https://religiousopinions.com
Slider Image

Tzedakah: More than Charity

Die uitreik na mense in nood is sentraal tot die Joodse wese. Jode word beveel om ten minste tien persent van hul netto inkomste aan liefdadigheid te gee. Tzedakah-bokse om muntstukke in te samel vir mense in nood, kan op sentrale plekke in Joodse huise gevind word. Dit is gereeld om te sien dat die Joodse jeug in Israel en in die diaspora deur tot deur gaan om geld in te samel vir waardige sake.

Verplig om te gee

Tzedakah beteken letterlik geregtigheid in Hebreeus. In die Bybel word tzedakah gebruik om te verwys na geregtigheid, vriendelikheid, etiese gedrag en dies meer. In post-Bybelse Hebreeus verwys tzedakah na liefdadigheid, gee aan diegene in nood.

Die woorde geregtigheid en liefdadigheid het verskillende betekenisse in Engels. Hoe is dit dat in Hebreeus een woord, tzedakah, vertaal is om sowel geregtigheid as liefdadigheid te beteken?

Hierdie vertaling is in ooreenstemming met die Joodse denke, omdat die Judaïsme liefdadigheid as 'n daad van geregtigheid beskou. Die Judaïsme meen dat mense in nood 'n wettige reg het op kos, klere en skuiling wat deur gelukkiger mense geëer moet word. Volgens die Judaïsme is dit onregverdig en selfs onwettig vir Jode om nie liefdadigheid aan diegene in nood te gee nie.

Dus word liefdadigheid in die Joodse wet en tradisie beskou as 'n verpligte selfbelasting, eerder as vrywillige skenking.

Belangrikheid van gee

Volgens een antieke salie is liefdadigheid ewe belangrik vir al die ander gebooie gekombineer.

Die hoogvakansiedae bid dat God 'n vonnis opgeskryf het teen almal wat gesondig het, maar teshuvah (bekering), tefila (gebed) en tzedakah kan die besluit omkeer.

Die plig om te gee is so belangrik in die Judaïsme dat selfs die ontvangers van liefdadigheid verplig is om iets te gee. Mense moet egter nie die punt gee waar hulle self behoeftig word nie.

Riglyne vir gee

Die Torah en die Talmud gee aan Jode riglyne oor hoe, wat en wanneer om aan armes te gee. Die Torah het die Jode beveel om elke derde jaar tien persent van hul verdienste aan die armes te gee (Deuteronomium 26:12) en 'n addisionele persentasie van hul inkomste (Levitikus 19: 9 10). Nadat die tempel vernietig is, is die jaarlikse tiende wat op elke Jood gehef is ter ondersteuning van die tempelpriesters en hul assistente opgeskort. Die Talmud het die Jode opdrag gegee om minstens tien persent van hul jaarlikse netto inkomste aan tzedakah te gee (Maimonides, Mishneh Torah, "Wette oor geskenke vir die armes, " 7: 5).

Maimonides wy tien hoofstukke in sy Mishne Torah aan instruksies oor hoe om aan die armes te gee. Hy beskryf agt verskillende vlakke van tzedakah volgens hul graad van verdienste. Hy voer aan dat die verdienstelike vlak van liefdadigheid iemand help om selfonderhoudend te word.

'N Mens kan die verpligting nakom om tzedakah te gee deur geld aan armes, gesondheidsorginstansies, sinagoges of onderwysinstellings te gee. Ondersteuning van volwasse kinders en ouer ouers is ook 'n vorm van tzedakah. Die verpligting om tzedakah te gee, sluit in die gee van beide Jode en heidene.

Begunstigdes van liefdadigheid

Volgens die Joodse tradisie is die geestelike voordeel van die gee van liefdadigheid so groot dat die gewer selfs meer baat vind as die ontvanger. Deur liefdadigheid te gee, erken Jode die goed wat God hulle gegee het. Sommige geleerdes sien liefdadigheidsskenking as 'n plaasvervanger vir die offer van diere in die Joodse lewe, omdat dit 'n manier is om God te bedank en om vergifnis te vra. 'N Bydrae tot die welstand van ander is 'n sentrale en vervullende deel van 'n mens se Joodse identiteit.

Jode het 'n mandaat om die wêreld waarin hulle woon te verbeter (tikkun olam). Tikkun olam word bereik deur die uitvoering van goeie dade. Die Talmud noem dat die wêreld op drie dinge berus: Torah, diens aan God, en dade van goedhartigheid (gemilut hasadim).

Tzedakah is 'n goeie daad wat in vennootskap met God gemaak word. Volgens Kabbalah (Joodse mistiek) kom die woord tzedakah van die woord tzedek, wat regverdig beteken. Die enigste verskil tussen die twee woorde is die Hebreeuse letter "hey", wat die Goddelike naam voorstel. Kabbaliste verduidelik dat tzedakah 'n vennootskap is tussen die regverdige en God, die optrede van tzedakah is deurdrenk met God se goedheid, en die gee van tzedakah kan die wêreld 'n beter plek maak.

Terwyl die Verenigde Joodse Gemeenskappe (UJC) fondse insamel vir die slagoffers van die orkaan Katrina, word die filantropiese aard van die Amerikaanse Jodedom, afgelei van die klem van die Jodendom op die doen van goeie dade en versorging van diegene in nood, bevestig. Die uitreik na diegene in nood is sentraal tot die Joodse wese. Jode word beveel om ten minste tien persent van hul netto inkomste aan liefdadigheid te gee. Tzedakah-bokse om muntstukke in te samel vir mense in nood, kan op sentrale plekke in Joodse huise gevind word. Dit is gereeld om te sien dat die Joodse jeug in Israel en in die diaspora deur tot deur gaan om geld in te samel vir waardige sake.

The Shakers: Origins, Beliefs, Invloed

The Shakers: Origins, Beliefs, Invloed

Hoe om 'n ondersoek na die gewete te doen

Hoe om 'n ondersoek na die gewete te doen

Top 6 inleidende boeke oor Islam

Top 6 inleidende boeke oor Islam