https://religiousopinions.com
Slider Image

Wat is die Novus Ordo?

Novus Ordo is kort vir Novus Ordo Missae, wat letterlik die 'nuwe orde van die Mis' of die 'nuwe gewone van die Mis' beteken.

Die term Novus Ordo word dikwels as skandaal gebruik om die massa wat in 1969 deur pous Paul VI gepromulgeer is, te onderskei van die tradisionele Latynse massa wat in 1570 deur pous Pius V gepromulgeer is. bevat die teks van die Mis, tesame met die gebede vir elke viering van die Mis) is dit die Tradisionele Latynse Mis vervang as die normale vorm van die Mis in die Romeinse Rite van die Katolieke Kerk.

Die tradisionele Latynse massa was nog steeds geldig en kon altyd onder sekere omstandighede gevier word, maar die Novus Ordo het die vorm van die massa geword in die meeste Katolieke kerke.

Die "Gewone vorm" van die Romeinse Rite

Toe pous Benedictus XVI sy motu proprio Summorum Pontificum in 2007 vrygestel het, maak hy die deur oop vir n groter wyer viering van die tradisionele Latynse massa langs die Novus Ordo . Hy klassifiseer die twee vorme van die Mis volgens hoe gereeld hy verwag het dat hulle uitgevoer sou word: Die Novus Ordo is volgens Pope Benedictus die gewone vorm van die Romeinse Rite, terwyl die Tradisionele Latynse Mis die buitengewone vorm is. Albei is ewe geldig, en enige gekwalifiseerde priester kan ook vier.

Belangrike wanopvattings oor die Novus Ordo

Beide ondersteuners en afskuwers van die Novus Ordo, hou baie misvattinge oor die mis van Paulus VI. Die mees algemene is miskien die idee dat die Novus Ordo ' n produk van Vatikaan II is. Terwyl die Raadsvaders in Vatikaan II wel gevra het vir die hersiening van die massa, is die realiteit dat die massa reeds voor en tydens Vatikaan II hersien is. Die Raadsvaders en Paulus VI se begeerte was om die liturgie te vereenvoudig ten einde dit toegankliker te maak vir die gemiddelde leek. Terwyl die Novus Ordo die basiese struktuur van die tradisionele Latynse massa behou, verwyder dit enkele herhalings en vergemaklik dit die taal van die liturgie.

Ander wanopvattings is onder meer die idee dat die Novus Ordo in die landstaal gevier moet word (die taal van die mense wat tydens die messe aanbid) eerder as in Latyn, en dat die Novus Ordo die priester vereis om vier die massa wat die mense in die gesig staar. In werklikheid bly die voorgeskrewe taal vir enige Massa in die Romeinse Rite Latyn, hoewel die mondeling gebruik kan word (en die meeste massas word vandag in die spraak gevier); en hoewel die Romeinse Missal vir die Novus Ordo 'n voorkeur gee vir die viering van die massa wat die mense in die gesig staar wanneer dit moontlik is, bly die standaard viering ad orientem wat in die rigting van die Ooste of in die praktyk met die priester en die gemeente in dieselfde rigting.

Projekte ter viering van Samhain, die nuwe jaar van die hekse

Projekte ter viering van Samhain, die nuwe jaar van die hekse

Die voordele van meditasie

Die voordele van meditasie

Kaneelstok Yule Kandelaar

Kaneelstok Yule Kandelaar