https://religiousopinions.com
Slider Image

Wat is die liefde vir Agape in die Bybel?

Agape-liefde is onbaatsugtige, opofferende, onvoorwaardelike liefde. Dit is die hoogste van die vier soorte liefde in die Bybel.

Hierdie Griekse woord ag p, en variasies daarvan word gereeld in die Nuwe Testament aangetref. Agape beskryf die soort liefde wat Jesus Christus vir sy Vader en sy volgelinge het, perfek.

Agape is die term wat God se onmeetlike, vergelykbare liefde vir die mensdom definieer. Dit is sy voortdurende, uitgaande, opofferende besorgdheid vir verlore en gevalle mense. God gee hierdie liefde sonder voorwaardes, onvoorwaardelik aan diegene wat onder homself nie verdienstelik en minderwaardig is nie.

Anders as Aggr liefde, "sê Anders Nygren, " is ongemotiveerd in die sin dat dit nie afhanklik is van enige waarde of waarde in die voorwerp van liefde nie. in enige spesifieke geval. '

God se goddelike liefde is 'n eenvoudige manier om agape op te som.

Agape-liefde in die Bybel

Een belangrike aspek van agape-liefde is dat dit verder strek as emosies. Dit is veel meer as 'n gevoel of sentiment. Agape-liefde is aktief. Dit demonstreer liefde deur optrede.

Hierdie bekende Bybelvers is die perfekte voorbeeld van liefde wat deur aksies uitgedruk word. Die allesomvattende liefde vir God vir die hele mensdom het daartoe gelei dat hy sy seun, Jesus Christus, gestuur het om te sterf en sodoende elke persoon te red wat in hom sou glo:

Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste Seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. (Johannes 3:16, ESV)

'N Ander betekenis van agape in die Bybel was' liefdesfees ', 'n algemene maaltyd in die vroeë kerk waarin Christelike broederskap en gemeenskap uitgedruk word:

Dit is verborge riwwe by u liefdesfees, terwyl hulle sonder vrees saam met u feesvier; herders voed hulself; waterlose wolke, deur winde meegesleur; vrugtelose bome in die laat herfs, twee keer dood, ontwortel; (Judas 12, ESV)

Jesus het aan sy volgelinge gesê dat hulle mekaar moet liefhê op dieselfde manier as wat hy hulle liefgehad het. Hierdie opdrag was nuut omdat dit 'n nuwe soort liefde geëis het, 'n liefde soos sy eie: agape-liefde. Wat sou die resultaat van hierdie soort liefde wees? Mense sal hulle as Jesus se dissipels kan herken vanweë hul onderlinge liefde:

'N Nuwe gebod gee ek aan julle dat julle mekaar moet liefhê; net soos ek julle liefgehad het, moet julle ook mekaar liefhê. Hieraan sal alle mense weet dat julle my dissipels is as julle liefde vir mekaar het. (Johannes 13: 34-35, ESV)
Hieraan weet ons liefde, dat hy sy lewe vir ons afgelê het, en dat ons ons lewens vir die broers moet aflê. (1 Johannes 3:16, ESV)

Jesus en die Vader is so 'tegelyk' dat volgens Jesus elkeen wat hom liefhet, ook deur die Vader en deur Jesus bemin sal word. Die idee is dat enige gelowige wat hierdie liefdesverhouding begin met gehoorsaamheid, Jesus en die Vader, eenvoudig reageer. Die eenheid tussen Jesus en sy volgelinge is 'n spieël van die eenheid tussen Jesus en sy hemelse Vader:

Wie my opdragte het en dit onderhou, is hy wat my liefhet. Die een wat my liefhet, sal deur my Vader bemin word, en ook ek sal hulle liefhê en myself aan hulle wys. (Johannes 14:21, NV)
Ek in hulle en jy in My, dat hulle volkome een kan word, sodat die wêreld kan weet dat U My gestuur het en hulle liefgehad het net soos U My liefgehad het. (Johannes 17:23, ESV)

Die apostel Paulus het die Korintiërs vermaan om die belangrikheid van liefde te onthou. Hy wou hê dat hulle liefde moet toon in alles wat hulle gedoen het. Paulus verhef liefde as die hoogste standaard in hierdie brief aan die kerk in Korinte. Liefde vir God en ander mense was om alles wat hulle gedoen het, te motiveer:

Laat alles wat u doen in liefde gedoen word. (1 Korintiërs 16:14, ESV)

Liefde is nie net 'n kenmerk van God nie, liefde is sy wese. God is fundamenteel liefde. Hy alleen hou van die volledigheid en volmaaktheid van die liefde:

Wie nie liefhet nie, ken God nie, want God is liefde. (1 Johannes 4: 8, ESV)

uitspraak

uh-GAH betaal

voorbeeld

Jesus het die liefde vir die liefde uitgeleef deur homself op te offer vir die sondes van die wêreld.

Ander soorte liefde in die Bybel

  • Eros is die woord vir sensuele of romantiese liefde.
  • Philia beteken broederliefde of vriendskap.
  • Storge beskryf die liefde tussen familielede.

Bronne

  • Bloesch, DG (2006). God, die Almagtige: krag, wysheid, heiligheid, liefde (p. 145). Downers Grove, IL: InterVarsity Press.
Wat beteken dit as u oor slange droom?

Wat beteken dit as u oor slange droom?

Handwerk vir die Imbolc Sabbat

Handwerk vir die Imbolc Sabbat

The Shakers: Origins, Beliefs, Invloed

The Shakers: Origins, Beliefs, Invloed