https://religiousopinions.com
Slider Image

The Darshanas: 'n Inleiding tot Hindoe-filosofie

Darshanas is filosofiese skole gebaseer op die Vedas. Dit is deel van die ses skrifgedeeltes van die Hindoes, waarvan die ander vyf Shrutis, Smritis, Itihasas, Puranas en Agamas is. Terwyl die eerste vier intuïtief is, en die vyfde inspirerend en emosioneel, is die Darshanas die intellektuele gedeeltes van die Hindoe-geskrifte. Die Darshana-literatuur is filosofies van aard en is bedoel vir die eruditiese wetenskaplikes wat toegerus is met vernuf, begrip en intellek. Terwyl die Itihasas, Puranas en Agamas bedoel is vir die massas en 'n beroep op die hart het, val die Darshanas op die intellek.

Hoe word Hindoe-filosofie geklassifiseer?

Hindoe-filosofie het ses afdelings Shad-Darsana die ses Darshanas of maniere om dinge te sien, wat gewoonlik die ses stelsels of denkskole genoem word. Die ses afdelings van die filosofie is die instrumente om die waarheid te demonstreer. Elke skool het die verskillende dele van die Vedas op sy eie manier geïnterpreteer, geassimileer en gekorreleer. Elke stelsel het sy Sutrakara, dit wil sê die een wat 'n groot wyser is wat die leerstellings van die skool sistematiseer en in kort aforismes of Sutras geplaas het .

Wat is die ses stelsels van Hindoe-filosofie?

Die verskillende denkrigtings is verskillende paaie wat na dieselfde doelwit lei. Die ses stelsels is:

  1. Die Nyaya: Sage Gautama het die beginsels van Nyaya of die Indiese logiese stelsel bedink. Die Nyaya word beskou as 'n voorvereiste vir alle filosofiese ondersoeke.
  2. Die Vaiseshika: Die Vaiseshika is 'n aanvulling van die Nyaya. Sage Kanada het die Vaiseshika Sutras gekomponeer.
  3. Die Sankhya: Sage Kapila stig die Sankhya-stelsel.
  4. Die Joga: Die Joga is 'n aanvulling op die Sankhya. Salie Patanjali het die Joga-skool gestandaardiseer en die Yoga Sutras gekomponeer.
  5. The Mimamsa: Sage Jaimini, 'n dissipel van die groot salie Vyasa, het die Sutras van die M s Mimamsa -skool, wat gebaseer is op die rituele gedeeltes van die Vedas, gekomponeer.
  6. Die Vedanta: Die Vedanta is 'n versterking en vervulling van die Sankhya. Sage Badarayana het die Vedanta-Sutras of Brahma-Sutras gekomponeer wat die leer van die Upanishads uiteensit.

Wat is die doel van die Darshanas?

Die doel van al die ses Darshanas is die verwydering van onkunde en die gevolge van pyn en lyding, en die bereiking van vryheid, volmaaktheid en ewige saligheid deur die vereniging van die individuele siel of Jivatman met die Supreme Soul of Paramatman . Die Nyaya noem onkunde Mithya Jnana of vals kennis. Die Sankhya styl dit Aviveka of nie-diskriminasie tussen die werklike en die onwerklike. Die Vedanta noem dit Avidya of nescience. Elke filosofie is daarop gemik om onkunde deur kennis of Jnana uit te wis en ewige saligheid te bewerkstellig.

Wat is die verband tussen die ses stelsels

In die tyd van Sankaracharya het al die ses filosofiese skole gefloreer. Die ses skole is in drie groepe verdeel:

  1. Die Nyaya en die Vaiseshika
  2. Die Sankhya en die Joga
  3. Die Mimamsa en die Vedanta

Nyaya & Vaiseshika: Die Nyaya en die Vaiseshika gee 'n ontleding van die ervaringswêreld. Deur die bestudering van Nyaya en Vaiseshika, leer 'n mens om hul intellek te gebruik om foute uit te vind en kennis te dra van die materiële grondwetlikheid van die wêreld. Hulle rangskik alle dinge van die wêreld in sekere soorte of kategorieë of Padarthas . Hulle verduidelik hoe God al hierdie materiële wêreld uit atome en molekules gemaak het, en wys die manier om die Hoogste Kennis that van God te bereik.

Sankhya & Joga: deur die studie van Sankhya kan 'n mens die verloop van evolusie verstaan. Die Sankhya, wat deur die groot salie Kapila, wat as die vader van die sielkunde beskou word, aangebied word, bied 'n diepgaande kennis van Hindoe-sielkunde. Die bestudering en beoefening van Joga gee selfbeheersing en beheersing oor die verstand en sintuie. Die Joga-filosofie handel oor meditasie en die beheer van Vrittis of gedagtegolwe en toon die maniere om die gees en die sintuie te dissiplineer. Dit help 'n mens om konsentrasie en oneffenheid van die gees te kweek en in die superbewuste toestand bekend as Nirvikalpa Samadhi te gaan .

Mimamsa & Vedanta: Mimamsa bestaan ​​uit twee dele: Die Purva-Mimamsa handel oor die Karma-Kanda van die Vedas wat handel oor aksie, en die Uttara-Mimamsa met die Jnana-Kanda, wat handel oor kennis. Laasgenoemde staan ​​ook bekend as die Vedanta-Darshana en vorm die hoeksteen van Hindoeïsme. Die Vedanta-filosofie verduidelik in detail die aard van Brahman of die ewige wese en toon aan dat die individuele siel in wese identies is met die Allerhoogste Self. Dit gee metodes om Avidya of die voorhangsel van onkunde te verwyder en om jouself saam te smelt in die see van saligheid, dit wil sê die Brahman. Deur Vedanta te beoefen, kan 'n mens die toppunt van spiritualiteit of goddelike heerlikheid en eenheid met die Allerhoogste Wese bereik.

Wat is die mees bevredigende stelsel van Indiese filosofie?

Die Vedanta is die mees bevredigende stelsel van filosofie en het, uit die Upanishads ontwikkel, alle ander skole vervang. Volgens die Vedanta is selfverwesenliking of Jnana die belangrikste ding, en ritueel en aanbidding is slegs toebehore. Karma kan een na die hemel neem, maar dit kan nie die siklus van geboortes en sterftes vernietig nie en kan nie ewige geluk en onsterflikheid gee nie.

Wat is die heiligheid van God?

Wat is die heiligheid van God?

Top jeuggroepaktiwiteite vir Christelike tienermeisies

Top jeuggroepaktiwiteite vir Christelike tienermeisies

7 dinge wat u nie van Jesus geweet het nie

7 dinge wat u nie van Jesus geweet het nie