https://religiousopinions.com
Slider Image

Wat is die briewe?

Die sendbriewe is briewe wat geskryf is aan die nuwe kerke en individuele gelowiges in die vroegste dae van die Christendom. Die apostel Paulus het die eerste 13 van hierdie briewe geskryf, wat elkeen 'n spesifieke situasie of probleem aanspreek. Wat die volume betref, vorm die geskrifte van Paulus ongeveer 'n vierde van die hele Nuwe Testament.

Vier van Paulus se briewe, die Prison Epistles, is saamgestel terwyl hy in die gevangenis was. Drie briewe wat die Pastorale Briewe genoem is, is op kerkleiers, Timoteus en Titus, gerig en bespreek predikantsake.

Die Algemene Briewe, ook bekend as die Katolieke Briewe, is die sewe briewe in die Nuwe Testament wat geskryf is deur Jakobus, Petrus, Johannes en Judas. Hierdie sendbriewe, met die uitsonderings van 2 en 3 Johannes, word aan 'n algemene gehoor van gelowiges gerig, eerder as aan 'n spesifieke kerk.

Die Pauliniese briewe

 • Romeine Die boek Romeine, die inspirerende meesterstuk van die apostel Paulus, verduidelik God se verlossingsplan deur genade, deur geloof in Jesus Christus.
 • 1 Korintiërs Paul het 1 Korintiërs geskryf om die jong kerk in Korinte te konfronteer en reg te maak, aangesien dit sukkel met sake van onenigheid, onsedelikheid en onvolwassenheid.
 • 2 Korintiërs Hierdie brief is ’n diep persoonlike brief van Paulus aan die kerk in Korinte, wat groot deursigtigheid in Paulus se hart gee.
 • Galasiërs Die boek Galasiërs waarsku dat ons nie gered word deur die wet te gehoorsaam nie, maar deur geloof in Jesus Christus, en ons leer hoe om vry te wees van die las van die wet.
 • 1 Tessalonisense se eerste brief aan die kerk in Tessalonika moedig nuwe gelowiges aan om vas te staan ​​in die gesig van sterk vervolging.
 • 2 Tessalonisense se tweede brief aan die kerk in Tessalonika is geskryf om verwarring oor die eindtyd en die wederkoms van Christus op te klaar.

Paulus se gevangenisbriewe

Tussen 60 en 62 nC was die apostel Paulus in huisarres in Rome, een van sy gevangenisse wat in die Bybel opgeteken is. Die vier bekende briewe in die Kanon uit daardie periode sluit drie in die kerke in Efese, Colosse en Philippi in; en 'n persoonlike brief aan sy vriend Philemon.

 • Efesiërs (Prison Epistle) Die boek Efesiërs gee praktiese, bemoedigende raad oor hoe om 'n lewe te leef wat God eer, en dit is waarom dit steeds relevant is in 'n konflikbestuurde wêreld.
 • Filippense (Prison Epistle) Filippiërs is een van Paulus se mees persoonlike briewe, geskryf aan die kerk in Philippi. Daarin leer ons die geheim van Paulus se tevredenheid.
 • Kolossense (gevangenisskrif) Die boek Kolossense waarsku gelowiges teen die gevare wat hulle bedreig.
 • Philemon (Prison Epistle) Filemon, een van die kortste boeke in die Bybel, leer ’n belangrike les oor vergifnis, aangesien Paulus die kwessie van’ n weghol-slaaf behandel.

Paul se Pastorale Briewe

Die pastorale briewe bevat drie briewe wat gestuur is aan Timótheüs, die eerste-eeuse Christelike biskop van Efese, en Titus, 'n Christelike sendeling en kerkleier op die eiland Kreta. Tweede Timoteus is die enigste waaroor geleerdes saamstem, waarskynlik deur Paulus self geskryf is; die ander is moontlik geskryf nadat Paul gesterf het, tussen 80 100 CE.

 • 1 Timoteus Die boek van 1 Timoteus beskryf Christus-gesentreerde lewe in die Christelike kerk, gerig aan beide leiers en lidmate.
 • 2 Timoteus, geskryf deur Paulus net voor sy dood, 2 Timoteus is 'n roerende brief wat ons leer hoe ons selfvertroue kan hê, selfs tydens swaarkry.
 • Titus Die boek Titus handel oor die keuse van bekwame kerkleiers, 'n onderwerp wat veral relevant is in die hedendaagse immorele, materialistiese samelewing.

Die Algemene Briewe

 • Hebreërs Die boek Hebreërs, geskryf deur ’n onbekende vroeë Christen, bou’ n saak vir die meerderwaardigheid van Jesus Christus en die Christendom.
 • James James se brief het ’n welverdiende reputasie dat hy praktiese advies aan Christene bied.
 • 1 Petrus Die boek 1 Petrus bied gelowiges hoop in tye van lyding en vervolging.
 • 2 Petrus se eerste brief bevat sy laaste woorde aan die kerk: 'n waarskuwing teen valse leraars en 'n aanmoediging om in geloof en hoop aan te dring.
 • 1 Johannes 1 Johannes bevat enkele van die Bybel se mooiste beskrywings van God en sy onfeilbare liefde.
 • 2 John John se tweede brief lewer ’n streng waarskuwing oor ministers wat ander mislei.
 • 3 John Die derde brief van Johannes katalogiseer die eienskappe van vier soorte Christene wat ons moet en nie moet naboots nie.
 • Jude Die brief van Jude, geskryf deur Jude wat ook Thaddeus genoem word, wys vir Christene die gevare van die luister na valse leraars, ’n waarskuwing wat vandag nog geld vir baie predikers.
Alles oor Guru Gobind Singh

Alles oor Guru Gobind Singh

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Handwerk vir die Imbolc Sabbat

Handwerk vir die Imbolc Sabbat