https://religiousopinions.com
Slider Image

Die profeet Elisa en 'n leër van engele

In die boek Konings (2 Konings 6) word die Bybel beskryf hoe God 'n leër van engele voorsien wat perde en strydwaens lei om die profeet Elisa en sy dienaar te beskerm en die oë van die kneg oop te maak sodat hy die engelagtige leër rondom hulle kan sien. .

'N Aardse leër probeer hulle vang

Antieke Aram (nou Sirië) was besig om met Israel oorlog te maak, en die koning van Aram is ontsteld dat die profeet Elisa kon voorspel waar Aram se leër van plan was om te gaan en Israel se koning waarsku sodat hy kon Israel se leër se strategie bedink. Die koning van Aram het besluit om 'n groot groep soldate na die stad Dothan te stuur om Elisa te laat vang, sodat hy nie Israel sou kon help om die oorlog te wen nie.

Verse 14 tot 15 beskryf wat daarna gebeur: "Toe stuur hy perde en strydwaens en 'n sterk leër daarheen. Hulle het snags gegaan en die stad omsingel. Toe die dienskneg van die man van God opstaan ​​en die volgende môre vroeg uitgaan, 'n leër met perde en strydwaens het die stad omsingel. "Ag nee, my heer! Wat moet ons doen?" vra die dienaar. '

Die bediende, wat omring is deur 'n groot leër sonder ontsnapping, het die skrikbewind geskrik, wat op hierdie stadium net die aardse leër daar kon sien om Elisa te vang.

'N Hemelse leër verskyn vir beskerming

Die verhaal gaan voort in verse 16 en 17: '' Moenie bang wees nie, 'antwoord die profeet, ' diegene wat by ons is, is meer as die wat saam met hulle is. ' En Elisa het gebid: 'Maak sy oë oop, Here, dat hy kan sien.' Toe maak die Here die dienskneg se oë oop, en hy kyk en sien die heuwels vol perde en strydwaens rondom Elisa. '

Bybelkundiges glo dat engele in beheer was van die perde en strydwaens op die omliggende heuwels, gereed om Elisa en sy dienaar te beskerm. Deur Elisa se gebed het sy dienskneg die vermoë verkry om nie net die fisiese dimensie nie, maar ook die geestelike dimensie, insluitend die engeleër, te sien.

In vers 18 en 19 staan ​​daar: 'Toe die vyand na hom toe neerdaal, het Elisa tot die heer gebid:' Slaan hierdie leër met blindheid aan. ' Daarom het hy hulle met blindheid geslaan, soos Elisa gevra het. Elisa het vir hulle gesê: "Dit is nie die pad nie, en dit is nie die stad nie. Volg my, dan sal ek u lei na die man wat u soek." En hy het hulle na Samaria gelei. "

Elisa betoon barmhartigheid aan die vyand

Vers 20 beskryf Elisa wat bid dat die soldate herstel sal word sodra hulle die stad binnekom, en God het daardie gebed geantwoord, sodat hulle uiteindelik Elisa kon sien en ook die koning van Israel wat saam met hom was. In verse 21 tot 23 word Elisa en die koning genade betoon met die leër, en 'n fees gehou vir die soldate om vriendskap tussen Israel en Aram te bou. Vers 23 eindig met die woorde: "Die groepe van Aram het opgehou om Israel se grondgebied aan te val."

In hierdie gedeelte reageer God op gebed deur geestelik sowel as fisies mense se oë oop te maak, op watter maniere die nuttigste is om te groei.

Alles oor Guru Gobind Singh

Alles oor Guru Gobind Singh

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Handwerk vir die Imbolc Sabbat

Handwerk vir die Imbolc Sabbat