https://religiousopinions.com
Slider Image

Die Christus-Krishna-verbinding

Ondanks hul verskille, het Hindoeïsme en Christendom groot ooreenkomste. En dit is veral prominent in die geval van die lewe en leringe van die twee sentrale figure van hierdie wêreldgodsdienste Christus en Krishna.

Die ooreenkomste in net die name van 'Christus' en 'Krishna' het genoeg brandstof vir die nuuskierige denke om aan te voer dat hulle inderdaad een en dieselfde persoon was. Alhoewel daar weinig historiese bewyse is, is dit moeilik om 'n magdom gelykenisse tussen Jesus Christus en Lord Krishna te ignoreer. Ontleed dit!

Jesus Christus en Lord Krishna

  • Daar word geglo dat albei seuns van God is omdat hulle goddelik verwek is
  • Die geboorte van Jesus van Nasaret en Krishna van Dwarka en hul opdragte wat God ontwerp het, is voorspel
  • Albei is op ongewone plekke gebore Christus in 'n nederige krip en Krishna in 'n gevangenis
  • Albei is goddelik verlos van doodsuitsprake
  • Bose magte het Christus sowel as Krishna tevergeefs agtervolg
  • Christus word dikwels as 'n herder uitgebeeld; Krishna was 'n veeboer
  • Albei het op 'n kritieke tydstip verskyn toe hul onderskeie lande in 'n slegte staat verkeer
  • Albei is dood aan wonde wat deur skerp wapens veroorsaak is Christus deur spykers en Krishna aan die pyl
  • Die leringe van albei is baie dieselfde beide beklemtoon liefde en vrede
  • Daar word gereeld aan Krishna gewys dat hulle 'n donkerblou gelaat het, 'n kleur wat naby die van Christusbewussyn is

Gelykvormigheid in name

Christus kom van die Griekse woord 'Christos', wat 'die gesalfde' beteken. Die woord 'Krishna' in Grieks is dieselfde as 'Christos'. 'N Gesamentlike weergawe van Krishna in Bengali is' Kristo ', wat dieselfde is as die Spaanse vir Christus ' Cristo '.

Die vader van die Krishna-bewussynsbeweging AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada het eenkeer opgemerk: "As 'n Indiër Krishna aanroep, sê hy dikwels, Krsta. Krsta is 'n Sanskrit-woord wat aantrekkingskrag beteken. Dus wanneer ons God as Christus, Krsta of Krishna aanspreek, dui dieselfde aantreklike Allerhoogste Persoonlikheid van Godheid aan. Toe Jesus sê: 'Ons Vader wat in die hemel geheilig is, sal u Naam geheilig word', was die naam van God Krsta of Krishna. '

Prabhupada sê verder: '' Christus 'is 'n ander manier om te sê Krsta en Krsta is 'n ander manier om Krishna, die naam van God, uit te spreek - die algemene naam van die Allerhoogste Persoonlikheid van Godheid, wie se spesifieke naam Krishna is. God 'Christus', 'Krsta' of 'Krishna', U spreek uiteindelik dieselfde Hoogste Persoonlikheid van Godhead aan Sri Caitanya Mahaprabhu het gesê: namnam akari bahu-dha nija-sarva-saktis. (God het miljoene name, en omdat daar geen verskil is tussen God se naam en Homself nie, het elkeen van hierdie name dieselfde krag as God. "

God of mens?

Volgens Hindoe-mitologie is Krishna op aarde gebore sodat die balans van die goeie in die wêreld herstel kon word. Daar is egter baie teenstrydige teorieë rakende sy Godheid. Alhoewel Krishna se verhaal hom as die uiteindelike Heer van die Heelal uitbeeld, is die vraag of Krishna self God of 'n mens is, steeds 'n omstrede saak in Hindoeïsme.

Hindoes glo dat Jesus, net soos Lord Krishna, net nog 'n avatar van die Goddelike is, wat neergekom het om die mensdom op die regverdige manier van lewe te wys. Dit is nog 'n punt waar Krishna lyk soos Christus, 'n figuur wat beide 'volkome menslik en volledig goddelik' is.

Krishna en Jesus was albei verlossers van die mensdom en avatare van God wat op 'n baie kritieke tyd in die lewens van hul mense na die aarde teruggekeer het. Hulle was die inkarnate van die Goddelike Wese Homself in menslike vorm om mense goddelike liefde, goddelike krag, goddelike wysheid te leer, en om die benarde wêreld na die lig van God te lei.

Gelykvormigheid in die leringe

Hierdie twee mees bewonderde godsdienstige ikone beweer ook dat hulle die volledigheid van hul godsdienste vanself hou. Dit is interessant om te sien hoe elkeen in die Bhagavad Gita en die Holy Bible oor die regverdige manier van lewe gepraat het.

Lord Krishna sê in die Gita: "Wanneer Arjuna geregtigheid afneem, en ongeregtigheid heers, neem my liggaam die menslike vorm aan en leef hy as 'n mens." Hy sê ook: "Om die geregtigheid te beskerm en ook om die goddelose te straf, inkarneer ek myself van tyd tot tyd op hierdie aarde." Net so het Jesus gesê: "As God julle Vader was, sou julle My liefhê; want Ek het voortgegaan en van God gekom; en Ek het nie uit Myself gekom nie, maar Hy het My gestuur."

Op baie plekke in die Bhagavad Gita het Lord Krishna oor sy eenheid met God gesê: 'Ek is die weg, kom na Me nòg die magdom gode of groot wysmense ken my herkoms, want ek is die bron van al die gode. en groot wyse manne. ' In die Heilige Bybel spreek Jesus ook dieselfde uit in sy Evangelies: "Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As u my regtig geken het, sou u my Vader ook ken." "

Krishna raai alle mans aan om deur die loop van die lewe aan te hou werk vir die welstand van die staat: "Die man bereik vrede wat leef sonder verlange, vry van alle begeertes en sonder die gevoel van 'ek' en 'my'. Dit is die Brahman state "Jesus verseker ook die mens, 'Hom wat' ek 'oorwin, sal 'n pilaar maak in die tempel van my God en hy sal nie meer uitgaan nie."

Lord Krishna het sy dissipels aangespoor om die kuns van wetenskaplike beheer van die sintuie te volg. 'N Deskundige yogi kan sy gedagtes onttrek uit ou versoekings van die materiële wêreld en kan sy geestelike energie verenig met die vreugde van innerlike ekstase of samadhi . 'Wanneer die yogi soos 'n skilpad wat sy ledemate uittrek, sy sintuie ten volle kan onttrek van die waarnemingsobjekte, dan wys sy wysheid standvastigheid.' Christus lewer ook 'n soortgelyke opdrag: 'Maar as u bid, tree dan in u as u deur oopmaak, bid dan tot u Vader wat in die geheim is, en u Vader wat in die geheim sien, sal u openlik beloon. "

Krishna het die idee van die genade van God in die Gita benadruk: "Ek is die oorsprong van alles, en alles spruit uit Me ." Net so het Jesus gesê: "Ek is die brood van die lewe; wie na my toe kom, sal nooit honger hê nie, en wie in my glo, sal nooit dors kry nie."

The Shakers: Origins, Beliefs, Invloed

The Shakers: Origins, Beliefs, Invloed

Hoe om 'n ondersoek na die gewete te doen

Hoe om 'n ondersoek na die gewete te doen

Top 6 inleidende boeke oor Islam

Top 6 inleidende boeke oor Islam