https://religiousopinions.com
Slider Image

Wat die Bybel oor nuwe geboorte sê

Die nuwe geboorte is een van die opwindendste leerstellings van die Christendom, maar presies wat beteken dit, hoe kry iemand dit, en wat gebeur nadat hulle dit ontvang het?

Ons hoor Jesus se lering oor die nuwe geboorte toe hy deur Nikodemus, 'n lid van die Sanhedrin, of regerende raad van antieke Israel, besoek is. Hy is bang om gesien te word, en Nikodemus het in die nag na Jesus gekom om die waarheid te soek. Wat Jesus vir hom gesê het, geld ook vir ons:

"In antwoord daarop het Jesus gesê: 'Ek sê vir u die waarheid, niemand kan die koninkryk van God sien as hy nie wedergebore is nie.'" (Johannes 3: 3 NLV)

Ten spyte van sy puik leer, was Nicodemus verward. Jesus het verduidelik dat hy nie van 'n fisiese geboorte praat nie, maar van 'n geestelike wedergeboorte:

"Jesus antwoord: 'Ek sê vir u die waarheid, niemand kan in die koninkryk van God ingaan tensy hy uit water en die Gees gebore is nie. Vlees gee vlees geboorte, maar die Gees gee geboorte aan gees.'" (Johannes 3: 5 -6, NIV)

Voordat ons wedergebore is, loop ons lyke, geestelik dood. Ons leef fisies, en uit die voorkoms lyk niks verkeerd met ons nie. Maar binne is ons wesens van sonde, wat daardeur oorheers en beheer word.

Nuwe geboorte word deur God aan ons gegee

Net soos ons onsself nie liggaamlik kan baar nie, kan ons ook nie self hierdie geestelike geboorte bewerkstellig nie. God gee dit, maar deur geloof in Christus kan ons dit vra:

“In sy groot barmhartigheid het hy (God die Vader) ons 'n nuwe geboorte gegee in 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood, en in 'n erfenis wat nooit in die hemel vir u kan vergaan, bederf of vervaag nie. ... " (1 Petrus 1: 3-4, NV)

Omdat God ons hierdie nuwe geboorte gee, weet ons presies waar ons staan. Dit is wat die Christendom so opwindend maak. Ons hoef nie te stry vir ons redding nie, ons wonder of ons genoeg gebede of genoeg goeie dade gedoen het. Christus het dit vir ons gedoen, en dit is volledig.

Nuwe geboorte veroorsaak totale transformasie

Nuwe geboorte is nog 'n term vir wedergeboorte. Voor die verlossing is ons ontaard:

"Wat u betref, u was dood in u oortredinge en sondes ..." (Efesiërs 2: 1 NLV)

Na die nuwe geboorte is ons wedergeboorte so volledig dat dit beskryf kan word as niks minder as 'n totaal nuwe lewe in die gees nie. Die apostel Paulus stel dit so:

'As iemand in Christus is, dan is hy 'n nuwe skepping; die oue het verdwyn, die nuwe het gekom!' (2 Korintiërs 5:17, NV)

Dit is 'n skokkende verandering. Weereens lyk ons ​​dieselfde aan die buitekant, maar binne die sondige natuur is ons ten volle vervang met 'n nuwe mens, 'n wese wat regverdig staan ​​in die oë van God die Vader as gevolg van die offer van sy seun Jesus Christus.

Nuwe geboorte bring nuwe prioriteite

Met ons nuwe aard kom 'n intense begeerte na Christus en die dinge van God. Vir die eerste keer kan ons Jesus se stelling ten volle waardeer:

'Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.' ' (Johannes 14: 6 NLV)

Ons weet met ons hele wese dat Jesus die waarheid is wat ons deurgaans gesoek het. Hoe meer ons van hom raak, hoe meer wil ons hê. Ons begeerte na hom voel reg. Dit voel natuurlik. Terwyl ons 'n innige verhouding met Christus beoefen, ervaar ons 'n liefde anders as enige ander.

As Christene sondig ons nog steeds, maar dit raak vir ons 'n skande omdat ons nou besef hoeveel dit aanstoot gee vir God. Met ons nuwe lewe ontwikkel ons nuwe prioriteite. Ons wil God behaag uit liefde, nie vrees nie, en as lede van sy gesin wil ons inpas by ons Vader en ons Broer Jesus.

As ons 'n nuwe persoon in Christus word, laat ons ook die versmorende las agter om ons eie verlossing te probeer verdien. Ons besef uiteindelik wat Jesus dit vir ons gedoen het:

'' Dan sal julle die waarheid ken, en die waarheid julle vrymaak. '' (Johannes 8:32 NLV)

Projekte ter viering van Samhain, die nuwe jaar van die hekse

Projekte ter viering van Samhain, die nuwe jaar van die hekse

Die voordele van meditasie

Die voordele van meditasie

Kaneelstok Yule Kandelaar

Kaneelstok Yule Kandelaar