https://religiousopinions.com
Slider Image

Suidelike Baptiste Geskiedenis

Die wortels van die geskiedenis van die suidelike Baptiste is terug na die Hervorming in Engeland in die sestiende eeu. Hervormers van die tyd het gevra om terug te keer na die voorbeeld van die Nuwe Testament van Christelike suiwerheid. Net so het hulle 'n streng aanspreeklikheid in verbond met God gevra.

'N Prominente hervormer in die vroeë sewentiende eeu, John Smyth, was 'n sterk aanhanger van die doop van volwassenes. In 1609 het hy homself en ander herdoop. Die hervorming van Smyth is die eerste Engelse Baptiste-kerk. Smyth hou ook by die Arminiese siening dat God se reddende genade vir almal en nie net voorafbestemde individue is nie.

Ontsnap aan godsdienstige vervolging

Teen 1644, as gevolg van die pogings van Thomas Helwys en John Smyth, is daar reeds 50 Baptiste-kerke in Engeland gestig. Soos baie ander destyds, het 'n man met die naam Roger Williams na Amerika gekom om aan godsdiensvervolging te ontsnap, en in 1638 stig hy die Eerste Baptiste Kerk in Amerika in Providence, Rhode Island. Omdat hierdie setlaars radikale idees oor die doop van volwassenes gehad het, selfs in die Nuwe Wêreld, het hulle godsdienstige vervolging gely.

Teen die middel van die agttiende eeu het die aantal Baptiste sterk toegeneem as gevolg van die Groot Ontwaking wat deur Jonathan Edwards gepionier is. In 1755 het Shubael Stearns sy Baptiste geloof in Noord-Carolina begin versprei, wat gelei het tot die vestiging van 42 kerke in die Noord-Carolina gebied.

Stearns en sy volgelinge het geglo in emosionele bekering, lidmaatskap in 'n gemeenskap, toerekenbaarheid en doop deur volwassenes. Hy het gepreek in 'n neustone en 'n sanglied ritme, miskien die nabootser van die evangelis George Whitefield, wat hom diep beïnvloed het. Daardie unieke kadens het 'n kenmerk geword van Baptiste-predikers en kan vandag nog in die Suide gehoor word.

Daar word na die Noord-Carolina Baptiste of Shubael-aanhangers as aparte Baptiste verwys. Die gereelde Baptiste het hoofsaaklik in die Noorde gewoon.

Suidelike Baptiste Geskiedenis - Sendinggenootskappe

In die laat 1700's en vroeë 1800's, toe Baptiste begin organiseer en uitbrei, het hulle sendinggenootskappe gevorm om die Christelike lewenstyl aan ander te versprei. Hierdie sendinggenootskappe het gelei tot ander organisasiestrukture wat die benaming van Suid-Baptiste sou definieer.

Teen die 1830's het spanning begin toeneem tussen Noordelike en Suidelike Baptiste. 'N Kwessie wat die Baptiste erg verdeel het, was slawerny. Noordelike Baptiste het geglo dat God nie die een ras as beter as die ander sal behandel nie, terwyl die suide gesê het dat God van voorneme is dat rasse apart sou wees. Baptiste in die suidelike staat het begin kla dat hulle nie geld ontvang vir sendingwerk nie.

Die Home Mission Society het verklaar dat iemand nie 'n sendeling kan wees nie en dat hy sy slawe as eiendom wil hou. As gevolg van hierdie verdeling het Baptiste in die Suide in Mei 1845 vergader en die Southern Baptist Convention (SBC) gereël.

Die burgeroorlog en burgerregte

Vanaf 1861 tot 1865 het die Amerikaanse Burgeroorlog alle aspekte van die Suidelike samelewing, insluitende die kerk, ontwrig. Net soos suidelike Baptiste veg vir onafhanklikheid vir hul plaaslike kerke, so het die Konfederasie ook veg vir die regte van individuele state. In die heropbouperiode na die oorlog het die suidelike Baptiste hul eie identiteit voortgesit en vinnig in die hele streek uitgebrei.

Alhoewel die SBC in 1845 uit die Noorde gebreek het, het dit steeds materiale van die American Baptist Publication Society in Philadelphia gebruik. Die SBC het eers in 1891 'n eie Sunday School Board gevorm met sy hoofkwartier in Nashville, Tennessee. Die verskaffing van standaardliteratuur vir alle suidelike Baptiste-kerke het 'n sterk verenigende effek gehad, wat die Suidelike Baptiste-konvensie as 'n benaming versterk het.

Tydens die Amerikaanse burgerregtebeweging in die 1950's en 1960's het die SBC geen aktiewe rol gespeel nie, en in sommige stede was hulle sterk gekant teen rasse-gelykheid. In 1995, op die 150ste herdenking van die stigting van die Suidelike Baptistekonvensie, het die SBC-leiers in 1995, op hul nasionale vergadering in Atlanta, Georgia, 'n resolusie oor rasseversoening aanvaar.

Die resolusie veroordeel rassisme, erken die rol van die SBC in die ondersteuning van slawerny en bevestig die gelykheid van alle mense op skriftuurlike gronde. Verder het die Afro-Amerikaners om verskoning gevra, hulle vergifnis gevra en onderneem om alle vorme van rassisme uit die Suid-Baptistiese lewe uit te roei.

Bronne:

ReligiousTolerance.org, ReligionFacts.com, AllRefer.com, en die webwerf vir godsdienstige bewegings van die Universiteit van Virginia; baptisthistory.org; sbc.net; northcarolinahistory.org.

Projekte ter viering van Samhain, die nuwe jaar van die hekse

Projekte ter viering van Samhain, die nuwe jaar van die hekse

Godsdienste van Brunei

Godsdienste van Brunei

Wat is die heiligheid van God?

Wat is die heiligheid van God?