https://religiousopinions.com
Slider Image

Godsdienstige komponente van die gnostisisme

Gnostisisme omvat 'n wye verskeidenheid oortuigings en word beter beskou as 'n versameling godsdienste wat 'n paar algemene temas deel eerder as 'n spesifieke godsdiens. Daar is twee basiese komponente vir oortuigings wat algemeen as Gnosties bestempel word, hoewel die belangrikheid van die een bo die ander geweldig kan verskil. Die eerste is gnose en die tweede is dualisme.

Gnostiese oortuigings

Gnosis is 'n Griekse woord vir kennis, en in Gnostisisme (en godsdiens in die algemeen) verwys dit na bewustheid, ervaring en kennis van die teenwoordigheid van God. Dit verwys ook gereeld na selfbewustheid, aangesien 'n mens die goddelike vonk binne hul sterflike dop besef en herken.

dualisme

Grofweg gesproke is dualisme die bestaan ​​van twee skeppers. Die eerste is 'n god van goedheid en suiwer spiritualiteit (dikwels die Godheid genoem), terwyl die tweede (dikwels die demiurge) die skepper van die fisiese wêreld is, wat goddelike siele in sterflike vorm vasgevang het. In sommige gevalle is die demiurge 'n god op sigself, gelyk en teenoor die Godheid. In ander gevalle is die afkoms 'n mindere (hoewel steeds aansienlike) status. Die aftakeling kan 'n spesifieke kwaad wees, of dit kan eenvoudig onvolmaak wees, net soos die skepping daarvan onvolmaak is.

In albei gevalle aanbid Gnostici slegs die Godheid. Die aftakeling is nie sulke eerbied waardig nie. Sommige Gnostici was baie asketies en verwerp die materiële woord so sterk as moontlik. Dit is nie die benadering van alle Gnostici nie, hoewel almal uiteindelik geestelik gefokus is op die verkryging van 'n begrip van en eenwording met die Godheid.

Gnostisisme en Judeo-Christendom vandag

Baie van die Gnostisisme van vandag (maar nie almal nie) is gewortel in Judeo-Christelike bronne. Gnostici identifiseer hulself al dan nie as Christelik nie, afhangende van die hoeveelheid oorvleueling tussen hul eie oortuigings en die Christendom. Gnostisisme vereis beslis nie geloof in Jesus Christus nie, hoewel baie Gnostici hom in hul teologie insluit.

Gnostisisme regdeur die geskiedenis

Gnostiese denke het 'n diepgaande invloed op die ontwikkeling van die Christendom gehad, wat tradisioneel 'n stryd tussen 'n onvolmaakte materiële wêreld en 'n perfekte geestelike wêreld beskou. Vroeë kerkvaders het egter die gnostisisme in die geheel verwerp as verenigbaar met die Christendom, en hulle het die boeke met die meeste gnostiese idees verwerp toe die Bybel versamel is.

Verskeie Gnostiese groepe het deur die geskiedenis heen in die Christelike gemeenskap ontstaan ​​om slegs ketters deur ortodokse owerhede te wees. Die bekendste is die Kathare, teen wie die Albigensiaanse kruistog in 1209 opgeroep is. Manichaeïsme, die geloof van St. Augustinus voordat hy hom bekeer het, was ook Gnosties, en die geskrifte van Augustinus beklemtoon die stryd tussen geestelik en materieel.

boeke

Omdat die Gnostiese beweging so 'n wye verskeidenheid oortuigings omvat, is daar geen spesifieke boeke wat alle Gnostici bestudeer nie. Die Corpus Hermeticum (waaruit Hermetisisme spruit) is egter algemene bronne. Die aanvaarde Skrifte van Judaïsme en Christendom word ook gereeld deur Gnostici gelees, hoewel dit oor die algemeen meer metafories en allegories as letterlik opgeneem word.

Samhain Gees wierook

Samhain Gees wierook

Godsdiens in Viëtnam

Godsdiens in Viëtnam

Magiese grondtoerusting, sentrering en afskermingstegnieke

Magiese grondtoerusting, sentrering en afskermingstegnieke