https://religiousopinions.com
Slider Image

Die verskil tussen Fariseërs en Sadduseërs in die Bybel

Terwyl u die verskillende verhale van Jesus se lewe in die Nuwe Testament lees (wat ons die Evangelies noem), sal u vinnig agterkom dat baie mense gekant was teen Jesus se lering en openbare bediening. Hierdie mense word dikwels in die Skrif bestempel as die 'godsdienstige leiers' of die 'leraars van die wet'. As u egter dieper delf, vind u dat hierdie leraars in twee hoofgroepe verdeel is: die Fariseërs en die Sadduseërs.

Daar was 'n hele paar verskille tussen die twee groepe. Ons sal egter met hul ooreenkomste moet begin om die verskille duideliker te verstaan.

Die ooreenkomste

Soos hierbo genoem, was beide die Fariseërs en Sadduseërs godsdienstige leiers van die Joodse volk gedurende Jesus se dag. Dit is belangrik omdat die meeste Jode gedurende daardie tyd geglo het dat hul godsdienstige praktyke oor elke deel van hul lewens beweeg het. Daarom het die Fariseërs en Sadduseërs elkeen baie mag en invloed gehad oor nie net die godsdienstige lewens van die Joodse volk nie, maar ook hul finansies, hul werkgewoontes, hul gesinslewe en meer.

Nóg die Fariseërs nóg die Sadduseërs was priesters. Hulle het nie deelgeneem aan die werklike bestuur van die tempel, die offer van die offers of die uitvoering van ander godsdienstige pligte nie. In plaas daarvan was beide die Fariseërs en Sadduseërs 'kundiges in die wet', wat beteken dat hulle kundiges was oor die Joodse Skrifte (ook vandag bekend as die Ou Testament).

Die kundigheid van die Fariseërs en Sadduseërs het die Skrif self oortref. Hulle was ook kundiges oor wat dit beteken om die wette van die Ou Testament te interpreteer. As voorbeeld, terwyl die tien gebooie dit duidelik gemaak het dat God se volk nie op die sabbat moes werk nie, het mense begin bevraagteken wat dit eintlik beteken om 'te werk'. Was dit ongehoorsaam aan God se wet om iets op die sabbat te koop - was dit 'n saketransaksie, en dus werk? Was dit teen God se wet om 'n tuin op die sabbat te plant, wat as 'n boerdery geïnterpreteer kan word?

Gegewe hierdie vrae, het die Fariseërs en Sadduseërs albei hul bes probeer om honderde ekstra instruksies en bepalings op grond van hul interpretasies van God se wette op te stel.

Uiteraard het beide groepe nie altyd saamgestem oor die interpretasie van die Skrif nie.

Die verskille

Die belangrikste verskil tussen die Fariseërs en die Sadduseërs was hul verskillende menings oor die bonatuurlike aspekte van godsdiens. Om dit eenvoudig te stel, het die Fariseërs in die bonatuurlike geglo - engele, demone, hemel, hel, ensovoorts - terwyl die Sadduseërs dit nie gedoen het nie.

Op hierdie manier was die Sadduseërs grotendeels sekulêr in hul godsdiensbeoefening. Hulle het die idee ontken om na die dood uit die graf opgewek te word (sien Matteus 22:23). In werklikheid het hulle enige idee van 'n hiernamaals ontken, wat beteken dat hulle die konsepte van ewige seën of ewige straf verwerp het; hulle het geglo dat hierdie lewe net daar is. Die Sadduseërs spot ook met die idee van geestelike wesens soos engele en demone (sien Handelinge 23: 8).

Die Fariseërs, daarenteen, het baie meer in die godsdienstige aspekte van hul godsdiens belê. Hulle het die Ou Testamentiese Skrifte letterlik opgeneem, wat beteken dat hulle baie in engele en ander geestelike wesens geglo het, en dat hulle volkome belê het in die belofte van 'n hiernamaals vir God se uitverkore volk.

Die ander groot verskil tussen die Fariseërs en die Sadduseërs was status of status. Die meeste Sadduseërs was aristokraties. Hulle kom uit gesinne van adellike geboorte wat baie goed verbind was in die politieke landskap van hul tyd. Ons noem dit miskien 'ou geld' in moderne terminologie. As gevolg hiervan was die Sadduseërs tipies goed verbind met die regerende owerhede onder die Romeinse regering. Hulle het baie politieke mag gehad.

Die Fariseërs, daarenteen, was nouer verbonde met die gewone mense van die Joodse kultuur. Dit was gewoonlik handelaars of sake-eienaars wat ryk genoeg geword het om hul aandag te vestig op die bestudering en interpretasie van die Skrif - 'nuwe geld', met ander woorde. Terwyl die Sadduseërs baie politieke mag gehad het as gevolg van hul verbintenisse met Rome, het die Fariseërs baie mag gehad vanweë hul invloed op die massas mense in Jerusalem en die omliggende gebiede.

Ondanks hierdie verskille, kon beide die Fariseërs en Sadduseërs kragte saamspan teen iemand wat hulle albei as 'n bedreiging beskou het: Jesus Christus. En albei het die Romeine en die mense help om die kruisdood van Jesus te beywer.

10 van die belangrikste Shinto-heiligdomme

10 van die belangrikste Shinto-heiligdomme

Biografie van Tertullianus, vader van die Latynse teologie

Biografie van Tertullianus, vader van die Latynse teologie

The Great Schism of 1054 and the Split of Christianity

The Great Schism of 1054 and the Split of Christianity