https://religiousopinions.com
Slider Image

Profiel van Saint Bartholomew

Oor die lewe van Saint Bartholomew is daar nie veel bekend nie. Hy word vier keer in die Nuwe Testament met die naam genoem, een keer in elk van die sinoptiese evangelies (Matteus 10: 3; Markus 3:18; Lukas 6:14), en een keer in die Handelinge van die Apostels (Handelinge 1:13) . Al vier die vermeldings is in lyste van Christus se apostels. Maar die naam Bartholomeus is 'n familienaam, wat die 'seun van Tholmai' beteken (Bar-Tholmai, of Bartholomaios in Grieks). Om hierdie rede word Bartholomeus gewoonlik geïdentifiseer met Nataniël, wat Saint John in sy evangelie noem (Johannes 1: 45-51; 21: 2), maar wat nie in die sinoptiese evangelies genoem word nie.

Vinnige feite

  • Feesdag: 24 Augustus
  • Soort fees: fees
  • Leeswerk: Openbaring 21: 9B-14; Psalm 145: 10-11, 12-13, 17-18; Johannes 1: 45-51 (volledige teks hier)
  • Datums: Onbekend (Kana in Galilea) - Onbekend (Albanopolis, Armenië)
  • Geboortenaam: Nathaniel
  • Beskermheer van: Armenië, looierye, pleisteraars, kaashandelaars, diegene met senuweeagtige tics.

Die lewe van Sint Bartholomeus

Die identifisering van die Bartholomeus van die sinoptiese evangelies en Handelinge met die Nataniël van die Evangelie van Johannes word versterk deurdat Nataniël na Christus gebring is deur die apostel Filippus (Johannes 1:45), en in die lyste van die apostels in die sinoptiese evangelies, word Bartholomeus altyd langs Philip geplaas. As hierdie identifikasie korrek is, dan was dit Bartholomeus wat die beroemde reël oor Christus uitgespreek het: "Kan iets goeds uit Nasaret kom?" (Johannes 1:46). Hierdie opmerking ontlok die reaksie van Christus tydens die eerste ontmoeting met Bartholomeüus: "Kyk, inderdaad 'n Israeliet in wie daar geen bedrog is nie" (Johannes 1:47). Bartholomeus het 'n volgeling van Jesus geword omdat Christus vir hom die omstandighede vertel het onder wie Filippus hom geroep het ('onder die vyeboom', Johannes 1:48). Christus het aan Bartholomeus gesê dat hy groter dinge sou sien: "Amen, voorwaar Ek sê vir julle, julle sal die hemel sien oopgaan, en die engele van God op en neerdaal op die Seun van die mens."

Die sendingaktiwiteit van Saint Bartholomew

Volgens tradisie het Bartholomeus na Christus se dood, opstanding en hemelvaart in die Ooste, in Mesopotamië, Persië, rondom die Swartsee, geëvangeliseer en miskien tot in Indië bereik. Soos al die apostels, met die uitsondering van Sint Johannes, het hy sy dood deur marteldood ontmoet. Volgens oorlewering het Bartholomeus die koning van Armenië bekeer deur 'n demoon uit die hoof-afgod in die tempel uit te werp en dan al die afgode te vernietig. In 'n woede het die ouer broer van die koning beveel dat Bartholomew op beslag gelê, geslaan en tereggestel moes word.

Die martelaarskap van Sint-Bartholomeus

Verskillende tradisies beskryf verskillende metodes van Bartholomew se teregstelling. Daar word gesê dat hy óf onthoof is, óf dat hy sy vel verwyder het en onderstebo gekruisig is, soos Sint Petrus. Hy word in Christelike ikonografie uitgebeeld met 'n lemmes, wat gebruik word om 'n dier se vel van sy karkas te skei. Sommige uitbeeldings bevat 'n kruis op die agtergrond; ander (veral die laaste uitspraak van Michelangelo) wys Bartholomew met sy vel oor sy arm gedrapeer.

Volgens oorlewering het die oorblyfsels van Sint Bartholomeus in die sewende eeu van Armenië na die eiland Lipari (naby Sicilië) gekom. Daarvandaan is hulle in 809 na Benevento, in Kampanië, noordoos van Napels, verhuis en uiteindelik in 983 tot rus gekom in die Kerk van Sint-Bartholomeus-in-die-eiland op die eiland Tiber in Rome.

The Shakers: Origins, Beliefs, Invloed

The Shakers: Origins, Beliefs, Invloed

Top jeuggroepaktiwiteite vir Christelike tienermeisies

Top jeuggroepaktiwiteite vir Christelike tienermeisies

The Great Schism of 1054 and the Split of Christianity

The Great Schism of 1054 and the Split of Christianity