https://religiousopinions.com
Slider Image

Wat sê die Bybel oor kommunisme en sosialisme?

Een besprekingsonderwerp wat elke keer gereeld na vore kom, is die verband tussen vurige evangeliese Christendom en ewe vurige anti-kommunisme. Volgens baie Amerikaners het ateïsme en kommunisme 'n onuitwisbare verband en politieke optrede wat gekant is teen kommunisme, het lankal die vorm aangeneem om Amerika se openbare Christendom te versterk.

Die oorsprong van "In God vertrou ons"

Dit was dus dat die Amerikaanse regering 'In God We Trust' die nasionale leuse gemaak het en dit in die 1950's op alle geld geplaas het. Dit is ook om hierdie rede dat 'onder God' ongeveer dieselfde tyd by die Belofte van Geloofswerk gevoeg is.

As gevolg hiervan kry 'n mens die indruk dat die Bybel 'n soort verhandeling oor kapitalisme is en Jesus as 'n vroeë waagkapitalis. Die feit dat die teendeel waar blyk te wees, is dus baie verrassend. Die boek Handelinge bevat twee eksplisiete gedeeltes wat die kommunistiese aard van die vroeë Christelike gemeenskap uitbeeld:

Almal wat geglo het, was saam en het alles in gemeen; En hulle besittings en goedere verkoop en dit aan alle mense verdeel, soos elkeen nodig gehad het. (Handelinge 2: 44-45)
Daar was nie 'n behoeftige persoon onder hulle nie, want soveel as grond of huise wat in besit was, het dit verkoop en die opbrengste van wat verkoop is, gebring. Hulle het dit voor die voete van die apostels neergelê, en dit is aan elkeen uitgedeel soos nodig. Daar was 'n Leviet, 'n boorling van Ciprus, Josef, aan wie die apostels die naam Barnabas gegee het (wat 'seun van bemoediging' beteken). Hy het 'n stuk land wat aan hom behoort, verkoop, en die geld gebring en dit voor die voete van die apostels neergelê. ' (Handelinge 4: 34-37)

Kommunistiese inspirasies uit die Ou en Nuwe Testamente

Is dit moontlik dat Marx se beroemde reël "Van elkeen volgens sy vermoë, na elkeen volgens sy behoefte" direk uit die Nuwe Testament geïnspireer is? Onmiddellik na hierdie tweede skrifgedeelte is 'n baie interessante verhaal oor 'n paartjie, Ananias en Sapphira, wat 'n stuk eiendom verkoop het, maar slegs 'n deel van die opbrengs aan die gemeenskap gegee het, en 'n deel daarvan vir hulself gehou het. As Petrus hulle hiermee konfronteer, val hulle albei neer en sterf hulle - en laat die indruk (vir baie mense) dat hulle doodgeslaan is.

Die dood van bourgeoisie-grondeienaars wat nie al hul geld aan die gemeenskap gee nie? Dit is nie bloot kommunisme nie, dit is Stalinisme.

Buiten die bogenoemde is daar natuurlik baie, baie verklarings wat aan Jesus toegeskryf word, wat beklemtoon om alles in u vermoë te doen om die armes te help - selfs tot die punt dat hy aanbeveel dat 'n ryk man al sy besittings verkoop en gee die geld aan die armes as hy regtig in die hemel wil kom. Die Ou Testament dui ook aan dat iets soortgelyk aan kommunisme die voorkeur is om te leef:

Dit is wat die Here beveel het: versamel dit, elkeen van julle, soveel as wat hy kan eet; neem dan 'n gemsstokkie volgens die getal persone wat elkeen in sy tent het. En die volk Israel het so gedoen; hulle het meer bymekaargekom, ander minder. Maar toe hulle dit met 'n gom meet, het hy wat baie versamel het, niks oor nie; en hy wat weinig versamel het, het geen gebrek gehad nie; elkeen vergader volgens wat hy kon eet. (Eks. 16: 16-18)

Dit is dus geen wonder dat 'n aantal Christelike groepe lewenswyses aangeneem het wat, hoewel dit eksplisiet op Bybelse verhale gebaseer is, ook uitdrukkings is van kommunistiese ideale. Sulke groepe sluit die Shakers, Mormone, Hutteriete en meer in.

Samevattend is dit nie soveel 'n probleem met die Bybel nie, want dit is 'n probleem met die mense wat beweer dat hulle die Bybel volg en dit as hul primêre gids gebruik om hul lewens te leef. Sommige neem beslis passasies soos bogenoemde ter harte - sien die sterk sosiale etiek van baie Katolieke en die baie kommunistiese Bevrydingsteologie wat uit die Katolisisme ontwikkel het.

Die meeste ignoreer die bogenoemde gedeeltes egter eenvoudig - net soos hulle soveel anders as politiek of moreel ongerieflik ignoreer.

The Shakers: Origins, Beliefs, Invloed

The Shakers: Origins, Beliefs, Invloed

Hoe om 'n ondersoek na die gewete te doen

Hoe om 'n ondersoek na die gewete te doen

Top 6 inleidende boeke oor Islam

Top 6 inleidende boeke oor Islam