https://religiousopinions.com
Slider Image

Profiel en biografie van die apostel Andrew

Andrew, wie se Griekse naam manlik beteken, was een van Jesus twaalf apostels. Die broer van Simon Petrus en seun van Jona (of Johannes), Andrew se naam verskyn op al die apostelslyste, en sy wese deur Jesus verskyn in al drie sinoptiese evangelies sowel as Handelinge. Andrew se naam kom verskeie kere na vore in die evangelies die Sinoptici wys hom op die Olyfberg en Johannes beskryf hom as ’n eenmalige dissipel van Johannes die Doper.

Wanneer het Andrew die apostel geleef?

Die evangelietekste bied geen inligting oor hoe oud Andrew was toe hy een van Jesus se dissipels geword het nie. Volgens die Handelinge van St Andrew, 'n apokriewe werk uit die 3de eeu, is Andrew in 60 nC gearresteer en tereggestel terwyl hy aan die noordkus van Achaia gepreek het. Volgens 'n 14de-eeuse tradisie is hy gekruisig aan 'n X-vormige kruis wat twee dae geduur het voordat hy gesterf het. Daar is vandag 'n X op Groot-Brittanje se vlag wat Andrew, beskermheilige van Skotland, verteenwoordig.

Waar het Andrew die apostel gewoon?

Andrew, soos sy broer Peter, word uitgebeeld deur Jesus te noem dat hy een van sy dissipels was terwyl hy in die See van Galilea hengel. Volgens die evangelie van Johannes was hy en Petrus inboorlinge van Betsáida; volgens die Synoptics was hulle inboorlinge van Kapernaum. Hy was toe 'n visserman van Galilea. 'N Besetting wat nie net deur baie Jode in die weste opgeneem is nie, maar ook baie heidene wat aan die westelike oewer van die See van Galilea gewoon het.

Wat het die apostel Andrew gedoen?

Daar is nie veel inligting oor wat Andrew veronderstel was om te gedoen het nie. Volgens die sinoptiese evangelies was hy een van die vier dissipels (saam met Petrus, Jakobus en Johannes) wat Jesus eenkant toe geneem het op die Olyfberg om te vra wanneer die tempel sou verwoes. Die evangelie van John vertel meer en beweer dat hy oorspronklik ’n dissipel van Johannes die Doper was wat Jesus begin volg het en hom’ n sprekende rol gegee het in die voeding van die 5 000 sowel as Jesus-ingang in Jerusalem.

Waarom was Andrew die apostel belangrik?

Dit wil voorkom asof Andrew deel was van 'n binnekring onder die dissipels. Net hy en drie ander (Petrus, Jakobus en Johannes) was saam met Jesus op die Olyfberg toe hy voorspel het dat die tempel verwoes is en daarna 'n lang tyd ontvang het. gesprek oor die End Times en komende apokalips. Andrew se naam is ook een van die eerste op apostoliese lyste, moontlik ’n aanduiding van sy belang in vroeë tradisies.

Vandag is Andrew die beskermheilige van Skotland. Die Anglikaanse Kerk hou 'n jaarlikse fees ter ere van sy gebed vir die sendelinge sowel as die algemene missie van die kerk.

Alles oor Guru Gobind Singh

Alles oor Guru Gobind Singh

10 van die belangrikste Shinto-heiligdomme

10 van die belangrikste Shinto-heiligdomme

Handwerk vir die Ostara Sabbat

Handwerk vir die Ostara Sabbat