https://religiousopinions.com
Slider Image

Wat is kreasionisme? Is dit wetenskaplik?

Soos evolusie, kan kreasionisme meer as een betekenis hê. Op die mees basiese is kreasionisme die oortuiging dat die heelal geskep is deur 'n godheid van die een of ander aard, maar daarna is daar 'n groot verskeidenheid onder kreasioniste oor wat hulle glo en waarom. Sommige mense glo dat 'n god die heelal eenvoudig begin het en dit dan alleen gelaat het; ander glo in 'n god wat sedert die skepping aktief in die heelal betrokke was. Mense mag alle kreasioniste in een groep saamvoeg, maar dit is belangrik om te verstaan ​​waar hulle verskil en waarom.

01 van 06

Tipes kreasionisme en kreasionistiese denke

Spauln / Getty Images

Kreasionisme kom in baie verskillende vorms en groottes voor. Sommige kreasioniste glo in 'n plat aarde. Party glo in 'n jong aarde. Ander kreasioniste glo in 'n ou aarde. 'N Paar uitbeeld kreasionisme as wetenskaplik en ander verberg dit agter die etiket Intelligent Design. Enkele erken dat kreasionisme slegs 'n godsdienstige geloof is sonder enige verband met die wetenskap. Hoe meer u leer oor die verskillende soorte en vorme van kreasionistiese denke, hoe beter kan u kritiek wees.

02 van 06

Kreasionisme en evolusie

Die belangrikste kenmerk van wetenskaplike kreasionisme is miskien die fokus op evolusie. Alhoewel sommige kreasioniste probeer om aan wetenskaplike werk deel te neem of om argumente te probeer ontwikkel oor hoe 'n wêreldwye vloed die geologiese bewyse wat ons vind, kon geskep het, is die meeste van die dinge wat vir die debat onder die kreasioniste oorgedra word, net die aanvalle op evolusie self. Dit verraai wat die primêre bekommernis van kreasionisme uiteindelik is: om evolusie te verwerp en te ontken, en nie realistiese, redelike verklarings vir die ontwikkeling van die lewe te gee nie.

03 van 06

Kreasionisme en vloedgeologie

Die vloedverhaal in Genesis speel 'n sentrale rol in die argumente van wetenskaplike kreasioniste sentraaler as wat dit lyk asof baie buitestaanders besef. Die vloedverhaal word nie deur kreasioniste gebruik as 'n manier om bloot te probeer demonstreer dat kreasionisme wetenskaplik kan wees nie; dit is eerder ook 'n manier om evolusie te ondermyn. Die vloedverhaal demonstreer verder die mate waarin die kreasionisme uiteindelik afhanklik is van die fundamentalistiese godsdiens eerder as op die wetenskap of die rede.

04 van 06

Kreationistiese taktiek

Kreationistiese argumente teen evolusie hang baie af van onwaarhede, verdraaiings en fundamentele misverstande van die wetenskap. Kreasioniste moet dit doen omdat hul standpunt nie 'n kans teen evolusie uit 'n rasionele, wetenskaplike perspektief bied nie. 'N Beredeneerde, feite-gebaseerde debat is nie moontlik vir kreasionisme nie, dus moet kreasioniste noodwendig gebruik maak van halwe waarhede, wanvoorstellings en selfs reguit leuens. Dit is op sigself 'n openbaring oor wat die kreasionisme regtig is, want as die kreasionisme 'n klankstelsel was, sou dit heeltemal op die waarheid kon staatmaak.

05 van 06

Is kreasionisme wetenskaplik?

Kreasioniste redeneer gereeld dat hul posisie nie net wetenskaplik is nie, maar selfs dat dit wetenskapliker is as evolusie. Dit is 'n redelik dramatiese bewering, veral omdat daar bo enige twyfel of twyfel vasgestel is dat evolusie 'n wetenskaplike teorie is, gegrond op goeie wetenskaplike navorsing. Daarteenoor voldoen die kreasionisme nie aan enige basiese wetenskaplike standaard nie en pas nie by een van die basiese eienskappe van wetenskaplike navorsing nie. Die enigste manier waarop kreasionisme as wetenskaplik beskou kan word, is om die wetenskap te herdefinieer tot die punt dat dit onherkenbaar word.

06 van 06

Kreasionisme en wetenskap

Is kreasionisme en wetenskap antiteties? Nie soveel as wat u mag dink of ten minste nie, ook nie soos u dink nie. Kreasionisme is beslis nie wetenskaplik nie, en hoewel dit vanselfsprekend lyk om te konkludeer dat kreasionistiese oortuigings nie met die wetenskap versoenbaar is nie, moet die eerste wenk dat iets verkeerd is, duidelik wees wanneer ons kyk hoeveel moeite kreasioniste aanwend om te beweer dat dit wetenskaplik is en dat evolusie is. nie wetenskaplik nie.

Huwelik volgens die Bybel

Huwelik volgens die Bybel

Imbolc-rituele en seremonies

Imbolc-rituele en seremonies

Mikro-evolusie teen makro-evolusie

Mikro-evolusie teen makro-evolusie