https://religiousopinions.com
Slider Image

Wat is 'n antipoop?

Die term antipoop verwys na enige persoon wat beweer dat hy pous is, maar wie se eis vandag deur die Rooms-Katolieke Kerk as ongeldig beskou word. Dit moet 'n eenvoudige konsep wees, maar in die praktyk is dit baie moeiliker en ingewikkelder as wat dit mag voorkom.

Die probleme lê daarin om te bepaal wie kwalifiseer as pous en waarom. Dit is nie genoeg om te sê dat hul verkiesing nie standaard prosedures gevolg het nie, omdat hierdie prosedures mettertyd verander het. Soms is dit nie eens van belang om die reëls na te kom nie; Innocent II is in die geheim verkies deur 'n minderheid kardinale, maar sy pousdom word vandag as wettig beskou. Dit is ook nie genoeg om te sê dat 'n vermeende pous nie 'n toereikende morele lewe gelei het nie, omdat baie wettige pouse vreeslike lewens gelei het, terwyl die eerste antipoop, Hippolytus, 'n heilige is.

Boonop het name mettertyd heen en weer verskuif tussen die lyste van pous en antipope omdat mense van plan verander het oor wat om met hulle te doen. Die amptelike lys van pousse in die Vatikaan heet die Annuario Pontificio, en daar is vandag nog vier gevalle waar dit nie heeltemal duidelik is of iemand 'n wettige opvolger van Peter was nie.

Silverius teen Vigilius

Pous Silverius is gedwing om te bedank deur Vigilius wat sy opvolger geword het, maar die datums stem nie ooreen nie. Die datum van die verkiesing van Vigilius word op 29 Maart 537 gelys, maar Silverius se bedanking word aangedui as 11 November 537. Tegnies kan daar nie twee pous gelyktydig wees nie, so een van hulle moes 'n antipoop wees maar die Annuario Pontificio beskou hulle as 'n geldige pous vir die betrokke periode.

Martin I teen Eugenius I

Martin I is op 16 September 655 in ballingskap oorlede, sonder dat ek ooit bedank het. Die mense van Rome was nie seker dat hy sou terugkeer nie en wou nie hê dat die Bisantynse keiser iemand vreeslik op hulle moes opdwing nie, en daarom kies hulle Eugenius I op 10 Augustus 654. Wie was die regte pous gedurende daardie jaar? Martin I is nie deur enige kanonies geldige prosedure uit die amp onthef nie, dus moet Eugenius se verkiesing as ongeldig beskou word, maar hy is steeds gelys as ’n wettige pous.

John XII teen Leo VIII teen Benedict V

In hierdie baie verwarrende toestand is Leo op 4 Desember 963 tot pous verkies, terwyl sy voorganger nog gelewe het John is nie dood op 14 Mei 964 nie en hy het nooit bedank nie. Leo het op sy beurt nog gelewe toe sy opvolger verkies is. Die pousdom van Benedictus word aangedui dat dit op 22 Mei 964 (net na die dood van John) begin het, maar Leo het nie op 1 Maart 965 gesterf nie. Is Leo 'n wettige pous, alhoewel Johannes nog gelewe het? Indien nie, dan was Benedictus vermoedelik geldig, maar as hy dit was, hoe was Benedictus dan 'n geldige pous? Leo of Benedictus moes 'n ongeldige pous ('n antipoop) gewees het, maar die Annuario Pontificio besluit nie die een of ander manier nie.

Benedict IX teen almal anders

Benedictus IX het in die geskiedenis van die Katolieke Kerk die mees verwarrende pousdom, oftewel die mees verwarrende drie pouske, gehad. Benedictus is met geweld uit 1044 verwyder en Sylvester II is verkies om sy plek in te neem. In 1045 het Benedictus weer beheer oorgeneem, en weer is hy verwyder maar ook hierdie keer het hy bedank. Hy is eers opgevolg deur Gregory VI en daarna deur Clement II, waarna hy weer 'n paar maande terug is voordat hy uitgeskiet is. Dit is nie duidelik dat Benedictus uit sy amp kanonies geldig was nie, wat sou beteken dat die ander drie wat hier genoem is, almal antipope was, maar die Annuario Pontificio hou hulle steeds op as 'n ware pous.

Biografie van Tertullianus, vader van die Latynse teologie

Biografie van Tertullianus, vader van die Latynse teologie

Wat was die Rajneesh-beweging?

Wat was die Rajneesh-beweging?

Die beste wenke vir die eksamen vir Christelike tieners

Die beste wenke vir die eksamen vir Christelike tieners