https://religiousopinions.com
Slider Image

The Cardinal Virtue of Prudence (En wat dit beteken)

Voorzichtigheid is een van die vier kardinale deugde. Soos die ander drie, is dit 'n deug wat deur iemand toegepas kan word; Anders as die teologiese deugde, is die kardinale deugde op sigself nie die genadegawes van God deur genade nie, maar die groei van die gewoonte. Christene kan egter groei in die kardinale deugde deur heilige genade, en dus kan omsigtigheid 'n bonatuurlike dimensie en 'n natuurlike dimensie aanneem.

Wat omsigtigheid nie is nie

Baie Katolieke dink versigtigheid verwys bloot na die praktiese toepassing van morele beginsels. Hulle praat byvoorbeeld van die besluit om oorlog te voer as 'n 'omsigtige oordeel', wat daarop dui dat redelike mense in sulke situasies kan saamstem oor die toepassing van morele beginsels, en derhalwe kan sulke uitsprake bevraagteken word, maar nooit verkeerd verklaar word nie. Dit is 'n fundamentele misverstand van omsigtigheid, wat soos Fr. John A. Hardon merk op in sy Modern Katolieke woordeboek: "Korrekte kennis oor dinge wat gedoen moet word of, in die breë, die kennis van dinge wat gedoen moet word en van dinge wat vermy moet word."

"Die regte rede toegepas op die praktyk"

Soos die Catholic Encyclopedia opmerk, het Aristoteles versigtigheid gedefinieer as recta ratio agibilium, 'regte rede toegepas op die praktyk'. Die klem op "reg" is belangrik. Ons kan nie net 'n besluit neem nie en dit dan beskryf as 'n 'omsigtige oordeel'. Voorzichtigheid vereis dat ons onderskei tussen wat reg is en wat verkeerd is. Soos vader Hardon skryf, is dit dus: "dit is die intellektuele deug waardeur 'n mens in enige aangeleentheid erken wat goed en kwaad is." As ons die kwaad ten goede laat begaan, oefen ons nie die waarheid nie, wys ons dat ons nie daaraan dink nie.

Voorsorg in die alledaagse lewe

Hoe weet ons wanneer ons omsigtigheid beoefen en wanneer ons bloot ons eie begeertes prysgee? Vader Hardon merk op drie fases van 'n omsigtigheidsdaad:

  • "om versigtig met jouself en van ander te beraadslaag"
  • "reg te beoordeel aan die hand van die getuienis wat ter sprake is"
  • "om die res van u aktiwiteit te rig volgens die norme wat bepaal is na 'n verstandige oordeel."

Die verontagsaming van die advies of waarskuwings van ander wie se oordeel nie met ons s'n saamval nie, is 'n teken van onverskilligheid. Dit is moontlik dat ons reg is en dat ander verkeerd is; maar die teenoorgestelde kan waar wees, veral as ons nie saamstem met diegene wie se morele oordeel oor die algemeen gesond is nie.

'N Paar finale gedagtes oor omsigtigheid

Aangesien versigtigheid 'n bonatuurlike dimensie kan aanneem deur die genadegawe, moet ons die raad wat ons van ander ontvang, noukeurig evalueer. As die pous byvoorbeeld hul uitspraak lewer oor die regverdigheid van 'n bepaalde oorlog, moet ons dit meer waardeer as die raad van, byvoorbeeld, iemand wat geld verdien uit die oorlog.

En ons moet altyd in gedagte hou dat die definisie van omsigtigheid van ons vereis om korrek te beoordeel. As daar na die feit dat ons onjuist is, blyk dat ons oordeel verkeerd was, het ons nie 'n 'omsigtige oordeel' gemaak nie, maar 'n onbeskofte oordeel, waarvoor ons moontlik sal moet wysig.

The Shakers: Origins, Beliefs, Invloed

The Shakers: Origins, Beliefs, Invloed

Hoe om 'n ondersoek na die gewete te doen

Hoe om 'n ondersoek na die gewete te doen

Top 6 inleidende boeke oor Islam

Top 6 inleidende boeke oor Islam