https://religiousopinions.com
Slider Image

Satan versoek Jesus in die Bybelstudiegids vir die Wildernis

Wanneer Satan Jesus in die woestyn versoek, openbaar Christus 'n patroon vir gelowiges om te volg. Die versoeking om God te sondig of ongehoorsaam te wees, is 'n basiese ervaring wat alle mense ervaar. Jesus het die regte reaksie getoon om weerstand te bied met die hulp van God en sy Woord, wat ons kragtigste wapen is om die leuens van die Duiwel te weerlê. Die Here se botsing met Satan in die woestyn het om ons ontwil plaasgevind. Dit was deel van God se werk van verlossing, om aan te toon dat hy in alle opsigte versoek was net soos ons is (Hebreërs 4:15) .

Vraag vir nadenke

Jesus het Satan se aanvalle met 'n kragtige steek van God se swaard verslaan die Woord van die Waarheid. Bestry jy dit as jy in die versoeking kom, met die waarheid van die Bybel, of probeer jy dit met jou eie onvoldoende wilskrag verslaan? Ons sal dit goed doen om die voorbeeld van ons Verlosser te volg.

Skrifverwysings

Die verslag van die versoeking van Jesus in die woestyn word in Matteus 4: 1-11 opgeteken; Markus 1: 12-13; Lukas 4: 1-13

Satan lok Jesus in die Wildernisverhaalopsomming aan

Na sy doop deur Johannes die Doper, is Jesus Christus deur die Heilige Gees in die woestyn gelei om deur die duiwel versoek te word. Jesus het 40 dae daar gevas.

Satan het gesê: "As u die Seun van God is, beveel hierdie klip om brood te word." (Lukas 4: 3, ESV) Jesus antwoord met die Skrif en sê vir Satan dat die mens nie van brood alleen leef nie.

Toe neem Satan Jesus op en wys hom al die koninkryke van die wêreld en sê dat hulle almal onder die Duiwel se beheer was. Hy het belowe dat Jesus dit aan hom sou gee as Jesus sou neerval en hom aanbid.

Weer het Jesus uit die Bybel aangehaal: "U moet die Here u God aanbid, en slegs Hom moet u dien." (Deuteronomium 6:13)

Toe Satan Jesus vir die derde keer versoek, neem hy hom na die hoogste punt van die tempel in Jerusalem en waag hom om homself neer te werp. Die duiwel het Psalm 91: 11-12 aangehaal en die verse misbruik om te impliseer dat engele Jesus sou beskerm.

Jesus kom terug met Deuteronomium 6:16: "U mag die Here u God nie op die proef stel nie." (ESV)

Toe Satan sien dat hy Jesus nie kon verslaan nie, het Satan hom verlaat. Toe kom engele en dien die Here.

Lewenslesse en temas

Dit was geen klein stryd tussen Satan en Jesus nie. God se wil en die wil van die duiwel het in 'n vreeslike botsing vergader. Satan het probeer om God se verlossingsplan te vernietig deur Jesus te laat sondig, omdat 'n sondige Messias nie 'n waardige offer vir die mensdom kon wees nie . Maar Jesus was altyd in staat om deur die duiwelsplan te sien, en hy is baie magtiger as Satan.

Satan versoek Jesus op drie gebiede wat ooreenstem met die versoekings wat vandag by ons almal voorkom: die begeerlikheid van die vlees (honger van alle soorte); die begeerte van die oë of die hebsug; en die trots van die lewe, of die begeerte na krag.

Satan se eerste versoeking is 'n poging om Jesus te laat twyfel aan God se goddelike sorg. Deur klippe in brood te omskep, sou Jesus onafhanklik van sy Vader optree en sy eie krag gebruik om in sy behoeftes te voorsien. Die antwoord van die Here onthul dat geestelike voeding meer waardevol is as fisiese voeding.

Die tweede versoeking is 'n poging om Jesus te laat toets om God se belofte van beskerming teen liggaamlike skade te toets. Maar Jesus weier om sy Vader se getrouheid en beskerming te toets. Hy vertrou God volkome en het nie sulke toetse nodig nie.

Satan se derde versoeking gee Jesus die kans om die koninkryk te gryp en die kruis te vermy. Die Here se antwoord is geen kompromie nie. Hy sou nie valse gode aanbid nie; hy sou volkome lojaal aan God alleen bly.

Satan stel sonde byna altyd as aanvaarbaar en wenslik voor, maar die oplossing is die waarheid van God se Woord. Omdat Jesus volkome mens was, kan hy simpatie hê met ons stryd en ons die presiese hulp gee wat ons nodig het om te weerstaan. versoeking.

Punte van belang

  • Matteus en Lukas noem die versoekings van Satan in 'n ander volgorde. Mark vat slegs 'n opsomming van die gebeurtenis. Die Evangelie van Johannes noem dit glad nie.
  • Jesus se 40 dae van vas herinner ons aan die 40 jaar wat die Israeliete in die woestyn rondgetrek het en die veertig dae lange vas van Moses en Elia.
  • Die Gees van God het Jesus in die woestyn of die plek van versoeking gelei, maar dit was nie God se gees wat die versoeking veroorsaak het nie. Satan het Jesus versoek. Ons kan God nie die skuld gee vir die versoekings wat ons ervaar nie.
  • Dit was nie toevallig dat Satan Jesus onmiddellik na sy doop versoek het nie. Baie nuwe gelowiges ervaar soortgelyke toetsing direk na verlossing en doop.

Bronne

  • 'Wat was die betekenis en doel van Jesus se versoekings?' https://www.gotquestions.org/Jesus-temptations.html.
  • "Die interpretasie van die Evangelie van die Mattheus." Die ESV Bestudeer Bybel.
The Shakers: Origins, Beliefs, Invloed

The Shakers: Origins, Beliefs, Invloed

Hoe om 'n ondersoek na die gewete te doen

Hoe om 'n ondersoek na die gewete te doen

Top 6 inleidende boeke oor Islam

Top 6 inleidende boeke oor Islam