https://religiousopinions.com
Slider Image

Wat beteken die gebed van die Here?

Die Onse Vader is 'n algemene naam vir die Onse Vader, die gebed wat Christus vir sy dissipels geleer het toe hulle Hom gevra het hoe om te bid (Lukas 11: 1-4). Die naam "Die Onse Vader" word deesdae meer gereeld deur Protestante gebruik as deur Katolieke; die Engelse vertaling van die Novus Ordo-massa verwys egter na die voordrag van die Onse Vader as die Onse Vader. Die gebed staan ​​ook bekend as die Pater Noster, na die eerste twee woorde van die gebed in Latyn.

Ons Vader wat in die hemel is,
laat u Naam geheilig word;
u koninkryk kom;
u wil geskied
op aarde soos in die hemel.
Gee ons vandag ons daaglikse brood.
Vergewe ons ons oortredinge,
soos ons diegene vergewe wat teen ons oortree.
En lei ons nie in versoeking nie;
maar verlos ons van die bose.
Want aan u behoort die koninkryk,
die krag en die heerlikheid,
vir ewig en altyd.
Amen.

Die betekenis van die Here se gebed, reël vir lyn

Die beste manier om die Onse Vader te verstaan, is om dit lyn vir lyn af te breek. As iets verwarrends lyk, kan u altyd 'n gesaghebbende bron soos die Kategismus van die Katolieke Kerk raadpleeg, wat die gebed breedvoerig verduidelik.

Ons Vader: God is 'ons' Vader, die Vader nie net van Christus nie, maar van ons almal. Ons bid tot Hom as broers en susters tot Christus en tot mekaar.

Wie in die hemel is: God is in die hemel, maar dit beteken nie dat Hy ver van ons is nie. Hy is verhewe bo die hele skepping, maar Hy is ook teenwoordig in die hele skepping. Ons ware tuiste is by Hom.

Laat u naam geheilig word: om te "heilig" is om heilig te wees; God se Naam is 'geheilig', heilig, bo alle ander. Maar dit is nie bloot 'n feitelike verklaring nie, dit is 'n versoekskrif aan God die Vader. As Christene wil ons dat almal God se naam as heilig vereer, want as ons God se heiligheid erken, trek ons ​​die regte verhouding met Hom.

U koninkryk kom: die koninkryk van God is sy heerskappy oor die ganse mensdom. Dit is nie net die objektiewe feit dat God ons koning is nie, maar ook ons ​​erkenning van sy regering. Ons sien uit na die koms van sy koninkryk aan die einde van die tyd, maar ons beywer dit ook vandag deur ons lewens te leef soos Hy wil hê dat ons dit moet uitleef.

U wil geskied op aarde net soos in die hemel: ons werk aan die koms van die koninkryk van God deur ons lewens aan te pas by sy wil. Met hierdie woorde versoek ons ​​God om ons te help om sy wil in hierdie lewe te ken en uit te voer, en dat ook die hele mensdom dit sal doen.

Gee ons vandag ons daaglikse brood: Met hierdie woorde versoek ons ​​God om ons te voorsien van alles wat ons nodig het (eerder as wat ons wil). "Ons daaglikse brood" is dit wat noodsaaklik is vir die alledaagse lewe. Dit beteken nie net die voedsel en ander goedere wat ons liggaamlike liggaam aan die lewe hou nie, maar ook wat ons siele voed. Om hierdie rede het die Katolieke Kerk altyd "ons daaglikse brood" gesien as 'n verwysing nie net na alledaagse voedsel nie, maar ook na die Brood van die Lewe, die Eucharistie se eie liggaam van die Christen, wat ons in die Nagmaal teenwoordig is.

Vergewe ons ons oortredings, soos ons diegene vergewe wat teen ons oortree: Hierdie versoekskrif is die uitdagendste deel van die Onse Vader-gebed, want dit vereis dat ons moet optree voordat God reageer. Ons het Hom al gevra om ons te help om sy wil te ken en dit te doen; hier vra ons Hom om ons sondes te vergewe, maar eers nadat ons die sondes van ander teen ons vergewe het. Ons smeek God om ons genade te betoon, nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat ons dit nie doen nie; maar ons moet eers genade betoon teenoor ander, veral as ons dink dat hulle dit nie verdien nie.

En lei ons nie in die versoeking nie. Hierdie petisie lyk aanvanklik verbasend, omdat ons weet dat God ons nie versoek nie; versoeking is die werk van die duiwel. Hier is kennis van die Griekse woord wat in Engels vertaal is as 'lood' nuttig. Soos die Kategismus van die Katolieke Kerk opmerk, "beteken die Grieks dat beide 'nie toelaat dat ons in versoeking gaan nie' en 'ons nie aan versoeking moet toevertrou nie.'" 'N Verleiding is 'n verhoor; in hierdie versoekskrif vra ons die Here om ons te verhinder om aan te gaan tot beproewings wat ons geloof en deug toets, en om ons sterk te hou wanneer ons sulke beproewinge moet ondervind.

Maar bevry ons van die kwaad: die Engelse vertaling verberg weer die volle betekenis van hierdie finale bede. Die 'slegte' hier is nie net slegte dinge nie; in die Grieks is dit “die bose” dit is Satan self, die een wat ons versoek. Ons bid eerstens om nie die Satan se beproewings aan te gaan nie, en nie om toe te gee wanneer hy ons versoek nie, en dan smeek ons ​​dat God ons uit Satan se greep sal verlos. Waarom is die standaardvertaling dan nie meer spesifiek nie ("verlos ons van die Bose")? Want soos die Kategismus van die Katolieke Kerk opmerk, "wanneer ons vra om verlos te word van die Bose, bid ons ook om bevry te word van alle euwels, hede, verlede en toekoms, waarvan hy die skrywer of aansteller is. "

Die doksologie: Die woorde "Want aan u behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid, tot in alle ewigheid" is nie eintlik deel van die gebed van die Here nie, maar 'n doksologie n liturgiese vorm van lof aan God. Dit word gebruik in die Massa en die Oostelike Goddelike Liturgie, sowel as in Protestantse dienste, maar hulle vorm nie behoorlik deel van die Onse Vader-gebed nie en hoef ook nie daarby in te sluit as u die Onse Vader-gebed buite die Christelike liturgie spreek nie.

Hebreeuse name vir seuns en hul betekenis

Hebreeuse name vir seuns en hul betekenis

Litha Craft Projekte

Litha Craft Projekte

Alles oor Guru Gobind Singh

Alles oor Guru Gobind Singh