https://religiousopinions.com
Slider Image

Die betekenis van Islamitiese Afkorting SAWS

As die naam van die profeet Mohammed geskryf word, volg Moslems dit dikwels met die afkorting "SAWS." Hierdie briewe staan ​​vir die Arabiese woorde " s allallahu a layhi w a s alaam " (mag God se gebede en vrede met hom wees). Byvoorbeeld:

Moslems glo dat Muhammad (SAWS) die laaste profeet en boodskapper van God was.

Moslems gebruik hierdie woorde om respek te toon vir die profeet Allah wanneer hulle sy naam noem. Die onderrig oor hierdie praktyk en die spesifieke frasering kom direk in die Koran voor:

"Allah en sy engele stuur seëninge oor die profeet. O, u wat glo! Stuur seëninge oor hom en groet hom met alle respek" (33:56).

Die profeet Mohammed het ook aan sy volgelinge gesê dat as iemand seëninge op hom uitreik, Allah tien keer die groet aan die persoon op die Oordeelsdag sal gee.

Verbale en geskrewe gebruik van SAWS

In verbale gebruik sê Moslems gewoonlik die hele frase: wanneer hulle lesings hou, tydens gebede, wanneer u 'n herinnering doen, of enige ander tyd wanneer die naam van die profeet Mohammed spesifiek genoem word. As u die tashahud voordra, vra u om genade en seëninge oor die profeet en sy gesin, asook om genade en seëninge aan die profeet Ibrahim en sy gesin. As 'n dosent hierdie frase sê, herhaal die luisteraars dit ná hom, sodat hulle ook hul respek en seëninge op die profeet stuur en die leerstellings van die Koran vervul.

Ten einde lees te stroomlyn en om lomp of herhalende frases te vermy, word die groet dikwels een keer geskryf en dan heeltemal weggelaat, of afgekort as 'SAWS'. Dit kan ook afgekort word met behulp van ander kombinasies van letters ("SAW, " "SAAW, " of bloot "S"), of die Engelse weergawe "PBUH" ("vrede met hom"). Diegene wat dit doen, argumenteer vir skriftelike duidelikheid en dring daarop aan dat die opset nie verlore gaan nie. Hulle voer aan dat dit beter is om dit te doen as om glad nie die seën te sê nie.

omstredenheid

Sommige Moslemwetenskaplikes het hul uitgespreek teen die gebruik van hierdie afkortings in geskrewe teks en aangevoer dat dit oneerbiedig is en nie 'n behoorlike groet nie. Om die opdrag wat Allah gegee het, uit te voer, sê hulle, moet die groet elke keer wanneer die naam van die profeet genoem word, uitgebrei word, om mense daaraan te herinner om dit volledig te sê en regtig na te dink oor die betekenis van die woorde. Hulle argumenteer ook dat sommige lesers nie die afkorting kan verstaan ​​of daardeur verwar word nie, en dat hulle dus die hele doel om daarop te let, negeer. Hulle beskou die invoering van afkortings as makro, of 'n praktyk wat nie daarvan gehou word nie, wat vermy moet word.

As die naam van 'n ander profeet of 'n engel genoem word, wens Moslems ook vrede op hom, met die uitdrukking "alayhi salaam" (vrede op hom). Dit word soms afgekort as "AS".

Samhain Gees wierook

Samhain Gees wierook

Godsdiens in Viëtnam

Godsdiens in Viëtnam

Magiese grondtoerusting, sentrering en afskermingstegnieke

Magiese grondtoerusting, sentrering en afskermingstegnieke