https://religiousopinions.com
Slider Image

Wat is 'n sakrament?

'N Sakrament is 'n simboliese ritme in die Christelike godsdiens, waarin 'n gewone individu 'n persoonlike band met God kan maak. Die Baltimore-kategismus definieer 'n sakrament as' 'n uiterlike teken ingestel deur Christus om genade te gee. ' Die verbinding, genaamd innerlike genade, word deur 'n priester of biskop aan 'n gemeentelid oorgedra, wat 'n spesifieke stel frases en aksies gebruik in een van die sewe spesiale seremonies.

Elk van die sewe sakramente wat deur die Katolieke kerk gebruik word, word minstens in die verbygaan genoem in die Nuwe Testament van die Bybel. Dit is in die 4de eeu nC deur St. Augustinus beskryf, en die presiese taal en handelinge is gekodifiseer deur die Christen-filosowe, bekend as die vroeë skolastiek in die 12de en 13de eeu.

Waarom het 'n sakrament 'n 'uiterlike teken nodig'?

Die huidige Kategismus van die Katolieke Kerk merk op (par. 1084), '' Aan die regterhand van die Vader gesit en die Heilige Gees uitgestort op sy Liggaam wat die Kerk is, handel Christus nou deur die sakramente wat hy ingestel het om sy genade te kommunikeer . " Terwyl mense wesens van liggaam sowel as siel is, vertrou hulle hoofsaaklik op die sintuie om die wêreld te verstaan ​​. Graas as geestelike geskenk eerder as liggaamlik, is iets wat die ontvanger nie kan sien nie: Die Katolieke Kategismus bevat handelinge, woorde, en artefakte om die genade 'n fisiese werklikheid te maak.

Die woorde en handelinge van elke sakrament, tesame met die fisiese artefakte wat gebruik word (soos brood en wyn, heilige water, of gesalfde olie), is 'n voorstelling van die onderliggende geestelike werklikheid van die sakrament en 'maak die huidige genade dat hulle dui. " Hierdie uiterlike tekens help gemeentelede om te verstaan ​​wat gebeur as hulle die sakramente ontvang.

Sewe sakramente

Daar is sewe sakramente wat in die Katolieke kerk beoefen word. Drie gaan oor die inwyding van die kerk (doop, bevestiging en nagmaal), twee handel oor genesing (belydenis en salwing van siekes), en twee is sakramente van diens (huwelik en heilige ordes).

Die uitdrukking "ingestel deur Christus" beteken dat elkeen van die sakramente wat aan die gelowiges toegedien word, herinner aan gebeure in die Nuwe Testament deur Christus of sy volgelinge wat ooreenstem met elke sakrament. Deur die verskillende sakramente verklaar die Kategismus dat gemeentelede nie net die genade ontvang wat hulle ken nie; hulle word ingetrek in die verborgenhede van Christus se eie lewe. Hier is voorbeelde uit die Nuwe Testament met elk van die sakramente:

 1. Die doop vier die eerste inisiasie van 'n individu in die kerk, hetsy as 'n baba of as 'n volwassene. Die ritus bestaan ​​uit 'n priester wat water oor die kop gooi van die persoon wat gedoop word (of in water gedoop word), want hy sê: "Ek doop u in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees." In die Nuwe Testament het Jesus Johannes gevra om hom in die Jordaanrivier te doop, in Matteus 3: 13 17.
 2. Bevestiging word naby puberteit gehou wanneer 'n kind sy of haar opleiding in die kerk voltooi het en gereed is om 'n volwaardige lidmaat te word. Die ritus word uitgevoer deur ’n biskop of priester, en dit behels die salwing van die voorkop van die gemeentelid met chrism (heilige olie), handoplegging en die uitspraak van die woorde “word verseël met die gawe van die Heilige Gees.” Die bevestiging van kinders is nie in die Bybel nie, maar die apostel Paulus voer 'n handoplegging as 'n seën vir voorheen gedoopte mense, soos beskryf in Handelinge 19: 6.
 3. Heilige Nagmaal, bekend as die Eucharistie, is die ritueel wat tydens die Laaste Avondmaal in die Nuwe Testament beskryf word. Tydens die messe word brood en wyn deur die priester gewy en dan aan elkeen van die gemeentelede uitgedeel, geïnterpreteer as die ware Liggaam, Bloed, Siel en Godheid van Jesus Christus. Hierdie ritme word deur Christus uitgevoer tydens die Laaste Avondmaal, in Lukas 22: 7 38.
 1. Nadat 'n gemeentelid hul sondes bely en hul take ontvang het, sê die priester: "Ek stel jou vry van jou sondes in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees." In Johannes 20:23 (NIV), sê Christus na sy opstanding vir sy apostels: "As u iemand se sondes vergewe, word hulle sondes vergewe; as u hulle nie vergewe nie, word hulle nie vergewe nie."
 2. Salwing van die siekes (uiterste unksie of laaste rites). 'N Priester word langs die bed gelei en salf die gemeentelid en sê: "Deur hierdie teken word u gesalf met die genade van die versoening van Jesus Christus en is u vrygestel van alle dwaling van die verlede en vrygestel om u plek in te neem in die wêreld wat hy vir ons voorberei het. . " Christus het gedurende sy bediening verskeie siek en sterwende individue gesalf (en genees), en hy het sy apostels aangespoor om dit ook te doen in Matteus 10: 8 en Markus 6: 13.
 3. Die huwelik, 'n aansienlik langer ritueel, bevat die uitdrukking "What God has joined, let niemand onder die indruk gebring word.” Christus seën die troue in Kana in Johannes 2: 1 11 deur water in wyn te verander.
 1. Holy Orders, die sakrament waardeur 'n man as ouderling in die Katolieke kerk georden word. "Die genade van die Heilige Gees wat op hierdie sakrament pas, is die opstelling van Christus as Priester, Leraar en Pastoor, van wie die geordende mense predikant word." In 1 Timotheüs 4: 12 16 stel Paulus voor dat Timoteus as 'n prediker 'georden' is.

Hoe gee 'n sakrament genade?

Terwyl die uiterlike tekens die woorde en handelinge en die fisieke items van ’n sakrament nodig is om die geestelike werklikheid van die sakrament te help verklaar, maak die Katolieke Kategismus duidelik dat die uitvoering van die sakramente nie as magies beskou moet word nie; die woorde en handelinge is nie die ekwivalente van 'spel' nie. Wanneer 'n priester of biskop 'n sakrament uitvoer, is dit nie hy wat die persoon wat die sakrament ontvang, genade gee nie; dit is Christus wat self deur die priester of biskop optree.

Soos die Kategismus van die Katolieke Kerk opmerk (par. 1127), in die sakramente "Christus is self aan die werk: dit is hy wat doop, hy wat in sy sakramente optree om die genade wat elke sakrament beteken, te kommunikeer." Alhoewel die genade wat in elke sakrament gegee word, daarvan afhang dat die ontvanger geestelik gereed is om dit te ontvang, is die sakramente self nie afhanklik van die persoonlike geregtigheid van die priester of die persoon wat die sakramente ontvang nie. In plaas daarvan werk hulle “op grond van die reddende werk van Christus, eenmalig voltrek” (par. 1128).

Die evolusie van die sakramente: misterie godsdienste

Sommige geleerdes het aangevoer dat die Katolieke sakramente ontwikkel het uit 'n stel praktyke wat bestaan ​​het terwyl die vroeë Christelike kerk gestig is. Gedurende die eerste drie eeue nC was daar verskillende klein Grieks-Romeinse godsdienstige skole wat 'geheimsinnige godsdienste' genoem word, 'sekretiese kultusse wat individuele godsdienstige ervarings aangebied het. Die raaiselkulture was nie godsdienste nie, en ook nie in stryd met die hoofstroomgodsdienste of met die vroeë Christelike kerk nie, het hulle toegewydes toegelaat om 'n spesiale band met die gode te hê.

Die beroemdste van die skole was die Eleusinian Mysteries, wat inisiasieseremonies gehou het vir die kultus van Demeter en Persefone op Eleusis. Enkele geleerdes het na sommige van die rituele wat in die raaiselgodsdienste gevier is privaatheid, huwelik, dood, versoening, verlossing, opofferings en vergelykings getrek, wat daarop dui dat die Christelike sakramente moontlik uitgroei van, of wat verband hou met die sakramente soos dit deur hierdie ander gelowe beoefen is.

Die duidelikste voorbeeld wat die twaalfde-eeuse kodifisering van die sakrament van die salwing van siekes voorspel het, is die 'taurobolium-ritme', wat die offer van 'n bul en die bad van die gemeentelede in bloed behels het. Dit was suiweringsrites wat geestelike genesing gesimboliseer het. Ander geleerdes verwerp die verband omdat Christus se lering afgodery uitdruklik verwerp het.

Hoe die sakramente ontwikkel is

Die vorm en inhoud van sommige van die sakramente het verander namate die kerk verander het. In die vroeë kerk, byvoorbeeld, is die drie vroegste gevestigde sakramente van die Doop, Bevestiging en die Eucharistie saam gelei deur 'n biskop tydens die Paasfeeswag, toe die nuwe inisiatiewe in die vorige jaar in die kerk gebring is en hul eerste Eucharistie gevier is. Toe Konstantyn die Christendom die staatsgodsdiens maak, het die getal mense wat gedoop is eksponensieel gegroei, en die Westerse biskoppe het hul rolle aan priesters (voorgangers) gedelegeer. Bevestiging was nie 'n ritueel wat aan die einde van die tienerjare as teken van volwassenheid gedoen is nie.

Die spesifieke Latynse frasering wat gebruik word Nuwe Testament is in Grieks geskryf en die artefakte en handelinge wat in die seënrituele gebruik is, is in die 12de eeu deur die vroeë skolastiek gevestig. Gebou op die teologiese leer van Augustinus van Hippo (354 430 nC), Peter Lombard (1100 1160); William van Auxerre (1145 1231), en Duns Scotus (1266 1308) het die presiese beginsels geformuleer waarvolgens elk van die sewe sakramente uitgevoer moes word.

Bronne:

 • Andrews, Paul. "Heidense geheimenisse en Christelike sakramente." Studies: An Irish Quarterly Review 47.185 (1958): 54-65. Print.
 • Lannoy, Annelies. "St Paul in die vroeë 20ste eeuse godsdiensgeskiedenis. 'The Mystic of Tarsus' en die Pagan Mystery Cults after the Correspondence of Franz Cumont and Alfred Loisy." Zeitschrift fur Religions- und Geistesgeschichte 64.3 (2012): 222-39. Print.
 • Metzger, Bruce M. "Oorwegings van metodologie in die studie van die misterie-godsdienste en vroeë Christendom." The Harvard Theological Review 48.1 (1955): 1-20. Print.
 • Nock, AD "Hellenistiese verborgenhede en Christelike sakramente." Mnemosyne 5.3 (1952): 177-213. Print.
 • Rutter, Jeremy B. "Die drie fases van die Taurobolium." Phoenix 22.3 (1968): 226-49. Print.
 • Scheets, Thomas M. "The Mystery Religions Again." The Classical Outlook 43.6 (1966): 61-62. Print.
 • Van den Eynde, Damian. "Die teorie van die samestelling van die sakramente in die vroeë skolastiek (1125-1240)." Franciscan Studies 11.1 (1951): 1-20. Print.
The Shakers: Origins, Beliefs, Invloed

The Shakers: Origins, Beliefs, Invloed

Hoe om 'n ondersoek na die gewete te doen

Hoe om 'n ondersoek na die gewete te doen

Top 6 inleidende boeke oor Islam

Top 6 inleidende boeke oor Islam