https://religiousopinions.com
Slider Image

Wat sê die Bybel oor selfmoord?

Selfmoord is die daad van opsetlik 'n mens se eie lewe neem, of soos sommige mense dit noem: "selfmoord." Dit is nie ongewoon dat Christene hierdie vrae oor selfmoord het nie:

  • "Vergewe God selfmoord, of is dit die onvergeeflike sonde?"
  • 'Gaan Christene wat selfmoord pleeg, hel toe?'
  • 'Is daar gevalle van selfmoord in die Bybel?'

7 mense wat selfmoord gepleeg het in die Bybel

Kom ons begin deur na die sewe verhale van selfmoord in die Bybel te kyk.

Abimelech (Rigters 9:54)

Nadat sy skedel onder 'n meulsteen gebreek is wat deur 'n vrou uit die toring Sigem neergeslaan is, het Abimelech 'n beroep op sy wapendraer gedoen om hom met 'n swaard dood te maak. Hy wou nie hê dat daar gesê word dat 'n vrou hom doodgemaak het nie.

Simson (Rigters 16: 29-31)

Deur 'n gebou inmekaar te stort, het Simson sy eie lewe geoffer, maar in die proses duisende vyandelike Filistyne vernietig.

Saul en sy wapendraer (1 Samuel 31: 3-6)

Nadat hy sy seuns en al sy troepe in die geveg verloor het, en sy gesonde verstand lank tevore, het koning Saul, bygestaan ​​deur sy wapendraer, sy lewe beëindig. Toe maak die dienaar van Saul homself dood.

Ahithophel (2 Samuel 17:23)

Agithophel het hom in die skande gebring en verwerp, en huis toe gegaan, sy sake in orde gebring en homself daarna opgehang.

Zimri (1 Konings 16:18)

Eerder as dat hy gevange geneem word, het Zimri die paleis van die koning aan die brand gesteek en in die vlamme gesterf.

Judas (Matteus 27: 5)

Nadat hy Jesus verraai het, is Judas Iskariot met berou oorwin en homself opgehang.

In elk van hierdie gevalle, behalwe dié van Simson, word selfmoord nie gunstig aangebied nie. Dit was goddelose mans wat in desperaatheid en skande optree. Simson se saak was anders. En hoewel sy lewe nie 'n voorbeeld van heilige lewe was nie, is Simson vereer onder die getroue helde van Hebreërs 11. Sommige beskou Simson se finale daad as 'n voorbeeld van marteldood, 'n offerdood wat hom in staat gestel het om sy opdrag aan God te verrig.

Vergewe God selfmoord?

Daar is geen twyfel dat selfmoord 'n vreeslike tragedie is nie. Vir 'n Christen is dit 'n nog groter tragedie omdat dit 'n vermorsing is van 'n lewe wat God op 'n glorieryke manier wou gebruik.

Dit sou moeilik wees om te argumenteer dat selfmoord nie 'n sonde is nie, want dit is die neem van 'n menselewe, of om dit onomwonde te stel, moord. Die Bybel gee duidelik die heiligheid van die menslike lewe uit (Eksodus 20:13). God is die outeur van die lewe, dus moet die gee en neem van die lewe in sy hande bly (Job 1:21).

In Deuteronomium 30: 9-20 kan u die hart van God hoor uitroep dat sy mense die lewe moet kies:

"Vandag het ek aan u die keuse gegee tussen lewe en dood, tussen seëninge en vloeke. Nou doen ek 'n beroep op hemel en aarde om te getuig van die keuse wat u maak. Ag, dat u die lewe sou kies, sodat u en u nageslag kan lewe! kan hierdie keuse maak deur die Here jou God lief te hê, Hom te gehoorsaam en jouself ferm aan Hom te verbind. Dit is die sleutel tot jou lewe ... " (NLT)

Kan 'n sonde so ernstig soos selfmoord die redding van 'n mens vernietig?

Die Bybel sê vir ons dat die gelowiges se sondes vergewe word op die oomblik van verlossing (Johannes 3:16; 10:28). As ons 'n kind van God word, word al ons sondes, selfs die wat na die verlossing gepleeg is, nie meer teen ons gehou nie.

Efesiërs 2: 8 sê: "God het jou verlos deur sy genade toe jy geglo het. En jy kan nie daarvoor krediet neem nie; dit is 'n geskenk van God." (NLT) Ons word dus gered deur God se genade, nie deur ons eie goeie dade nie. Net soos ons goeie werke ons nie red nie, kan ons slegte sondes of sondes ons nie van verlossing verhinder nie.

Paulus het dit in Romeine 8: 38-39 duidelik gestel dat niks ons van God se liefde kan skei nie:

En ek is daarvan oortuig dat niks ons ooit van God se liefde kan skei nie. Nóg die dood nóg die lewe, nóg engele of duiwels, en ook nie ons vrees vir vandag of ons bekommernisse oor môre nie, selfs nie die magte van die hel kan ons van God se liefde skei nie. Geen krag in die lug daarbo of op die aarde onder nie - inderdaad, niks in die ganse skepping sal ons ooit kan skei van die liefde van God wat geopenbaar word in Christus Jesus, onse Here nie. (NLT)

Daar is net een sonde wat ons van God kan skei en 'n persoon hel toe kan stuur. Die enigste onvergeeflike sonde is om te weier om Christus as Heer en Verlosser aan te neem. Elkeen wat hom tot vergifnis na Jesus wend, word regverdig gemaak deur sy bloed (Romeine 5: 9) wat ons sonde - verlede, hede en toekoms - dek.

God se perspektief op selfmoord

Die volgende is 'n ware verhaal oor 'n Christenman wat selfmoord gepleeg het. Die ervaring bied 'n interessante perspektief op die kwessie van Christene en selfmoord.

Die man wat homself om die lewe gebring het, was die seun van 'n lid van die kerk. In die kort tydjie toe hy 'n gelowige was, het hy baie lewens vir Jesus Christus aangeraak. Sy begrafnis was een van die mees roerende gedenktekens wat hy ooit bygewoon het.

Met meer as 500 rouklaers wat bykans twee uur bymekaar was, het persoon na persoon getuig hoe hierdie man deur God gebruik is. Hy het ontelbare lewens op geloof in Christus gewys en hulle die weg na die Vader se liefde gewys. Bedroefdes het ná die diens oortuig dat dit wat hom daartoe gedryf het om selfmoord te pleeg, sy onvermoë was om sy verslawing aan dwelms te skud en die mislukking wat hy as man, pa en seun gevoel het.

Alhoewel dit 'n hartseer en tragiese einde was, het sy lewe tog onteenseglik getuig van Christus se verlossende krag op 'n ongelooflike manier. Dit is baie moeilik om te glo dat hierdie man hel toe is.

Dit wys dat niemand die diepte van iemand anders se lyding of die redes wat 'n siel tot soveel desperaatheid kan dryf, werklik kan begryp nie. Net God weet wat in 'n persoon se hart is (Psalm 139: 1-2). Net Hy weet die mate van pyn wat die persoon tot selfmoord kan bring.

Ten slotte, dit herhaal dat selfmoord 'n vreeslike tragedie is, maar dat dit nie die Here se verlossingsdaad negatief maak nie. Ons verlossing rus veilig in die voltooide werk van Jesus Christus aan die kruis. Dus, "Almal wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word." (Romeine 10:13)

Alles oor Guru Gobind Singh

Alles oor Guru Gobind Singh

Magiese grondtoerusting, sentrering en afskermingstegnieke

Magiese grondtoerusting, sentrering en afskermingstegnieke

7 dinge wat u nie van Jesus geweet het nie

7 dinge wat u nie van Jesus geweet het nie