https://religiousopinions.com
Slider Image

Die belang van logika en filosofie

Min mense in die samelewing bestee deesdae baie tyd aan óf filosofie or logika. Dit is jammer omdat soveel op beide staatmaak: filosofie is 'n fundamentele komponent van alle terreine van menslike ondersoek, terwyl logika die basis vorm wat die filosofie onderlê. As u die verband tussen logika en filosofie verstaan, kan u die belangrikheid van elkeen begryp.

Filosofie

Filosofie is afkomstig van die Griekse woord λιλοσοφίαfor ( filosofía ), wat "liefde vir wysheid" beteken, wat twee belangrike vertrekpunte bied: liefde (of passie) en wysheid (kennis, begrip). Filosofie blyk soms sonder passie te wees asof dit 'n tegniese vak soos ingenieurswese of wiskunde is. Alhoewel daar 'n rol is vir onthullende navorsing, moet die filosofie spruit uit 'n passie vir die uiteindelike doel: 'n betroubare, akkurate begrip van onsself en ons wêreld.

Filosofie het iets te sê as dit kom by wetenskap, kuns en selfs godsdiens - waar filosofie nuttige konsepte bied oor objektiwiteit teenoor subjektiwiteit - politiek en medisyne.

logika

Logika is die wetenskap om argumente en redenasies te evalueer. Kritiese denke is 'n evalueringsproses wat logika gebruik om waarheid van leuen te skei, en redelik van onredelike oortuigings. As u die verskillende aansprake, idees en argumente wat u teëkom beter wil evalueer, moet u die basiese logika en die proses van kritiese denke beter verstaan.

Logika is nie 'n kwessie van opinie nie: as dit kom by die evaluering van argumente, is daar spesifieke beginsels en kriteria wat u moet gebruik. As u van hierdie beginsels en kriteria gebruik maak, gebruik u logika; as u dit nie doen nie, is u nie geregverdig om te beweer dat u logika gebruik of logies is nie. Dit is belangrik omdat mense soms nie besef dat dit redelik klink nie noodwendig logies is nie. Hierdie redenasieproses - deur gebruik te maak van beginsels van logika in u redenasie, denke en argumente - is van kritieke belang vir die beoefening van die filosofie.

Die logika van die filosofie

Rick Lewis wat in 'Philosophy Now' skryf, verduidelik waarom logika en filosofie so intiem verweef is:

"Net soos filosofie ... onderliggend is aan alle ander vertakkings van menslike ondersoek, so is logika die mees fundamentele vertakking van die filosofie. Filosofie is gebaseer op redenering, en logika is die studie van wat 'n deeglike argument maak, en ook van die soort foute ons kan dit beredeneer. Bestudeer dus logika en jy sal 'n beter filosoof en 'n duideliker denker word. '

Logika is 'n manier om duidelik te dink en jou redenasie te baseer op objektiewe feite wat jy gebruik in die beoefening van filosofie. Lewis gebruik die voorbeeld van Mr. Spock — die logiese uitlokkende vreemdeling in die sterreskip USS Enterprise in die oorspronklike “Star Trek” -reeks. Spock, wat in een episode die logika aan kapt James T. Kirk verklaar, het opgemerk dat:

“Logika, kaptein, is die algemene wetenskap van inferensie. Deduktiewe logika, waarin 'n gevolgtrekking uit 'n stel persele volg, word onderskei van induktiewe logika, wat 'n studie maak van die manier waarop 'n gevolgtrekking tot 'n gevolgtrekking kan strek sonder om dit te betrek. Aristoteliese logika het die onderwerp op u planeet tot die 19de eeu oorheers. ”

Aristoteles is inderdaad die wêreld se eerste groot logikus, maar die beroemde denker word vandag hoofsaaklik onthou as 'n groot Griekse filosoof.

Aristoteles het logika gebruik om sy filosofie te ondersteun in die ontwikkeling van die metode van deduktiewe redenering en die twee konsepte toe te pas op wetenskap, metafisika, etiek en politiek. Gaan ver genoeg terug, en dit is duidelik dat u nie filosofie en logika kan skei nie; jy kan nie die een sonder die ander hê nie. Filosofie is gebaseer op die idee dat u duidelik moet dink om die belangrikste (en klein) vrae van die heelal te hanteer; logika is die manier om daardie Herculeaanse taak uit te voer.

Projekte ter viering van Samhain, die nuwe jaar van die hekse

Projekte ter viering van Samhain, die nuwe jaar van die hekse

Die voordele van meditasie

Die voordele van meditasie

Kaneelstok Yule Kandelaar

Kaneelstok Yule Kandelaar