https://religiousopinions.com
Slider Image

Wat sê God se Woord oor depressie?

U sal nie die term "depressie" in die Bybel vind nie, behalwe in die Nuwe Lewende Vertaling. In plaas daarvan gebruik die Bybel woorde soos neerhalend, hartseer, verlate, moedeloos, hartseer, treurig, ontsteld, ellendig, wanhopig en gebroke van harte.

U sal egter baie Bybelmense vind wat die simptome van hierdie siekte toon: Hagar, Moses, Naomi, Hannah, Saul, David, Salomo, Elia, Nehemia, Job, Jeremia, Johannes die Doper, Judas Iskariot en Paulus.

Wat sê die Bybel oor depressie?

Watter waarhede kan ons uit die Woord van God oor hierdie toestand verkry? Alhoewel die Skrif nie u simptome kan diagnoseer of behandelingsopsies kan aanbied nie, kan hulle die versekering bring dat u nie alleen is in u stryd met depressie nie.

Niemand is immuun teen depressie nie

Die Bybel toon dat depressie iemand kan tref. Arme mense soos Naomi, die skoonmoeder van Rut, en baie ryk mense, soos koning Salomo, het aan depressie gely. Jong mense, soos Dawid, en ouer mense, soos Job, is ook getref.

Depressie tref beide vroue, soos Hannah, wat onvrugbaar was, en mans, soos Jeremia, die 'huilende profeet'. Dit is te verstane dat depressie na 'n nederlaag kan kom:

Toe Dawid en sy manne Ziklag bereik, vind hulle dat dit met vuur verwoes is, en dat hul vrouens en seuns en dogters in ballingskap weggevoer is. Toe huil Dawid en sy manne hardop totdat hulle nie meer krag het om te ween nie. (1 Samuel 30: 3-4, NV)

Vreemd genoeg kan 'n emosionele ineenstorting ook kom ná 'n puik oorwinning. Die profeet Elia het die valse profete van Baäl op die berg Karmel verslaan in 'n wonderlike vertoning van God se krag (1 Konings 18:38). Maar in plaas van om bemoedig te word, was Elia, bang vir die wraak van Jezebel, moeg en bang:

Hy (Elia) kom in 'n besembos, gaan sit onder dit en bid dat hy kan sterf. 'Ek het genoeg gehad, Here, ' het hy gesê. 'Neem my lewe; ek is nie beter as my voorouers nie.' Toe gaan lê hy onder die bos en raak aan die slaap. (1 Konings 19: 4-5, NV)

Selfs Jesus Christus, wat in alle dinge net soos ons was, het miskien depressie gehad. Boodskappers het na hom gekom en berig dat Herodes Antipas Jesus se geliefde vriend Johannes die Doper onthoof het:

Toe Jesus hoor wat gebeur het, het hy privaat per boot na 'n eensame plek teruggetrek. (Matteus 14:13)

God is nie kwaad oor ons depressie nie

Ontmoediging en depressie is normale dele van menswees. Dit kan veroorsaak word deur die dood van 'n geliefde, siekte, die verlies van 'n werk of status, egskeiding, die huis verlaat of baie ander traumatiese gebeure. Die Bybel wys nie dat God sy mense straf vir hul hartseer nie. Inteendeel, hy tree op as 'n liefdevolle Vader:

Dawid was baie benoud omdat die mans gepraat het om hom te stenig; elkeen was bitter van gees vanweë sy seuns en dogters. Maar Dawid het krag gevind in die HERE sy God. (1 Samuel 30: 6 NLV)

Elkana het sy vrou Hannah liefgehad, en die HERE het aan haar gedink. In die tyd het Hannah dus swanger geraak en 'n seun gebaar. Sy noem hom Samuel en sê: Omdat ek die HERE vir hom gevra het. (1 Samuel 1: 19-20 NLV)

Want toe ons in Macedonië kom, het ons geen rus gehad nie, maar ons is geteister tydens elke draai-konflik buite, met vrees binne-in. Maar God, wat die neergelegde troos, het ons getroos deur die koms van Titus, en nie net deur sy koms nie, maar ook deur die vertroosting wat u hom gegee het. (2 Korintiërs 7: 5-7 NV)

God is ons hoop te midde van depressie

Een van die groot waarhede van die Bybel is dat God ons hoop is as ons in die moeilikheid is, insluitend depressie. Die boodskap is duidelik. As depressie tref, hou u oë op God, sy krag en sy liefde vir u:

Die HERE self gaan voor u uit en sal met u wees; hy sal jou nooit verlaat en jou nie verlaat nie. Moenie bang wees nie; moenie moedeloos word nie. (Deuteronomium 31: 8 NLV)

Het ek u nie beveel nie? Wees sterk en waagmoedig. Moenie bang wees nie; moenie moedeloos word nie, want die HERE jou God sal met jou wees oral waar jy gaan. (Josua 1: 9, NV)

Die HERE is naby aan gebrokenes van hart en red diegene wat in gees verpletter is. (Psalm 34:18 NLV)

Moenie vrees nie, want ek is met jou; moenie verskrik wees nie, want ek is u God. Ek sal jou versterk en jou help; Ek sal u ondersteun met my regverdige regterhand. (Jesaja 41:10 NLV)

'Ek ken die planne wat ek vir u het', verklaar die HERE, 'is van plan om u voorspoedig te maak en nie skade aan u te doen nie, planne om u hoop en 'n toekoms te gee. Dan sal u my aanroep en tot my bid en Ek sal na jou luister. ' (Jeremia 29: 11-12 NLV)

En ek sal die Vader bid, en hy sal aan u 'n ander Trooster gee, dat hy vir ewig by u kan bly; (Johannes 14:16, KJV)

(Jesus het gesê) "En sekerlik is ek altyd by u, tot aan die einde van die tyd." (Matteus 28:20 NLV)

Want ons leef uit geloof, nie deur sig nie. (2 Korintiërs, 5: 7, NV)

[ Opmerking van die redakteur: Hierdie artikel is slegs bedoel om die vraag te beantwoord: Wat sê die Bybel oor depressie? Dit is nie ontwerp om simptome te diagnoseer en behandelingsopsies vir depressie te bespreek nie. As u erge, verswakte of langdurige depressie ervaar, beveel ons aan dat u advies by 'n berader of mediese dokter inwin.]

Voorgestelde bronne
Top 9 Depressiesimptome
Tekens van depressie
Simptome van kinderdepressie
Behandelings vir depressie

Samhain Gees wierook

Samhain Gees wierook

Godsdiens in Viëtnam

Godsdiens in Viëtnam

Magiese grondtoerusting, sentrering en afskermingstegnieke

Magiese grondtoerusting, sentrering en afskermingstegnieke