https://religiousopinions.com
Slider Image

Wat is 'swart en wit denke'?

Sien u die wêreld in swart en wit of is daar grys skakerings? Om iets - konsepte, mense, idees, ens. - in twee heeltemal teenoorgestelde groepe te klassifiseer, eerder as om 'n middelveld te sien, word 'swart en wit denke' genoem. Dit is 'n baie algemene logiese fout wat ons almal gereeld tref.

Wat dink swart en wit?

Mense het 'n sterk behoefte om alles te kategoriseer; dit is nie 'n fout nie, maar eerder 'n bate. Sonder ons vermoë om afgesonderde gevalle te neem, hulle in groepe bymekaar te maak en dan veralgemenings te maak, sou ons nie wiskunde, taalgebruik of selfs die vermoë tot samehangende denke hê nie. Sonder die vermoë om van die spesifieke na die abstrakte te veralgemeen, sou u dit nie nou kon lees en verstaan ​​nie. Nietemin, soveel van die belangrike bate as wat dit is, kan dit nog steeds te ver gevoer word.

Een van die maniere waarop dit kan voorkom, is wanneer ons te ver gaan om ons kategorieë te beperk. Natuurlik kan ons kategorieë nie oneindig wees nie. Ons kan byvoorbeeld nie elke voorwerp en elke konsep in sy eie unieke kategorie plaas nie, wat nie verband hou met alles anders nie. Terselfdertyd kan ons ook nie probeer om absoluut alles in een of twee heeltemal ongedifferensieerde kategorieë te plaas nie.

Wanneer laasgenoemde situasie voorkom, word dit gewoonlik 'swart en wit denke' genoem. Dit word dit genoem vanweë die neiging van die twee kategorieë om swart en wit te wees; goed en kwaad of reg en verkeerd.

Tegnies kan dit beskou word as 'n soort valse digotomie. Dit is 'n informele mislukking wat plaasvind as ons slegs twee keuses in 'n argument moet kry en een moet kies. Dit is ondanks die feit dat daar verskeie opsies is wat nie behoorlik oorweeg is nie.

Die mislukking van swart en wit denke

As ons 'n slagoffer word van swart en wit denke, het ons verkeerdelik 'n hele spektrum moontlikhede verminder tot die twee mees ekstreme opsies. Elkeen is die teenoorgestelde teenoor mekaar, sonder enige grys skakerings tussenin. Dikwels is hierdie kategorieë ons eie skepping. Ons probeer om die wêreld te dwing om aan te pas by ons vooropvattings oor hoe dit moet lyk.

As 'n alledaagse voorbeeld: baie mense dring daarop aan dat elkeen wat nie met ons is nie, teen ons moet wees. Hulle kan dan met reg as 'n vyand behandel word.

Hierdie digotomie veronderstel dat daar slegs twee moontlike kategorieë is - met ons en teen ons - en dat alles en almal aan eersgenoemde of laasgenoemde moet behoort. Moontlike grys skakerings, soos om met ons beginsels saam te stem, maar nie met ons metodes nie, word heeltemal geïgnoreer.

Natuurlik moet ons nie die soortgelyke fout begaan deur aan te neem dat sulke digotome nooit geldig is nie. Eenvoudige voorstelle kan dikwels as waar of vals gekategoriseer word.

Mense kan byvoorbeeld verdeel word in diegene wat in staat is om 'n taak te verrig en die wat dit tans nie kan doen nie. Alhoewel daar baie soortgelyke situasies kan voorkom, is dit gewoonlik nie die onderwerp van debat nie.

Die swart en wit van kontroversiële kwessies

Waar swart en wit denke 'n lewendige saak is en 'n werklike probleem is, is daar debatte oor onderwerpe soos politiek, godsdiens, filosofie en etiek.

Hierin is swart en wit denke soos 'n infeksie. Dit verminder die besprekingsvoorwaardes onnodig en skakel 'n hele reeks moontlike idees uit. Dikwels demoniseer dit ook ander deur hulle implisiet in die 'Swart' te kategoriseer - die euwel wat ons veronderstel is om te vermy.

Ons wêreldbeskouing

Die basiese houding wat agter swart en wit denke lê, kan ook dikwels 'n rol speel by ander kwessies. Dit geld veral in die manier waarop ons die stand van ons lewens evalueer.

Mense wat depressie ervaar, beskou hulle byvoorbeeld die wêreld in swart en wit. Hulle kategoriseer ervarings en gebeure in ekstreme terminologie wat ooreenstem met hul algemeen negatiewe perspektief op die lewe.

Dit is nie te sê dat almal wat met swart en wit denke besig is, depressief is of noodwendig ly of negatief is nie. In plaas daarvan is die punt bloot om daarop te let dat daar 'n algemene patroon is vir sulke denke. Dit kan gesien word in die konteks van depressie sowel as die konteks van gebrekkige argumente.

Die probleem behels die houding wat 'n mens neem ten opsigte van die wêreld rondom ons. Ons dring daarop aan dat dit ooreenstem met ons vooropvattings eerder as om ons denke aan te pas om die wêreld soos dit is, te aanvaar.

Projekte ter viering van Samhain, die nuwe jaar van die hekse

Projekte ter viering van Samhain, die nuwe jaar van die hekse

Die voordele van meditasie

Die voordele van meditasie

Kaneelstok Yule Kandelaar

Kaneelstok Yule Kandelaar