https://religiousopinions.com
Slider Image

Silas - Gewaagde sendeling vir Christus

Silas was 'n gewaagde sendeling in die vroeë kerk, 'n metgesel van die apostel Paulus en 'n getroue dienskneg van Jesus Christus.

Die eerste vermelding van Silas, Handelinge 15:22, beskryf hom as 'n 'leier onder die broers'. 'n Bietjie later word hy 'n profeet genoem . Hy word saam met Judas Barsabbas uit Jerusalem gestuur om Paulus en Barnabas te vergesel. na die kerk in Antiochië, waar hulle die besluit van die Raad van Jerusalem sou bevestig . Die besluit, destyds monumentaal, het gesê dat nuwe bekeerlinge tot die Christendom nie besny hoef te word nie.

Nadat die taak afgehandel is, het 'n skerp geskil ontstaan ​​tussen Paulus en Barnabas. Barnabas wou Markus (John Mark) op 'n sendingreis neem, maar Paulus het geweier omdat Markus hom in Pamphylië verlaat het . Barnabas het saam met Markus na Ciprus seil, maar Paulus het Silas gekies en verder na Sirië en Cilicië gegaan. gevolg hiervan was dat twee sendingspanne die evangelie twee keer so ver versprei het.

In Philippi gooi Paulus 'n demoon uit 'n vroulike fortuinverteller en vernietig die krag van daardie plaaslike gunsteling. Paul en Silas is erg geslaan en in die tronk gegooi, met hul voete in voorraad. Gedurende die nag is Paul en Silas het gebede gesing en lofsange vir God gesing toe 'n aardbewing die deure oopbreek en almal se kettings afval. Paulus het die verskrikte tronkbewaarder bekeer. Toe die landdroste verneem dat Paulus en Silas Romeinse burgers was, was die heersers bang weens die weg hulle het hulle behandel. Hulle het om verskoning gevra en die twee mans laat gaan.

Silas en Paulus het na Thessalonica, Berea en Korinte gereis . Silas was 'n belangrike lid van die sendingspan, saam met Paulus, Timótheüs en Lukas.

Die naam Silas kan afgelei word van die Latynse "sylvan", wat "houtagtig" beteken. Dit is egter ook 'n verkorte vorm van Silvanus, wat in sommige Bybelvertalings voorkom. Sommige Bybelkundiges noem hom 'n Hellenistiese (Grieks) Jood, maar ander spekuleer dat Silas 'n Hebreeus moes gewees het dat hy so vinnig in die kerk in Jerusalem opgestaan ​​het . As Romeinse burger het hy dieselfde wetlike beskerming geniet as Paulus.

Geen inligting is beskikbaar oor Silas se geboorteplek, gesin of die tyd en oorsaak van sy dood nie

Prestasies van Silas:

Silas het Paulus op sy sendingreise na die heidene vergesel en baie tot die Christendom bekeer . Hy het moontlik ook as skrywer gedien en die eerste brief van Petrus aan kerke in Klein-Asië afgelewer.

Sterktes van Silas:

Silas was openhartig en glo soos Paulus gedoen het dat heidene in die kerk gebring moes word. Hy was ’n begaafde prediker, lojale reisgenoot en sterk in sy geloof.

Lewensles uit Silas:

'N Blik op Silas se karakter kan gesien word nadat hy en Paul kwaadwillig met slae op Philippi geslaan is, daarna in die gevangenis gegooi is en in voorraad gesluit is . Hulle het gebede en gesange gesing. ‘n Wonderlike aardbewing, tesame met hul vreeslose gedrag, het gehelp om die tronkbewaarder en sy hele huisgesin te bekeer. Ongelowiges hou altyd Christene dop. Hoe ons optree beïnvloed hulle meer as wat ons besef. Silas het ons gewys hoe om aantreklike verteenwoordigers van Jesus Christus te wees.

Verwysings na Silas in die Bybel:

Handelinge 15:22, 27, 32, 34, 40; 16:19, 25, 29; 17: 4, 10, 14-15; 18: 5; 2 Korintiërs 1:19; 1 Tessalonisense 1: 1; 2 Tessalonisense 1: 1; 1 Petrus 5:12.

Sleutelverse:

Handelinge 15:32
Judas en Silas, wat self profete was, het baie gesê om die broers aan te moedig en te versterk. (NIV)

Handelinge 16:25
Omstreeks middernag het Paulus en Silas gebid en gesange vir God gesing, en die ander gevangenes het na hulle geluister. (NIV)

1 Petrus 5:12
Met die hulp van Silas, wat ek as 'n getroue broer beskou, het ek kortliks aan u geskryf, u aangemoedig en getuig dat dit die ware genade van God is. Staan vinnig daarin. (NIV)

(Bronne: gotquestions.org, The New Unger's Bible Dictionary, Merrill F. Unger; International Standard Bible Encyclopedia, James Orr, algemene redakteur; Easton Bible Dictionary, MG Easton.)

Jack Zavada, 'n loopbaanskrywer en bydraer by About.com, is gasheer vir 'n Christelike webwerf vir enkelspel. Hy is nog nooit getroud nie, en hy voel dat die moeilike lesse wat hy geleer het, ander Christelike enkelinge kan help om sin te maak uit hul lewens. Sy artikels en e-boeke bied groot hoop en aanmoediging. Besoek Jack's Bio Page vir kontak met hom of vir meer inligting.

Hebreeuse name vir seuns en hul betekenis

Hebreeuse name vir seuns en hul betekenis

Litha Craft Projekte

Litha Craft Projekte

Alles oor Guru Gobind Singh

Alles oor Guru Gobind Singh