https://religiousopinions.com
Slider Image

Wat is die ster van Dawid in die Judaïsme?

The Star of David is 'n sespuntige ster wat bestaan ​​uit twee gelyksydige driehoeke wat bo-op mekaar geplaas is. Dit staan ​​ook bekend as 'n heksagram. In Hebreeus word dit die magen David ( ) genoem, wat die “skild van Dawid” beteken.

Die ster van Dawid het geen godsdienstige betekenis in die Judaïsme nie, maar dit is een van die simbole wat die meeste met die Joodse volk geassosieer word.

Origins of the Star of David

Die oorsprong van die Ster van Dawid is onduidelik. Ons weet wel dat die simbool nie altyd uitsluitlik met Judaïsme geassosieer is nie, maar ook op verskillende punte in die geskiedenis deur Christene en Moslems gebruik is. Soms is dit selfs met koning Salomo geassosieer in plaas van koning Dawid.

Die ster van Dawid word eers in die middeleeue in rabbynse literatuur genoem. Dit was gedurende die laaste deel van hierdie era dat kabbaliste, die Joodse mistieke, die simbool met 'n dieper geestelike betekenis begin vereenselwig. Een sittingur (’n Joodse gebedsboek), gedateer uit 1512 in Praag, vertoon’ n groot ster van Dawid op die buiteblad met die uitdrukking:

'Hy sal verdien om 'n wonderlike geskenk te gee aan elkeen wat die Skild van Dawid aangryp.'

Die ster van Dawid is uiteindelik as 'n Joodse simbool gesementeer toe dit 'n gunsteling argitektoniese versiering op Joodse geboue in die Middeleeue geword het. Volgens German-gebore Israelitiese filosoof en historikus Gershom Sholem, het baie Jode hierdie simbool in Oos-Europa aangeneem in ‘n poging om die voorbereiding van die Christelike kruis te pas.

Toe Hitler tydens die Tweede Wêreldoorlog die Jode gedwing het om 'n geel Ster van Dawid as 'n 'badge of shame' te dra, het die simbool prominent as 'n Joodse simbool gesementeer. Jode is ook gedurende die Middeleeue gedwing om kentekens te dra, hoewel nie altyd 'n ster van Dawid nie.

Jode het die simbool herwin, begin met Sioniste tydens die Eerste Sionistiese Kongres in 1897, waar die Ster van Dawid gekies is as die sentrale simbool van die vlag van die toekomstige Staat Israel. Die vlag van Israel het vandag 'n blou ster van Dawid prominent in die middel van 'n wit vaandel met twee horisontale blou lyne aan die bokant en onderkant van die vlag.

Net so is baie Juwele -kledingstukke wat vandag die Ster van Dawid prominent vertoon.

Wat is die David Connection?

Die simbool s assosiasie met King David kom meestal uit Joodse legende. Daar is byvoorbeeld 'n ' Midrash' wat sê dat toe David 'n tiener was, het hy 'n vyand, koning Nimrod, beveg. Die skild van David was saamgestel uit twee ineengeslote driehoeke wat aan die agterkant van 'n ronde skild vasgemaak is, en op 'n stadium het die geveg so intens geword dat die twee driehoeke aanmekaar gesmelt is. Dawid het die stryd gewen en die twee driehoeke staan ​​voortaan bekend as magen David, die Skild van Dawid. Hierdie verhaal is natuurlik net een van vele.

Simboliese Betekenisse

Daar is verskillende idees oor die simboliese betekenis van die ster van Dawid. Sommige kabbaliste het gedink dat die ses punte God se absolute heerskappy oor die heelal in al ses rigtings verteenwoordig: noord, suid, oos, wes, op en af. Kabbaliste het ook geglo dat die twee driehoeke die mensdom verteenwoordig s tweeledige aard goeds en kwaad en dat die ster gebruik kan word as beskerming teen bose geeste.

Die struktuur van die ster, met twee oorvleuelende driehoeke, word ook beskou as die verhouding tussen God en die Joodse volk. Die ster wat opwaarts is, simboliseer God, en die ster wat neerwys, verteenwoordig Jode op aarde. Nog ander het opgemerk dat daar 12 sye op die driehoek is, wat miskien die twaalf stamme verteenwoordig.

Opgedateer deur Chaviva Gordon-Bennett.

Projekte ter viering van Samhain, die nuwe jaar van die hekse

Projekte ter viering van Samhain, die nuwe jaar van die hekse

Die voordele van meditasie

Die voordele van meditasie

Kaneelstok Yule Kandelaar

Kaneelstok Yule Kandelaar