https://religiousopinions.com
Slider Image

Aanhalings oor die LDS (Mormon) Hulpverenigingsprogram vir vroue

Die Hulpverenigingsorganisasie van die Kerk van Jesus Christus van die Heiliges in die Laaste Dae is 'n geïnspireerde program van die Hemelse Vader. Die boek, Dogters in my koninkryk, is 'n kragtige inleiding tot die geskiedenis van die Relief Society-program. Niemand kan die goddelike egtheid van die program ontken nadat hy dit gelees het nie.

'N Meer onlangse boek, The First Fifty Years of Relief Society, vertel wat ons weet gedurende die vroeë dae van die Kerk in die Relief Society.

Die Hulpvereniging sal voortgaan met die missie sowel nou as in die toekoms. Geniet hierdie kragtige aanhalings.

"Dogters in my koninkryk"

'Daughters in My Kingdom' is 'n nuwe boek wat fokus op die geskiedenis en werk van die Hulpvereniging. Foto met vergunning van 2011 Intellectual Reserve, Inc. Alle regte voorbehou.

In "Dogters in my koninkryk" sê it:


Die geskiedenis van die Hulpvereniging is gevul met voorbeelde van gewone vroue wat buitengewone dinge gedoen het toe hulle geloof in die hemelse Vader en Jesus Christus beoefen het.

Linda K. Burton

Linda K. Burton, algemene president van die Hulpvereniging. Foto met vergunning van 2012 deur Intellectual Reserve, Inc. Alle regte voorbehou.

President van die Algemene Hulpvereniging Linda K. Burton het ons in haar praatjie daaraan herinner, Die krag, vreugde en liefde vir die hou van verbonde, dat ons gemeenskap en sorg vir ander susters van kardinale belang is:


’N Uitnodiging om mekaar te dra se laste is’ n uitnodiging om ons verbonde te hou. Lucy Mack Smith se raad aan die eerste Susters van die Hulpvereniging is vandag meer relevant as ooit tevore: Ons moet mekaar koester, waak oor mekaar, mekaar vertroos en opdrag gee, sodat ons almal kan sit in hemel saam. Dit is verbondsonderhouding en besoekende onderrig op sy beste!

Silvia H. Allred: Elke vrou het hulpvereniging nodig

Suster Silvia H. Allred. Foto met vergunning van 2007 Intellectual Reserve, Inc. Alle regte voorbehou.

Suster Silvia H. Allred het in 2007 by die Algemene Presidensie van die Hulpvereniging aangesluit. Sy het gedien as raadgewer vir Julie B. Beck. Die volgende aanhaling kom uit haar adres getiteld, Every Woman Needs Relief Society in 2009.


Die diepste begeerte van ons presidentskap is om elke vrou in die Kerk te help om voor te berei om die seëninge van die tempel te ontvang, die verbonde te eer wat sy sluit en om deel te neem aan die saak van Sion. Die Hulpvereniging inspireer en leer vroue om hulle te help om hul geloof en persoonlike geregtigheid te verhoog, gesinne te versterk en om diegene in nood op te soek en te help.

Julie B. Beck: Wat ek hoop dat my kleindogters sal verstaan

Julie B. Beck, algemene president van die Hulpvereniging. Foto met vergunning van 2010 Intellectual Reserve, Inc. Alle regte voorbehou.

Julie B. Beck was van 2007-2012 die Algemene President van die Hulpvereniging. In 'n toespraak met die titel, wat ek hoop dat my kleindogters (en kleinseuns) van die verenigingsvereniging sal verstaan, het sy opgemerk dat die hulpverenigingsusters van oor die hele wêreld geweldige swaarkry ervaar het en dit as susters in die geloof aangespreek het:


Al hierdie probleme het die potensiaal om die bene van geloof te verbleik en die krag van individue en gesinne uit te put. In elke afdeling en tak is daar 'n hulpvereniging met susters wat openbaring en raad met priesterampleiers kan soek en ontvang. versterk mekaar en werk aan oplossings wat in hul eie huise en gemeenskappe van toepassing is.
Ek hoop dat my kleindogters sal verstaan ​​dat hul dissipelskap deur middel van die Hulpvereniging uitgebrei word en dat hulle betrokke kan raak met ander in die soort indrukwekkende en heldhaftige werk wat die Verlosser gedoen het.

Barbara Thompson: Laat ons ons nou verbly

Suster Barbara Thompson. Foto met vergunning van 2007 Intellectual Reserve, Inc. Alle regte voorbehou.

Suster Barbara Thompson het saam met suster Allred gedien onder president Beck. In 'n toespraak van 2008, Laat ons ons nou verbly, merk sy op terwyl sy die profeet en president Joseph Smith aangehaal het:


Helpersgenootskap is nie net Sondag 'n les nie .... Joseph Smith het die susters aangeraai om mekaar die evangelie van Jesus Christus te leer. Hy het gesê: Die -samelewing is nie net om die armes te verlig nie, maar om siele te red. Hy het verder gesê: Ek draai nou die sleutel vir jou in die naam van God, en hierdie genootskap sal juig, en kennis en intelligensie sal van hierdie tyd af vloei. .... Ons moet red alles wat die beste in die diep binnekant van [ons] is, sodat ons as dogters van God ons deel kan doen om die koninkryk van God te bou. Ons sal dit help. Soos Joseph verklaar, As u u voorregte nakom, kan die engele nie weerhou word om u medewerkers te wees nie.

Bonnie D. Parkin: Hoe het die Hulpvereniging jou lewe geseën?

Bonnie D. Parkin, president van die hulpvereniging van 2002 tot 2007. Foto met vergunning van 2007 Intellectual Reserve, Inc. Alle regte voorbehou.

Suster Bonnie D. Parkin was 'n algemene president van die Hulpvereniging. In haar toespraak op die algemene konferensie, getiteld: Hoe het die Hulpvereniging jou lewe geseën? sy praat hoe dit haar seën:


[W] teken is die hart van die huis .... My wat aan die Hulpvereniging behoort, het my vernuwe, versterk en daartoe verbind om 'n beter vrou en moeder en dogter van God te wees. My hart is vergroot met begrip van die evangelie en met liefde vir die Verlosser en wat Hy vir my gedoen het. So aan u, liewe susters, sê ek: Kom na die Hulpvereniging! Dit sal u huise met liefde en liefdadigheid vul; dit sal u en u gesinne koester en versterk. U huis het u regverdige hart nodig.

Thomas S. Monson: The Mighty Strength of the Relief Society

President Thomas S. Monson, 16de president van die Kerk van Jesus Christus van die Heiliges in die Laaste Dae. 2011 Intellectual Reserve, Inc. Alle regte voorbehou.

President en profeet Thomas S. Monson het in sy praatjie opgemerk, The Mighty Strength of the Relief Society net waar die ware krag van vroue regtig lê:


'N Gedagte het my deurgedring toe ek my voorberei het op hierdie gesprek. Ek het dit so uitgespreek: Onthou die verlede; leer daaruit. Besin oor die toekoms; berei daarop voor. Leef in die hede; dien daarin. Daarin is die geweldige krag van die Hulpvereniging van hierdie Kerk.

Henry B. Eyring: The Enduring Legacy of Relief Society

President Henry B. Eyring, eerste raadgewer in die Eerste Presidensie. 2011 Intellectual Reserve, Inc. Alle regte voorbehou.

In sy praatjie, The Enduring Legacy of Relief Society, het ouderling Henry B. Eyring besin oor die lang geskiedenis van die Hulpvereniging in alle lande, asook die merkwaardige samewerking daarvan tussen die susters oral.


Die geskiedenis van die Hulpvereniging is gevul met verhale van sulke merkwaardige onbaatsugtige diens. In die verskriklike dae van vervolging en ontbering toe die gelowiges van Ohio na Missouri na Illinois verhuis het en dan oor die woestyne wat weswaarts gaan, het die susters in hul armoede en hartseer omgegee vir ander. U sou huil soos ek gedoen het as ek nou 'n paar rekeninge in u geskiedenis aan u voorlees. U sal geraak word deur hul vrygewigheid, maar nog meer deur u erkenning aan die geloof wat hulle verhef en onderhou het.
Dit kom uit 'n groot verskeidenheid omstandighede. Almal het te make gehad met die universele beproewings en hartseer van die lewe. Hulle vasberadenheid gebore uit geloof om die Here en ander te dien, het dit nie na die storms van die lewe geneem nie, maar direk daarin. Sommige was jonk en ander oud. Hulle kom uit baie lande en volke, soos u vandag is. Maar hulle was van een hart, een gesindheid en met een bedoeling.

Boyd K. Packer: The Relief Society

President Boyd K. Packer. Foto met vergunning van 2010 Intellectual Reserve, Inc. Alle regte voorbehou.

Wyle ouderling Boyd K. Packer was altyd 'n aanhanger van die Hulpvereniging. Hy het sy liefde vir die susters en die organisasie toegespreek toe hy gesê het:


Dit is my doel om ongekwalifiseerde goedkeuring aan die Hulpvereniging te gee om alle vroue aan te moedig om aan te sluit en by te woon, en priesterampleiers, op elke vlak van administrasie, om op te tree sodat die Hulpvereniging sal floreer.
Die Hulpvereniging is georganiseer en benoem deur profete en apostels wat onder goddelike inspirasie opgetree het. Dit het 'n roemryke geskiedenis. Dit het altyd aanmoediging en voeding gegee aan diegene in nood.
Die teer hand van die suster gee 'n sagte aanraking van genesing en aanmoediging wat die hand van 'n man, hoe goed ook al bedoel, nooit heeltemal kan dupliseer nie.

Dallin H. Oaks: Die Hulpvereniging en die Kerk

Pete Souza [Publieke domein], via Wikimedia Commons

Ouderling Dallin H. Oaks het verskeie kerkleiers uit ons geskiedenis aangehaal tydens 'n wonderlike praatjie oor die Vereniging:


In sy eerste formele opdrag aan die nuutgestigte organisasie het die profeet gesê dat hy 'n baie belangstelling het dat [die Hulpvereniging] op 'n aanvaarbare manier tot die Allerhoogste sou opgebou word. Hy het geleer dat wanneer opdrag gegee dat ons daardie stem moet gehoorsaam dat die seëninge van die hemel op ons kan rus alle konserte moet optree anders kan niks gedoen word nie dat die Genootskap volgens die antieke Priesterskap moet beweeg. ( Notules, 30 Maart 1842, bl. 22.)
Alles oor Guru Gobind Singh

Alles oor Guru Gobind Singh

Projekte ter viering van Samhain, die nuwe jaar van die hekse

Projekte ter viering van Samhain, die nuwe jaar van die hekse

Gunsteling Indiese seuntjies en hul betekenis

Gunsteling Indiese seuntjies en hul betekenis