https://religiousopinions.com
Slider Image

Tipes waarhede

As iemand na 'n "waarheid" verwys of beweer dat die een of ander stelling "waar is", waarna verwys hulle dan? Dit kan aanvanklik soos 'n vreemde vraag lyk, omdat ons so selde nadink oor die moontlikheid dat daar meer as een soort waarheid daar is, maar daar is inderdaad verskillende kategorieë waarheid wat in gedagte gehou moet word.

Rekenkundige waarhede

Van die eenvoudigste en ooglopendste is rekenkundige waarhede die stellings wat wiskundige verhoudings akkuraat uitdruk. As ons sê dat 7 + 2 = 9, maak ons ​​aanspraak op 'n rekenkundige waarheid. Hierdie waarheid kan ook in gewone taal uitgedruk word: sewe dinge wat by twee dinge gevoeg word, gee ons nege dinge.

Aritmetiese waarhede word dikwels in die abstrakte uitgedruk, soos met die vergelyking hierbo, maar daar is normaalweg 'n agtergrond van die werklikheid, soos met die stelling in gewone taal. Alhoewel dit as eenvoudige waarhede gesien kan word, is dit een van die mees waarhede wat ons het kan ons meer seker wees hiervan as wat ons ook al kan doen.

Meetkundige waarhede

Meetkundige waarhede is baie nou verwant aan rekenkundige waarhede. Meetkundige waarhede, wat dikwels in numeriese vorm uitgedruk word, is stellings oor ruimtelike verhoudings. Meetkunde is immers die bestudering van die fisiese ruimte om ons, óf direk óf deur geïdealiseerde voorstellings.

Soos met rekenkundige waarhede, kan dit ook as abstraksies (byvoorbeeld die Pythagorese stelling) of in gewone taal uitgedruk word (die som van die binnehoeke van 'n vierkant is 360 grade). En soos met rekenkundige waarhede, is geometriese waarhede ook een van die sekerste waarhede wat ons kan hê.

Logiese waarhede (analitiese waarhede)

Logiese waarhede, wat ook soms analitiese waarhede genoem word, is stellings wat waar is bloot deur die definisie van die terme wat gebruik word. Die etiket "analitiese waarheid" is afgelei van die idee dat ons kan sê dat die stelling waar is net deur die woorde wat gebruik word te ontleed as ons die stelling verstaan, moet ons ook weet dat dit waar is. 'N Voorbeeld hiervan is "geen bachelors is getroud nie" as ons weet wat “bachelor” en “getroud” beteken, dan weet ons dat die stelling akkuraat is.

Ten minste is dit die geval wanneer logiese waarhede in gewone taal uitgedruk word. Sulke uitsprake kan ook meer abstrak weergegee word soos met simboliese logika in daardie gevalle, sal die bepaling of ’n stelling waar is al dan nie baie ooreenstem met die bepaling van’ n rekenkundige vergelyking. Byvoorbeeld: A = B, B = C, dus A = C.

Sintetiese waarhede

Sintetiese waarhede is baie meer algemeen en interessant: dit is stellings wat ons nie as waar kan ken nie, bloot op grond van wiskundige berekeninge of 'n ontleding van die betekenis van woorde. As ons 'n sintetiese verklaring lees, word die predikaat aangebied as die toevoeging van nuwe inligting wat nie reeds in die onderwerp voorkom nie.

Dus, byvoorbeeld, "mans is lank" is 'n sintetiese stelling omdat die begrip "lank" nie al 'n deel van "mans" is nie. Dit is moontlik dat die stelling waar óf onwaar is as dit waar is, dan is dit ’n sintetiese waarheid. Sulke waarhede is meer interessant, want dit leer ons iets nuuts oor die wêreld rondom ons iets wat ons nie vantevore geweet het nie. Die risiko is egter dat ons verkeerd kan wees.

Etiese waarhede

Die geval van etiese waarhede is ietwat ongewoon omdat dit glad nie duidelik is dat so iets selfs bestaan ​​nie. Dit is sekerlik so dat baie mense in die bestaan ​​van etiese waarhede glo, maar dit is 'n baie betwiste onderwerp in die morele filosofie. Alhoewel daar etiese waarhede bestaan, is dit hoegenaamd nie duidelik hoe ons hulle met sekerheid kan leer ken nie.

Anders as ander waarheidsuitsprake, word etiese stellings op 'n normatiewe manier uitgedruk. Ons sê dat 7 + 2 = 9, nie 7 + 2 gelyk moet wees nie 9. Ons sê dat "bachelors nie getroud is nie" eerder as "dit is immoreel vir bachelors om getroud te wees." 'N Ander kenmerk van etiese stellings is dat dit geneig is om iets uit te druk oor die manier waarop die wêreld kan wees, en nie soos die wêreld tans is nie. Dus, selfs as etiese stellings as waarhede kan kwalifiseer, is dit inderdaad baie ongewone waarhede.

Gunsteling Indiese seuntjies en hul betekenis

Gunsteling Indiese seuntjies en hul betekenis

Top 6 inleidende boeke oor Islam

Top 6 inleidende boeke oor Islam

Daily Pagan Living

Daily Pagan Living