https://religiousopinions.com
Slider Image

Planetêre seëls in die Westerse okkultiese tradisie

In die Westerse okkultiese tradisie kan elkeen planet voorgestel word deur an seël of diagram. Die seël is gebaseer op die magiese vierkant van die planeet, met die seël wat teoreties elke nommer binne die plein raak, hoewel dit in die praktyk nie altyd die geval is nie.

01 van 07

Planetêre seël van Saturnus

Catherine Beyer

The Seal of Saturn volg die konvensie om elke nommer van die magiese vierkant van Saturnus op 'n duidelike ordelike manier te oorvleuel. Die opwaartse puntige driehoek bevat syfers 1, 2 en 3. Die skuins lyn raak 4, 5 en 6, en die driehoek onderaan bevat 7, 8 en 9.

Die kringe blyk om estetiese redes te wees.

02 van 07

Planetêre seël van Jupiter

Catherine Beyer

Die Seël van Jupiter volg die konvensie van die oorvleueling van elke aantal van die magiese vierkante van Jupiter. Daarbenewens weerspieël die konstruksie van die seël die metode van die konstruksie van die plein. Daar is 'n verskeidenheid getalpare wat oorspronklik omgekeer is, en die getalle word almal deur die twee diagonale aangeraak. Die sirkel bevat die oorblywende getalle wat nie tydens die konstruksie van die magiese vierkant verskuif is nie.

Die kringe blyk ook om estetiese redes te wees.

03 van 07

Planetêre Seël van Mars

Catherine Beyer

Die Seël van Mars volg nie die konvensie om elke aantal van die magiese plein van Mars te oorvleuel nie. Drie vierkante word heeltemal gemis: 1, 5 en 21.

Die Mars-seël is struktureel soortgelyk aan die seël van Venus. In die mitologie is Mars en Venus liefhebbers en is dit dus 'n paar. In 'n aardgesentreerde kosmologie (soos wat okkultiste binne gewerk het toe hierdie seëls ontwerp is), is Mars en Venus die planete wat die naaste aan die Son is, wat 'n spesiale posisie en rol in die kosmologie beklee.

04 van 07

Planetêre Seël van die Son

Catherine Beyer

Die Seël van Jupiter volg die konvensie om elke nommer van die magiese vierkant van Saturnus te oorvleuel. Daarbenewens weerspieël die konstruksie van die seël die metode van die konstruksie van die plein. Die hoeklyne sny mekaar met syfers wat omgekeer is in die eerste fase van die konstruksie van die plein, soortgelyk aan die seël van Jupiter.

Die res van die getalle word ingesluit via 'n simmetriese ontwerp. Die gebruik van krommes in plaas van reguit lyne verwys moontlik na die astrologiese simbool vir die son. Die sirkels in die vier hoeke is waarskynlik om estetiese redes, soos met baie ander seëls.

05 van 07

Planetêre seël van Venus

Catherine Beyer

Die Seël van Venus volg nie die konvensie om elke aantal van die magiese vierkante van Saturnus te oorvleuel nie. Twaalf vierkante word heeltemal gemis: 3, 5, 7, 15, 19, 21, 33, 35, 36, 43, 44 en 47.

Die Venus-seël is struktureel soortgelyk aan die seël van Mars. In die mitologie is Mars en Venus liefhebbers en is dit dus 'n paar. In 'n aardgesentreerde kosmologie (soos wat okkultiste binne gewerk het toe hierdie seëls ontwerp is), is Mars en Venus die planete wat die naaste aan die Son is, wat 'n spesiale posisie en rol binne die kosmologie beklee.

Die besonderhede waarom die seëls van Mars en Venus soos dit gebou is, is baie meer ontwykend as vir die ander seëls. Die okkultiese geleerde, Donald Tyson, stel voor dat die boonste simbool 'n 'V' vir Venus kan wees, tesame met 'n ewe gewapende kruis. Daardie kruis, tesame met die sekonde sirkel, is die drie basiese vorms wat gebruik word in die konstruksie van die astrologiese simbole van die planete. Dit is sinvol omdat 7 die getal van Venus is en ook met die planete geassosieer word, omdat daar sewe daarvan binne hierdie stelsel is. Die kruis, sirkel en sekel kan ook die aarde, son en maan op hul eie voorstel.

06 van 07

Planetêre Seël van Mercurius

Catherine Beyer

Die Seël van Mercurius volg die konvensie om elke aantal van die magiese vierkante van Mercurius te oorvleuel. Daarbenewens weerspieël die konstruksie van die seël die metode van die konstruksie van die vierkant, en die metode is soortgelyk aan die wat in die seël van Jupiter gebruik word.

Daar is 'n verskeidenheid getalparings wat oorspronklik omgekeer is tydens die skepping van die towerkragplein, en hierdie getalle word almal geraak deur die twee groot diagonale of die vier kleiner diagonale wat die binnekant uitmaak. Die vier sirkels bevat die oorblywende getalle wat nie tydens die konstruksie van die magiese vierkant verskuif is nie.

07 van 07

Planetêre Seël van die Maan

Catherine Beyer

Soos hier geteken, kruis die seël eintlik met elke doos van die magiese vierkant van die Maan. Egter. soos gereeld geteken, is daar eintlik verskillende vierkante wat nie ingesluit is nie.

Soos die seëls van Mars en Venus, is die seël van die Maan gebaseer op 'n magiese vierkant met 'n onewe aantal bokse per ry. Soos hierdie twee seëls, bevat hierdie seël gewoonlik nie alle bokse nie.

Die seëls van Mars en Venus is egter asimmetries, en hoewel hulle baie ooreenkomste met mekaar het, het hulle baie minder visuele ooreenkomste met die seël van die Maan.

Dit kan meer nuttig wees om die seël van die Maan met die van die Son te vergelyk, aangesien Son en Maan gereeld gesien word as 'n paar as die groot ligliggame van die lug. Albei seëls bestaan ​​uit twee groot, kruisende diagonale, en albei bevat vier sekelvorms. Die sekelvorm is veral geskik vir die maan, wat gereeld in die naghemel verskyn as 'n sekel. Die algemene astrologiese simbool vir die Maan is ook 'n sekel.

Occult Scholar, Donald Tyson, stel voor dat die 13 klein sirkels in hierdie seël moontlik ooreenstem met die 13 maanmaande wat oor 'n jaar is. Aangesien hy daardie kringe egter slegs as estetiese waarde in die ander seëls beskou, kan dit baie goed wees as 'n toeval.

Ontmoet Mefiboset: Seun van Jonathan Aangeneem deur David

Ontmoet Mefiboset: Seun van Jonathan Aangeneem deur David

Haile Selassie Biografie: Ethiopiese keiser en Rastafari Messiah

Haile Selassie Biografie: Ethiopiese keiser en Rastafari Messiah

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge