https://religiousopinions.com
Slider Image

Profeet Jona - huiwerige mondstuk vir God

Die profeet Jona lyk amper komies in sy verhouding met God, behalwe vir een ding: die siele van meer as 100.000 mense was op die spel. Jona het probeer om van God weg te hardloop, 'n vreesaanjaende les geleer, sy plig uitgevoer, en toe nog die moeite gedoen om by die Skepper van die Heelal te kla. Maar God het vergewe, sowel as die profeet Jona as die sondige mense waarvoor Jona gepreek het.

Jona se prestasies

Die profeet Jona was 'n oortuigende prediker. Na sy kruistog deur die groot stad Nineve, het al die mense, van die koning af en af, berou gehad oor hul sondige weë en is deur God gespaar.

Jona se sterk punte

Die onwillige profeet het uiteindelik die krag van God erken toe hy deur 'n walvis verswelg is en drie dae in die buik gebly het. Jona het die sin gehad om hom te bekeer en God te dank vir sy lewe. Hy het God se boodskap met vaardigheid en akkuraatheid aan Nineve oorgedra. Al het hy daarteen gekrenk, het hy sy plig gedoen.

Terwyl moderne skeptici die verhaal van Jona slegs as 'n allegorie of simboliese verhaal beskou, vergelyk Jesus homself met die profeet Jona, en toon aan dat hy bestaan ​​en dat die verhaal histories akkuraat was.

Jona se swakhede

Profeet Jona was dwaas en selfsugtig. Hy het verkeerdelik gedink dat hy van God kan weghardloop. Hy het God se begeertes geïgnoreer en sy eie vooroordeel teenoor die mense van Nineve, Israel se felste vyande, toegejuig. Hy het gedink hy weet beter as God as dit kom by die lot van die Nineviete.

Lewenslesse

Alhoewel dit kan lyk of ons vir God kan hardloop of wegkruip, hou ons net die gek vir ons. Ons rol is miskien nie so dramaties soos die van Jona nie, maar ons het die plig van God om dit na die beste van ons vermoë uit te voer.

God is in beheer van dinge, nie ons nie. As ons kies om ongehoorsaam aan hom te wees, moet ons slegte gevolge verwag. Vanaf die oomblik dat Jona sy eie gang gaan, het dinge verkeerd begin loop.

Dit is onvanpas om ander mense te beoordeel op grond van ons onvolledige kennis. God is die enigste regverdige regter wat hom verkies as hy wil. God stel die agenda en rooster op. Ons taak is om sy instruksies te volg.

tuisdorp

Gath Hefer, in eertydse Israel.

In die Bybel word verwys:

2 Konings 14:25, die boek van Jona, Matteus 12: 38-41, 16: 4; Lukas 11: 29-32

Beroep

Profeet van Israel.

Stamboom

Vader: Amittai.

Sleutelverse

Jona 1: 1

Die woord van die Here het tot Jona, die seun van Amittai, gekom: "Gaan na die groot stad Nineve en preek daarteen, want die boosheid daarvan het voor my opgekom." (NIV)

Jona 1:17

Maar die Here het 'n groot vis voorsien om Jona in te sluk, en Jona was drie dae en drie nagte in die vis. (NIV)

Jona 2: 7

'Toe my lewe besig was om te verdwyn, het ek U onthou, Here, en my gebed het opgegaan na U, na u heilige tempel.' (NIV)

Jona 3:10

Toe God sien wat hulle doen en hoe hulle van hul bose weë wegdraai, het hy medelye gehad en die vernietiging wat hy gedreig het, nie op hulle gebring nie. (NIV)

Samhain Gees wierook

Samhain Gees wierook

Alles oor Guru Gobind Singh

Alles oor Guru Gobind Singh

The Great Schism of 1054 and the Split of Christianity

The Great Schism of 1054 and the Split of Christianity