https://religiousopinions.com
Slider Image

Wie was die Engel wat Moses tydens die uittog gelei het?

Die verhaal van die uittog wat die Hebreeuse volk deur die woestyn geneem het na die land wat God belowe het om aan hulle te gee, is 'n beroemde, wat in beide die Torah en die Bybel beskryf word. Een van die sleutelfigure in die verhaal is die geheimsinnige engel wat God stuur om sy mense te lei en te beskerm terwyl die profeet Moses hulle vorentoe lei.

Wie was die engel? Sommige sê dat dit die Engel van die Here was: God self het in die vorm van 'n engel verskyn. En sommige sê dit was Metatron, 'n kragtige aartsengel wat met God se naam geassosieer word.

Die engel reis saam met die Hebreeuse volk deur die woestyn nadat hulle slawerny in Egipte vrygemaak het vir vryheid, en bedien 'n persoonlike gids bedags (in die vorm van 'n wolk) en snags (in die vorm van 'n vuurkolom): " Bedags het die Here voor hulle in 'n wolkkolom voor hulle uit gegaan om hulle op pad te lei en snags in 'n vuurkolom om hulle lig te gee, sodat hulle bedags of nag kon reis. die vuurkolom in die nag het sy plek voor die volk verlaat. ' (Eksodus 13: 21-22).

Die Torah en die Bybel neem later aan dat God sê: 'Kyk, ek stuur 'n engel voor u uit om u op die pad te bewaak en na die plek te bring wat ek voorberei het. Let op hom en luister na wat hy sê. moenie in opstand kom teen hom nie; hy sal u opstand nie vergewe nie, omdat my Naam in hom is. As u mooi luister na wat hy sê en alles doen wat ek sê, sal ek 'n vyand van u vyande wees en u teenstanders teenstaan. Die engel sal voor u uit gaan en u bring na die land van die Amoriete, Hetiete, Feresiete, Kanaäniete, Hewiete en Jebusiete, en ek sal hulle uitwis. moet hulle afbreek en hul heilige klippe stukkend breek: aanbid die HERE u God, en sy seën sal wees op u voedsel en water. Ek sal siektes onder u wegneem, en niemand sal mishandel of onvrugbaar wees in u land nie. gee jou 'n volledige lewensduur. ' (Eksodus 23: 20-26).

Mysterious Angel

In sy boek Exodus: Question by Question skryf die skrywer William T. Miller dat die sleutel tot die uitvind van die identiteit van die engel sy naam is: "Die engel word nie geïdentifiseer nie ... Die een ding waarvan ons seker is, is dat dit in 23: 21, God sê 'my naam is in hom.' ... Hy word deur sy regte naam, Yahweh, voorgestel. '

God verskyn in engele vorm

Sommige mense glo dat die engel uit hierdie teksgedeelte God self voorstel, wat in engele vorm verskyn.

Edward P. Myers skryf in sy boek A Study of Angels dat "dit die Here self was wat aan hom [Moses] verskyn het." Myers merk op dat die engel soos God praat, soos wanneer die engel in Eksodus 33:19 verklaar dat "Ek sal al my goedheid voor u laat verbygaan en my Naam, die Here, in u teenwoordigheid verkondig." Hy skryf: 'Die identiteit van die teenwoordigheid wat saam met die kinders van Israel gegaan het' is 'die Here sowel as die Engel van God'.

David Jeremiah noem in sy boek What the Bible Says About Angels: "Hierdie engel was beslis 'n sny bo gewone engele, want God se 'Naam' was in hom. Hy kon ook sondes vergewe - en 'wie kan vergewe' sondig maar God alleen? ' (Markus 2: 7). Die Engel van die Here het die Israeliete persoonlik uit Egipte na die Beloofde Land gelei. '

Die feit dat die engel in 'n glorieryke wolk verskyn het, is ook 'n aanduiding dat hy die Engel van die Here is. Baie Christene glo dat Jesus Christus verskyn voor sy inlywing later in die geskiedenis (waarna die verskyning van die Engel van die Here ophou) ), skryf John S. Barnett en John Samuel in hul boek Living Hope for the End of Days: "In die Ou Testament het God sy teenwoordigheid gemanifesteer deur 'n sigbare gloeiende wolk wat sy heerlikheid aandui. Israel is gelei deur 'n vuurkolom en 'n wolk. " Barnett skryf dat Jesus Christus in die Nuwe Testament dikwels gepaard gegaan het met dieselfde soort wolk: 'Openbaring 1: 7 sê:' Kyk, hy kom met wolke, en elke oog sal hom sien, selfs hulle wat hom deursteek het. ' Jesus is soos in 'n wolk geklee, die laaste keer dat die apostel Johannes Hom sien in die hemel opvaar in Handelinge 1: 9. En Johannes het die engele gehoor wat met die apostels gepraat het, gesê dat Jesus 'op dieselfde manier sou terugkeer' (Handelinge 1:11 ).

Jeremia skryf in What the Bible Says About Angels : "Dit lyk baie moontlik dat Christus in die Ou Testament na die aarde gekom het in die vorm van 'n engel - die grootste Engel."

Aartsengel Metatron

Twee Joodse gewyde tekste, die Zohar en die Talmud, identifiseer die geheimsinnige engel as aartsengel Metatron in hul kommentaar, vanweë die verbintenis van Metatron met God se naam. Die Zohar sê: "Wie is Metatron? Hy is die hoogste aartsengel, wat meer as enige van die leërskare van God beskou word. Die letters [van sy naam] is die groot raaisel. U kan die letters vav, hooi wat [deel is van] vertaal die naam van God. '

In sy boek Guardians at the Gate: Angelic Vice Regency in Late Antiquity noem die skrywer Nathaniel Deutsch Metatron "'n engele wese wat die naam van God verpersoonlik" en voeg by dat die apokriewe teks in die Book of Henoch bevestig dat: "Die eksplisiete identifikasie van Metatron met die Engel van die Here in Eksodus 23 verskyn in 3 Henog 12, waar Metatron verklaar dat die God 'my kleiner YHWH' genoem het in die teenwoordigheid van sy hemelse huisgesin, soos geskrywe is (Exodus 23:21): 'Want my naam is in hom. ''

'N Engelstalige herinnering aan God se trou

Ongeag wie die engel is, hy dien as 'n kragtige herinnering aan God se getrouheid aan gelowiges, skryf Peter E. Enns in sy boek The NIV Application Commentary: Exodus: "Die engel vervolg hier sy verlossingsrol vanaf die begin van God se verlossingswerk in Ongeag die raaisel rondom sy presiese identiteit en ondanks die feit dat hy nie gereeld in Eksodus genoem word nie, is hy ongetwyfeld 'n sentrale figuur in Israel se verlossing. En as ons die virtuele vergelyking van die engel en Jahwe in gedagte hou, is dit volg dat die teenwoordigheid van die engel 'n aanduiding is van God se teenwoordigheid by sy mense van begin tot einde. Sy verskyning hier herinner Israel aan God se getrouheid. '

Projekte ter viering van Samhain, die nuwe jaar van die hekse

Projekte ter viering van Samhain, die nuwe jaar van die hekse

Die voordele van meditasie

Die voordele van meditasie

Kaneelstok Yule Kandelaar

Kaneelstok Yule Kandelaar