https://religiousopinions.com
Slider Image

Begrip: die tweede gawe van die Heilige Gees

Begrip is die tweede van die ses geskenke van die Heilige Gees wat in Jesaja 11: 2-3 uiteengesit is, agter slegs wysheid. Dit verskil van wysheid deurdat wysheid die begeerte is om die dinge van God te besin, terwyl begrip ons, soos Fr. John A. Hardon skryf in sy Modern Catholic Dictionary, om "deur te dring tot die kern van geopenbaarde waarhede." Dit beteken nie dat ons die Drie-eenheid kan verstaan ​​en sê, soos ons 'n wiskundige vergelyking het nie, maar dat ons seker word van die waarheid van die leer van die Drie-eenheid. Sodanige getrouheid beweeg verder as die geloof, wat 'slegs instem tot wat God geopenbaar het'.

Begrip in die praktyk

Sodra ons oortuig is deur 'n begrip van die waarhede van die geloof, kan ons ook gevolgtrekkings maak uit hierdie waarhede en tot 'n verdere begrip van die mens se verhouding met God en sy rol in die wêreld kom. Begrip styg bo die natuurlike rede, wat slegs handel oor die dinge wat ons in die wêreld rondom ons kan aanvoel. Dus, begrip is spekulatief betrokke met intellektuele kennis en prakties, want dit kan ons help om die optrede van ons lewens te bestel tot ons finale einde, wat God is. Deur begrip te sien, sien ons die wêreld en ons lewe daarin in die groter konteks van die ewige wet en die verhouding van ons siele tot God.

The Shakers: Origins, Beliefs, Invloed

The Shakers: Origins, Beliefs, Invloed

Hoe om 'n ondersoek na die gewete te doen

Hoe om 'n ondersoek na die gewete te doen

Top 6 inleidende boeke oor Islam

Top 6 inleidende boeke oor Islam