyl hulle hom stenig, het Stephen gebid:' Here Jesus, ontvang my gees. ' Toe val hy op sy knieë en skree: 'Here, moenie hierdie sonde teen hulle hou nie.' Toe hy dit gesê het, het hy aan die slaap geraak. '

Paulus se gebed om God se wil te ken

Paulus skryf aan die nuwe Christengemeenskap en vertel hoe hy vir hulle bid. Dit kan 'n manier wees waarop u vir iemand met 'n nuutgevonde geloof sal bid.

Kolossense 1: 9-12 (NLV)

"Daarom het ons sedert die dag dat ons van u gehoor het, nie opgehou om vir u te bid nie en God gevra om u te vul met die kennis van sy wil deur alle geestelike wysheid en begrip. En ons bid dit sodat u kan leef lewe waardig vir die Here en mag hom op elke manier behaag: vrug dra in elke goeie werk, groei in die kennis van God, versterk word met alle mag volgens sy heerlike krag, sodat u groot uithouvermoë en geduld kan hê, en met vreugde kan gee dank aan die Vader wat u gekwalifiseer het om deel te hê aan die erfenis van die heiliges in die koninkryk van die lig. '

Paulus se gebed vir geestelike wysheid

Net so het Paulus aan die nuwe Christelike gemeenskap in Efese geskryf om te sê dat hy vir hulle bid vir geestelike wysheid en geestelike groei. Soek die volledige gedeeltes na meer woorde wat u kan inspireer as u vir 'n gemeente of 'n individuele gelowige bid.

Efesiërs 1: 15-23 (NLT)

'Vandat ek die eerste keer gehoor het van u sterk geloof in die Here Jesus en u liefde vir God se mense oral, het ek nie opgehou om God vir u te dank nie. Ek bid gedurig vir u en vra God, die heerlike Vader van ons Here Jesus Christus, om gee u geestelike wysheid en insig, sodat u kan groei in u kennis van God ... "

Efesiërs 3: 14-21 (NLV)

"Daarom kniel ek voor die Vader van wie sy hele familie in die hemel en op aarde sy naam kry. Ek bid dat hy uit sy heerlike rykdom jou met krag kan versterk deur sy Gees in jou innerlike wese, sodat Christus mag deur u geloof in u harte woon, en ek bid dat u gewortel en gevestig in liefde is, mag saam met al die heiliges mag hê om te begryp hoe breed en diep en diep die liefde van Christus is, en om te weet hierdie liefde wat oortref die kennis - dat u tot die mate van alle volheid van God vervul kan word ... "

Paulus se gebed vir vennote in die bediening

Hierdie verse kan nuttig wees om vir diegene in die bediening te bid. Die gedeelte gaan in meer detail aan vir meer inspirasie.

Filippense 1: 3-11

'Elke keer as ek aan u dink, dank ek my God. As ek bid, rig ek my versoeke met almal van vreugde, want u was my vennote om die goeie nuus oor Christus te versprei vanaf die eerste keer dat u dit gehoor het. tot nou toe. En ek is seker dat God, wat die goeie werk in u begin het, sal voortgaan met sy werk totdat dit uiteindelik voltooi is op die dag waarop Christus Jesus weer kom ... "

'N Lofgebed

Hierdie gebed is geskik vir lofprysing aan God. Dit is kort genoeg om woordeliks te bid, maar is ook propvol betekenis wat u kan gebruik om die aard van God na te dink.

Judas 1: 24-25 (NLT)

"Nou al die eer aan God wat u kan verhinder om weg te val en u met groot vreugde sonder enige fout in sy heerlike teenwoordigheid sal bring. Alle eer aan Hom wat alleen God is, ons Verlosser deur Jesus Christus, ons Here. Almal heerlikheid, majesteit, krag en gesag is syne voor alle tye en in die hede en verby alle tye! Amen. "

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Wenke vir die aard en stabilisering van u energie

Wenke vir die aard en stabilisering van u energie

Yule Craft Projekte vir die wintersonstilstand

Yule Craft Projekte vir die wintersonstilstand