https://religiousopinions.com
Slider Image

Watter tipe godsdiens is die Christendom?

Ongeveer een derde van alle mense in die wêreld behoort aan die Christelike godsdiens. Daar is geen twyfel dat die Christendom as 'n godsdiens een van die grootste en magtigste kragte op die planeet is nie - dit sou inderdaad die planeet oorheers as dit nie die feit was dat dit op soveel verskillende maniere verdeel is nie. Maar watter soort godsdiens is die Christendom?

Godsdienste kom in verskillende vorms en groottes voor

Daar is baie verskillende klassifikasies van godsdiens, elkeen met hul eie besondere eienskappe wat hulle van mekaar onderskei. Hulle is egter nie onderling uitsluitend nie - enige godsdiens kan terselfdertyd lid van verskillende kategorieë wees. Die begrip van die aard van die Christendom en die Christelike geloof kan grootliks ondersteun word deur 'n beter begrip te hê van hoe en waarom dit tot verskillende godsdienstige groepe behoort.

Alhoewel baie Christene voel dat hulle God in die natuur of deur natuurlike gebeure kan sien of ervaar, kwalifiseer die Christendom nie leerstellig as 'n natuurgodsdiens nie. Niks in die tradisionele Christelike teologie dui daarop dat die primêre manier om God te vind en te ervaar in die natuur is nie. Sekere uitdrukkings van die Christendom neig miskien meer tot die natuurgodsdienste, maar hulle is 'n klein minderheid.

In 'n soortgelyke sin is die Christendom ook nie 'n mistieke godsdiens nie. Toegegee, baie individuele Christene het mistieke ervarings gehad en hierdie ervarings het op hul beurt belangrike rolle gespeel in die ontwikkeling van die Christendom deur die eeue heen. Desondanks word sulke ervarings nie aangemoedig vir die rang-en-lêer Christene nie.

Laastens is die ortodokse Christendom ook nie 'n profetiese godsdiens nie. Profete het miskien 'n rol in die Christelike geskiedenis gespeel, maar die meeste Christene glo dat God se openbarings voltooi is; daarom is daar tegnies 'n rol wat profete nie vandag speel nie. Dit is nie waar vir sommige Christelike denominasies nie - byvoorbeeld Mormone en miskien ook Pinksterfeeste - maar vir die meeste wat tradisionele Christelike leringe volg, is die era van profete verby.

Kwaliteite van die Christendom

Ons kan die Christendom beskou as deel van drie ander godsdienstige groeperinge: sakramentele godsdienste, geopenbaarde godsdienste, en verlossingsgodsdienste. Laasgenoemde twee is die algemeenste van toepassing: dit sou moeilik wees om enige vorm van Christendom te vind wat nie as 'n geopenbaarde of verlossingsgodsdiens kwalifiseer nie. Dit kan egter betwis word dat dit miskien nie heeltemal gepas is om sommige vorme van die Christendom as 'n sakramentele godsdiens te beskryf nie.

Die meeste vorme en sekerlik die meeste tradisionele en ortodokse vorms plaas baie klem op sakramentele rituele en seremonies. Sommige het wel seremonies en priesters afgemaai as kulturele artefakte wat eenvoudig nie deel uitmaak van die manier waarop die Christendom oorspronklik was of moes wees nie. As hierdie vorms steeds as sakramentele godsdienste kwalifiseer, is dit net skaars.

Die Christendom is 'n verlossingsgodsdiens omdat dit 'n boodskap van verlossing leer wat veronderstel is om op die ganse mensdom van toepassing te wees. Hoe verlossing bewerkstellig word, wissel: sommige vorme beklemtoon werke, sommige beklemtoon geloof, en ander argumenteer dat redding tot almal kom, ongeag die werklike godsdiens wat hulle volg. Hoe dit ook al sy, die presiese lewensomstandighede word egter oor die algemeen beskou as redding en tot God.

Die Christendom is ook 'n geopenbaarde godsdiens omdat dit tradisioneel baie fokus op openbarings van God. Vir die meeste Christene kan die geheel van hierdie openbarings in die Bybel gevind word, maar sommige Christelike groepe het ook openbarings uit ander bronne ingesluit. Dit is nie belangrik waar daardie onthullings versamel word nie; Wat belangrik is, is die idee dat hulle 'n teken is van 'n aktiewe God wat baie belangstel in wat ons doen en hoe ons dit doen. Dit is nie 'n Horlosiemaker-God wat bloot na ons kyk nie, maar eerder iemand wat 'n belangstelling in menslike aangeleenthede gemaak het en van voorneme is om ons te lei op 'n pad wat geskik geag word.

In die tradisionele Christendom is verlossing, openbaring en sakrament alles verweef. Verlossing word via openbaring gekommunikeer, terwyl sakrament 'n sigbare teken is van die belofte van verlossing. Die presiese inhoud van elke stap sal van een Christelike groep tot 'n ander verskil, maar in almal is die basiese struktuur relatief stabiel.

The Shakers: Origins, Beliefs, Invloed

The Shakers: Origins, Beliefs, Invloed

Hoe om 'n ondersoek na die gewete te doen

Hoe om 'n ondersoek na die gewete te doen

Top 6 inleidende boeke oor Islam

Top 6 inleidende boeke oor Islam